Archive for the ‘Wilma van Wezenbeek’ Tag

Librarians. What Else?

WhatElse

Onze 14 UKB-bibliothecarissen (m/v) zijn niet overdreven actief op de sociale media, althans niet op die twee waar ik m’n tijd nog wel eens mee verdoe, bloggen en twitteren. Natuurlijk, sommigen twitteren inderdaad – Marjolein Nieboer (Groningen); Kurt De Belder (Leiden); Ger Spikman (Wageningen); Bas Savenije (KB); Wilma van Wezenbeek (Delft) – maar dan zijn het beslist geen heavy users. Bloggen gebeurt al helemaal niet, met één uitzondering. Maandelijks schrijft Wilma van Wezenbeek op het MT-blog van de bibliotheeek van de TU Delft over een onderwerp dat haar de afgelopen maand heeft beziggehouden. Vaak zijn dat impressies van conferenties of andere uitstapjes buiten de deur. Haar bijdragen zijn meestal in het Engels, trouw aan de internationale uitstraling waar zowel de Delftse universiteit als bibliotheek voor gekozen hebben.

In haar meest recente post wringt dat Engels een beetje, zoals ze zelf aan het einde van haar bijdrage ook constateert door daar toch ook maar de Nederlandse termen te noemen waar het haar in haar bijdrage eigenlijk om gaat: toegang, diepgang, omgang en vooruitgang. Dat ‘bekt’ toch wat beter dan access, richness, acquiantance and progress.

It is the Library. What else is een sympathieke en positieve overpeinzing over het nut van de bibliotheek in het huidige onderwijs en onderzoek. Wilma geeft dat zelf ook aan: ze wil niet defensief zijn. Haar argumentatie echoot de denkbeelden van iemand als R. David Lankes (wiens laatste publicatie Expect More waarschijnlijk ook al weer niet geheel toevallig het kerstgeschenk was voor de leden van de bibliotheekcommissie van de UB Gent) met zijn pleidooi voor de bibliotheek als platform. Wilma wilde ook haar blogpost schrijven zonder het woord ‘bibliotheek’ te gebruiken en daarin is ze zonder meer geslaagd. En toch. Een element miste ik toch een beetje en dat was de bibliotheekmedewerker. De bibliotheek, dat is maar een gebouw; het gaat om de mensen die er werken en ieder op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie waarvan zij deel uit maken. Is it the Library? No, it is Librarians. What Else?

Prettige feestdagen, Wilma!