Archive for the ‘WordPress’ Tag

TWIT #15

TWIT

Weekoogst #14

UvA-link
Ik doe het niet zo heel vaak: reclame maken voor de eigen instelling. Maar soms is daar toch echt reden toe, zoals deze week. Tot voor een paar jaar geleden hadden we, samen met ons Informatiseringscentrum, een kwartaalblad voor de universitaire gemeenschap, UvA-link, waarin we medewerkers en studenten op de hoogte konden houden van alle veranderingen en vernieuwingen in de wetenschappelijke informatievoorziening en de bibiothecaire dienstverlening. UvA-link ging echter drie jaar geleden ter ziele, waar bijvoorbeeld het Groningse Pictogram nog steeds bestaat. En nu heeft UvA-link zichzelf opnieuw uitgevonden, als e-zine, en dus gebruikmakend van alle digitale mogelijkheden. Lees dat blad!

Zie je wel!
Het is altijd gevaarlijk, maar soms ontkom je er niet aan in een rapport juist dat te lezen wat je eigenlijk zelf altijd (nou ja, altijd) al gedacht hebt. Het betreft hier een rapport van niet zomaar een organisatie, maar van de respectabele Council on Library and Information Sources, CLIR. Deze week publiceerde CLIR het rapport The Idea of Order. Transforming Research Collections for the 21st Century. Ik heb al flink heen en weer zitten bladeren in de ruim 100 pagina’s, kom er vast nog wel een keer op terug in de komende weken maar geef nu maar alvast een citaat uit de inleiding: our collective relocation from an analog to a digital environment for knowledge access, preservation, and reconstitution is under way and inexorable: the future of libraries and universities is digital. Maar: A new research library cannot presume to be completely reliant on digital resources. A hybrid model of electronic and print materials will need to be juggled and budgeted for the foreseeable future. Lees dat rapport!

En dat is drie!
Hoe gaan wetenschappers met het zoeken, vinden en (her-)gebruiken van informatie om? Duidelijk is dat ‘de wetenschapper’ in dit opzicht niet bestaat en dat er bijvoorbeeld per discipline grote verschillen bestaan. Vorig jaar leidde dat in Engeland tot een uitgebreid onderzoek onder levenswetenschappers, waarover ik al eerder berichtte. Dit kalenderjaar is er een vervolg op dat onderzoek, maar nu bij de geesteswetenschappers. Maar daar zal het nu bij stoppen. Het Engelse Research Information Network meldde afgelopen vrijdag dat een derde groep onder de loep genomen zal gaan worden, de fysici. Blijkbaar doen die dus toch meer dan de hele dag in ArXiv te zoeken.

Bloggen ≠ Schrijven (blijkbaar)
Twee jaar geleden ontstond er heel wat ophef over het besluit van de Duitse uitgever Bertelsmann om een selectie lemma’s uit Wikipedia in gedrukte vorm op de markt te brengen. Was dit nu niet een stap terug in plaats van vooruit? Maar Bertelsmann zag er blijkbaar commercieel brood in en dus kwam Wikipedia, digital born, ook gewoon op de boekenplank te staan. ’t Is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar, maar ik moest hier deze week wel aan denken toen ik het bericht langs zag komen dat er een WordPress-plugin ontwikkeld is die het mogelijk maakt je blog, of geselecteerde posts, te converteren naar het epub-format waarmee je je eigen e-book vervolgens kunt uitgeven. Geschikt voor iPad, iPhone of elke andere e-reader. You are now a blogger and a writer. (???) Ik blijf me verbazen. Ik heb de plugin overigens niet kunnen testen. WordPress.com laat nu eenmaal het installeren van plugins niet toe.