Archive for the ‘website’ Tag

TWIT #31

TWIT

TWIT #30

TWIT

TWIT #20

TWIT

Lijstjes

DPLA

Het is natuurlijk hartstikke leuk voor Dan Cohen, directeur van de Digital Public Library of America (DPLA) dat zijn nog niet drie weken geleden gelanceerde website nu al op de jaarlijkse lijst van 50 beste websites van Time Tech terecht is gekomen. Het is denk ik exemplarisch voor het vluchtige en door de actualiteit gestuurde karakter van dit soort lijstjes, ondanks alle kwaliteiten die er aan de DPLA-site zijn toe te schrijven (zie daarvoor bijvoorbeeld de bespreking van Edwin Mijnsbergen).

Nog zo’n door de actualiteit gedreven uitverkiezing: Feedly.

En, daar moet ik uiteraard erg tevreden mee zijn: ook TWIT is in de lijst opgenomen. Nee, niet mijn eigen wekelijkse tweet-keuze, maar die andere TWiT, met de kleine i. Zo blijft er toch nog iets na te streven. 😉

TWIT #4

TWIT

Her Master’s Voice

Ruim een maand geleden alweer lanceerde de Universiteit van Amsterdam haar nieuwe website; het eindresultaat van een meerjarig project. De bibliotheek participeerde vanaf het begin in dat project en kwam dus ook tegelijk met de moederinstelling met een vernieuwde website. Daarmee werd afscheid genomen van een succesvolle homepage van de bibliotheek, die altijd op veel positieve reacties kon rekenen. Vanaf die homepage kon je namelijk letterlijk met één muisklik bij alle belangrijke diensten en zoekmogelijkheden die de UB aanbood. Die homepage maakte overigens geen onderdeel uit van het vorige content management systeem waarop de universitaire website gebouwd was, maar was een aparte html-pagina die in feite voor het cms was geplaatst (die oude homepage is overigens al uit de lucht, maar is gelukkig nog via de Wayback Machine gewoon op te roepen). Kroon op de homepage was the tabbed multi-search box, in een recent artikel over website design van universiteitsbibliotheken de de facto standaard genoemd.

In datzelfde artikel wordt een interessante analyse gegeven van het ruimtegebruik op 50 websites van Amerikaanse universiteitsbibliotheken en lezing ervan kan ik iedereen aanraden. Hier gaat het mij met name om een opmerking in het artikel die slechts zijdelings gemaakt wordt. Deze nl.:

The researchers recognize that some institutions require the library to use the university Web site header, usually for uniformity across the institution’s entire Web site. Because this requirement has the potential to negatively affect a library’s design options, the researchers checked how many pages had this requirement. Upon review, only 4.1 percent of libraries were affected, and this small number did not appear to alter the results in any way that the researchers felt required further investigation.

Hoe zit dan nu eigenlijk bij de Nederlandse universiteitsbibliotheken? Ik vroeg me dat vooral af omdat wij ons in het recente vernieuwingsproject zo nauwkeurig en netjes mogelijk aan de vormgeving en andere vereisten van de universitaire moedersite hebben geconformeerd (niet alleen wat betreft de header). Klik nu van de homepage van de UvA op ‘Bibliotheek’ en de homepage vloeit als het ware bijna onzichtbaar over in de homepage van de bibliotheek. Mooi om te zien.

Bij alle Nederlandse UBs is het niet anders: de site van de bibliotheek is geheel uitgevoerd volgens de vormgeving en in de huisstijl van de universiteit zelf. Dat betekent in de praktijk dus binnen die vormgeving en huisstijl je bibliotheekdiensten en -informatie zien te positioneren, en dat valt in de praktijk lang niet altijd mee. We hadden bij ons vorige cms tenslotte niet voor niets gekozen voor die homepage-buiten-het-cms-om.

Hoe anders is het dus bij Amerikaanse universiteitsbibliotheken. Die trekken zich in de regel niets aan van de website van hun moederinstelling, maar maken gewoon iets uitgaande van hun eigen ideeën over wat een goede website is. Met af en toe natuurlijk wel een knipoog naar of lippendienst aan de universitaire website (m.n in de kleurstelling). Maar kijk eens naar onderstaande, betrekkelijk willekeurig gekozen voorbeelden (doorklikken kan):

Yale

MIT

Stanford

Duke

NCSU

Hamvraag is natuurlijk: hoe is dat fundamentele verschil te verklaren? Laat ik een voorzichtige poging doen:

  • vanuit hun professionaliteit zijn Amerikaanse bibliotheken (bibliothecarissen) veel meer geneigd uit te gaan van hun eigen kracht en kiezen zij zelfbewust(er) voor de positionering van de bibliotheek als onderdeel van, maar niet ondergeschikt aan, de universiteit
  • marketing en PR is bij Amerikaanse bibliotheken veel verder ontwikkeld dan bij de Nederlandse UBs, met meer kennis van zaken en meer expertise in huis zodat het opzetten en onderhouden van een eigen website een haalbare kaart is
  • (meer speculatief) wij zijn meer van polderen en compromissen sluiten, Amerikanen meer van vasthouden aan eigen standpunten
  • een veel hiërarchischer en centralistischer universitaire organisatiecultuur in Nederland waarin communicatie-afdelingen zich kunnen positioneren als hoeder van het corporate image en toepassing universiteitsbreed kunnen afdwingen (’t zou me overigens wel verbazen als dit de hoofdreden zou zijn)

Andere ideeën?

Late oogst

De R zit al lang weer in de maand, dus het is al weer de hoogste tijd voor de wekelijkse portie vitaminen. Maar ja, het wegwerken van m’n vakantie-achterstand heeft meer voeten in aarde gehad dan ik vooraf verwachtte. Google Reader gaf omineus 1.000+ items aan na mijn terugkomst, terwijl ik toch tijdelijk een aantal feeds eruit had gegooid die dagelijks wat al te rijkelijk je op allerlei nieuwigheden attenderen. Inmiddels heb ik de zaak weer redelijk onder controle en komt de produktie van reguliere weekendvitaminen weer in zicht. Vooruitlopend daarop maar een overzicht van wat ik de afgelopen weken uit die 1.000+ items geplukt heb. Sommige misschien ten overvloede nog een keer onder de aandacht gebracht, maar dat kan nooit kwaad. Toch?

Dus in willekeurige volgorde en voor elk wat wils.

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Bij Amazon wint e het dus van p. Maar, het is vooralsnog niet ‘of-of’, maar ‘en-en’. Ook de verkoop van p-boeken blijft gestaag groeien.

En toch ook maar een tweede ‘beeld van de week’. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat je als bibliotheek een geheel nieuwe website oplevert. En dat hebben we afgelopen week nu juist wel gedaan:

Commentaar? Graag!

En onze collega’s van de HvA bibliotheek konden natuurlijk niet achter blijven. Ook zij staken zichzelf in het nieuw:

Vernieuwd! Nog beter, nog krachtiger!

In de afgelopen weken heeft de website van de UvA een behoorlijke gedaanteverwisseling ondergaan. Aan het onderliggende content management systeem is nog niets gewijzigd (zeer tot leedwezen van alle redacteuren) maar de vormgeving is geheel op de schop gegaan. Met als resultaat, al zeg ik het zelf, een frisser en aantrekkelijker uitstraling, verbeterde navigatie en wat meer toegesneden op de moderne mogelijkheden. Ook de site van de bibliotheek is in het nieuwe jasje gegoten.

Was de vorige website nu zo slecht? Niet echt. Hij was, denk ik, vooral sober, om niet te zeggen saai. Wit, grijs en zwart waren dominant terwijl kleurgebruik eerst uit den boze en later toch schoorvoetend weer werd toegestaan. Wil je zien hoe het was, dan kun je natuurlijk altijd bij de Wayback-machine terecht. Dat is nu wel anders en de hoofdkleuren van de verschillende faculteiten (blauw bijvoorbeeld voor geesteswetenschappen, oranje voor de sociale wetenschappen) komen nu steeds nadrukkelijk en consequent terug. We blijken daarvoor overigens, ik wist het eerlijk gezegd ook niet, een heuse huisstijlmanager in dienst te hebben!

Ik had het, waarschijnlijk vanwege de zomervakantie gemist, maar begin augustus blijkt de (oude) UvA-site net op/onder het landelijk gemiddelde van de universitaire websites te hebben gescoord. Utrecht kwam als beste uit de bus met een 7.1, terwijl de UvA het met een schamele 6.6 moest doen. Ik denk dat met deze vernieuwing die beoordeling hoger zal uitvallen, maar dat was voor dit onderzoek dus net te laat. Volgend jaar beter.

Handig: even bij de buren gluren

Hoe zouden ze dat in Groningen doen? Of in Nijmegen of Utrecht? Het is een vraag die ik me in ieder geval regelmatig stel als we bezig zijn met nieuwe projecten, ideeënontwikkeling, verbetering van de dienstverlening of gewoon om inspiratie verlegen zitten. Een beetje rondkijken op de website van een collega-universiteitsbibliotheek kan dan heel nuttig zijn. Om te voorkomen dat je opnieuw zelf het wiel uit vindt, om contacten te leggen met collega’s die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, om te kijken of dat ene lumineuze idee elders juist bewust is afgeschoten.

Het kost echter soms wat tijd om al die afzonderlijke websites af te zoeken. En daar komt nu mijn collega Pascal me te hulp. Hij heeft nl. een Google Customized Search Engine voor de websites van de Nederlandse universiteitsbibliotheken gemaakt. Een simpel idee, maar voor mij heeft het z’n waarde al bewezen. Weten wat de verschillende UBs aan open access doen? Is de UB Amsterdam echt nog de enige met een Platenkamer? Hoe richten ze hun informatievaardigheden-onderwijs elders in? De antwoorden komen alleen uit het domein waar je primair in geïnteresseerd bent. Pascal, dank!