Archive for the ‘werkplekautomatisering’ Tag

Hoe staat het nu ook al weer met …?

Hoe staat het nu ook al weer met de Europese aanbestedingen? Nou, die zijn inmiddels met succes afgerond. Nog geen getekende contracten, dat komt allemaal nog in de loop van deze maand, maar zowel voor het nieuwe bibliotheeksysteem als de invoering van RFID voor de uitleen is een leverancier als beste uit de aanbesteding gekomen. Voor het bibliotheeksysteem is dat Aleph van ExLibris geworden. Daarmee volgt de UB Amsterdam de weg die in Nederland eerder door de bibliotheken van Delft, Utrecht en Leiden is gevolgd. Gelukkig hebben deze bibliotheken aangeboden ons bij de overstap naar Aleph zoveel als mogelijk te helpen, want dat wordt nog een zwaar traject. Vanmiddag is er een interne kick off-meeting en over een klein jaar, aan het begin van het academisch jaar 2009-2010, moet het nieuwe systeem up-and-running zijn. Overigens zullen cynici zeggen dat de keuze voor Aleph in feite al gemaakt was toen de bibliothecaris, Nol Verhagen, vorig jaar zijn beleidsnota voor de periode 2007-2010 met de titel Ex Libris tooide. Dat doet echter op geen enkele manier recht aan het hele proces van de Europese aanbesteding dat allesbehalve een rechte weg met als eindbestemming ExLibris, maar dan de leverancier van bibliotheeksystemen, was.

Datzelfde geldt voor de Europese aanbesteding voor de introductie van RFID in alle bibliotheken van de UvA en de mediatheek van de HvA. Ook daarvoor hebben we inmiddels een leverancier, Autocheck, en zitten we midden in de voorbereidingsfase. Die bestaat grofweg uit drie delen: het van RFID-tags voorzien van alle publicaties die bij bibliotheken van de UvA en de HvA in open opstelling staan; het installeren van beveiligingspoortjes en zelf service-automaten op de verschillende bibliotheekvestigingen; en de herinrichting van de uitleenhal van de UB aan het Singel voor de zelfbediening van het uitlenen van boeken uit de magazijnen. Met name dat laatste onderdeel vereist intensieve voorbereiding met inbreng van leverancier en binnenhuisarchitecte om tot een moderne uitleenvoorziening te komen waar we ook ons voordeel mee kunnen doen bij de voorbereiding van de nieuwbouw van de UB op het BG-terrein. Het RFID-project zal in de komende maanden successievelijk op alle bibliotheeklocaties z’n sporen nalaten en realisatie is nadrukkelijk voor 2009 voorzien.

En hoe staat het met de UvA-werkplek? Nou, die is in de afgelopen weken ‘uitgerold’ over alle bibliotheekvestigingen van de UB. Vervolgens hebben er enkele weken op alle locaties zgn. ‘groene mannetjes’ van het Informatiseringscentrum rondgelopen om alle voorkomende problemen op te lossen. In de meeste gevallen is dat ook wel gelukt zodat al met al toch wel van een redelijk geslaagde operatie gesproken kan worden. Betekent dat nu dat iedereen tevreden is? Nee, dat kan bijna niet bij zo’n operatie. En er zijn ook nog wel wat zaken die opgelost moeten worden: de beschikbaarheid van netwerkprinters, software om pdf’s te kunnen maken en een wat snellere performance van Word. Maar voor mij persoonlijk valt de balans tot nu toe positief uit, en dat is meer dan ik verwachtte toen ik na mijn vakantie (toen deze operatie daadwerkelijk plaatsvond) mijn pc weer aanzette.

En ja, hoe staat het ook al weer met Scopus vs. Web of Science? Daar zal ik in een aparte post een dezer dagen wat uitvoeriger over berichten.

P.S. overigens zie ik nu op de website van ExLibris dat het bedrijf een maand geleden overgenomen is door een private equity fonds, Leeds Equity Partners. Leeds beschouwt ExLibris “an excellent investment”. Waar heb ik dat recent meer gehoord? PCM? HEMA?

De UvA-werkplek

We zullen er nu echt aan moeten geloven: volgende maand begint de uitrol van de nieuwe, gestandaardiseerde UvA-werkplek bij de UB. Zo’n drie jaar geleden zijn alle afzonderlijke ICT-afdelingen van de UvA al in één organisatie ondergebracht (gelukkig mocht de UB wel het functioneel beheer van de bibliotheeksystemen in eigen beheer houden, met eigen mensen), zodat ondermeer de werkplekondersteuning nu via het fenomeen callcenter verloopt.  En nu krijgen wij als een van de eerste UvA-onderdelen dus de nieuwe standaard werkplek. Standaard in de zin dat er een vast software-pakket op geïnstalleerd is, dat er daarnaast een software-catalogus is waaruit iedere werknemer mag kiezen wat hij of zij nodig denkt te hebben (en dat kun je vervolgens ook verder zelf installeren, dat is handig), maar ook dat elke pc verder dichtgetimmerd is met het oog op onoordeelkundig beheer en gebruik. Het is slechts een paar gelukkigen gegeven administrateur van hun eigen pc te mogen zijn.

We zien wel wat er gebeurt. Belangrijk is in ieder geval dat van allerlei standaard kantoorapplicaties en veel gebruikte software we nu eindelijk weer eens een recente versie tot onze beschikking krijgen, dat we niet meer voor de installatie van toch betrekkelijk ‘normale’ software onmiddellijk een call moeten laten aanmaken maar dat zelf met een druk op de knop kunnen doen (overigens wel eerst zien, dan geloven) en dat hopelijk in deze actie ook de beschikbaarstelling van iets als de Van Dale woordenboeken wordt gerealiseerd. Daar hebben we inmiddels al ruim een jaar geleden via SURFdiensten een licentie voor afgesloten, maar niemand heeft die woordenboeken tot nu toe op z’n werkplek digitaal kunnen raadplegen. Duimen draaien dus.

Door deze operatie werd ik ook weer herinnerd aan de bijdrage van de vertrekkend directeur van ons Informatiseringscentrum, Hans Dijkman, aan het eerder al gememoreerde WTR Trendrapport. In een betoog gelardeerd met termen als operational excellence, customer intimacy, co-sourcing , life cycle management en IT Governance verkent Dijkman de mogelijkheden van een landelijke universitaire IT-dienst in de vorm van een shared service centrum. Prima denk ik dan, mooi. Maar zorg er toch maar in de allereerste plaats voor dat op lokaal niveau alles werkt. De komende uitrol is wat dat betreft redelijk kritisch na alle problemen die we de afgelopen jaren hebben gehad, en nu nog steeds overigens hebben, met betrekking tot printers, call-afhandeling, software-installatie, enz. enz.