Archive for the ‘Web of Science’ Tag

TWIT #27

TWIT

Advertenties

Coming Soon: BkCI

De eerste aankondiging dateert inmiddels al weer van driekwart jaar geleden en het promotiemateriaal belooft nog steeds: Coming in 2011. En wat komt er dan precies? Een nieuw onderdeel van Web of Science, de Book Citation Index (BkCI). Bij de eerste release zal het gaan om 28.000 geïndexeerde boeken, maximaal 5 jaar oud voor de exacte wetenschappen (2005 en later) en maximaal 7 jaar oud (2003 en later) voor de sociale en geesteswetenschappen. Na deze eerste release belooft Thomson Reuters jaarlijks 10.000 boeken te selecteren voor opname in de BkCI. Deze boeken worden op hoofdstukniveau ontsloten en volledig geïntegreerd in het reeds bestaande Web of Science van tijdschriftartikelen en conferentie proceedings.

Hoe de BkCI precies gepositioneerd gaat worden is mij nog niet helemaal duidelijk. Het wordt een apart onderdeel van Web of Science (maar tegen welke prijs?), maar in een van de beschikbare promotie-folders wordt ook al gesproken van een Science Edition en een Social Sciences & Humanities Edition (zelfde vraag: tegen welke prijs?). Afgezien van het feit dat ik dan uiteraard benieuwd ben wat in dit geval nu weer onder ‘Humanities’ geschoven gaat worden, doet ook de uitspraak van Thomson Reuters dat zij zich zullen focussen op Engelstalig materiaal (“Because English is the universal language of science at this time”) mij enigszins huiveren.

Kortom nog vragen genoeg over een produkt dat potentieel natuurlijk veel kan gaan betekenen. Coming Soon … wat mij betreft hoeft het niet langer te duren, net als voor die uitgeverijen, zoals IGI, die nu al hun publicaties mede aanprijzen met “This publication has been indexed in the Book Citation Index Humanities and Social Sciences Edition and the Book Citation Index Science Edition”. Rijkelijk vroeg lijkt me.

Scopus vs. WoS (5)

De primeur heb ik, uiteraard, aan ons UBAweb moeten laten; het informeren van onze gebruikersgroepen gaat tenslotte voor. Vervolgens moesten ook onze eigen bibliotheekmedewerkers geïnformeerd worden, dus dat was stap twee. En nu kan ik dan pas op m’n eigen blog de belofte over de afweging tussen Scopus en Web of Science inlossen. Heeft dat nu nog zin? Niet wat betreft het besluit zelf (nl. de licentie op Scopus zal door de UvA in 2009 niet verlengd worden), want dat is duidelijk genoeg. En wat de afwegingen betreft staat er ook het nodige al op de site. Maar misschien is er aantal zaken die nog wat extra toelichting verdienen.

Zoals de naam die Web of Science onder wetenschappers en bestuurders in de afgelopen decennia heeft opgebouwd met haar impact factoren en Journal Citation Reports. Die naam is zeker niet onomstreden, maar voordat een concurrerend product, zoals Scopus, in staat is WoS hierin voorbij te streven zijn we toch nog wel even verder. De diepere dekking die WoS biedt op het gebied van citatiegegevens (ook vòòr 1996) en, dankzij de Arts & Humanities Citation Index, de toch ook wat bredere dekking van alle wetenschapsgebieden spreken hier in het voordeel van WoS. Elsevier weet dus wat er zou moeten gebeuren en naar verluidt wordt daar ook hard aan gewerkt.

Het positioneren van een bestand als Scopus in het totale digitale bibliotheekaanbod is voor een instelling als de UvA, een brede, algemene universiteit, ook niet zo eenvoudig. Scopus biedt niet voor elk wat wils en kan dan ook zeker niet als primaire zoekingang ingezet worden. Scopus is sinds afgelopen januari samen met PiCarta, Academic Search Premier en Web of Science in het standaardaanbod van gelijktijdig doorzoekbare bestanden in de Amsterdamse Digitale Bibliotheek (MetaLib) aangeboden. Dat heeft enerzijds tot hoge raadpleegcijfers geleid, terwijl Scopus-zoekresultaten vervolgens in de schermpresentatie ondergesneeuwd raken onder die uit de andere bestanden. Ook daar zou verbetering in aangebracht moeten worden.

Nemen we nu straks met spijt afscheid van Scopus? Een beetje wel natuurlijk. Het is een mooi bestand met een prettige interface. En we moeten niet vergeten dat zonder de concurrentie van Scopus ISI in de afgelopen jaren waarschijnlijk lang niet zoveel verbeteringen in Web of Science (Knowledge) zou hebben geïmplementeerd als ze nu gedaan hebben. Het is dan ook zeker geen beslissing voor nu en altijd. We blijven de verdere ontwikkeling van Scopus aandachtig volgen, zullen vast in een van de komende jaren weer eens een nieuwe afweging maken, en zijn dan ook zeer benieuwd hoe hier door andere universiteitsbibliotheken in Nederland mee wordt omgesprongen. Reacties van harte welkom!

Scopus vs. WoS (4)

Het vergelijkend onderzoek naar Scopus en Web of Science loopt inmiddels een maand. Een grote groep wetenschappers, die eerder zich al bereid had verklaard deel te nemen, is direct benaderd met de vraag of zij inderdaad aan dit onderzoek mee willen werken en daarnaast is op verschillende plaatsen op de website van de bibliotheek een uitnodiging geplaatst aan geïnteresseerde UvA-docenten en -onderzoekers om hun bijdrage te leveren.

Wat we aan hen vragen komt in essentie neer om in binnen een periode van twee maanden viermaal een zoekactie die ze in Web of Science of Scopus zouden uitvoeren ook in het andere bestand te doen en vervolgens verslag te doen van hun bevindingen in een digitaal logboek en een oordeel uit te spreken. Het onderzoek wordt afgesloten met een afrondende vragenlijst. Aldus hopen we aan het eind van de zomer ook de ervaringen van onze gebruikers mee te nemen om tot een afgewogen beslissing te komen over het continueren van de licenties op Scopus en Web of Science. Het onderzoek wordt op 31 juli afgesloten en daarna volgt een uitgebreide rapportage. De deelnemers die zich tot nu toe hebben aangemeld komen uit bijna alle faculteiten, dus we hopen toch tot een voldoende representatieve onderzoeksgroep te komen.

Scopus vs. WoS

Gisteren overleg met Maurits van der Graaf van onderzoeksbureau Pleiade i.v.m. het aanstaande gebruikersonderzoek naar Scopus en Web of Science. Maurits is inmiddels zo’n beetje de huisonderzoeker van de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken aan het worden, maar blaast ook daarbuiten een stevig deuntje mee. Deze keer willen we hem inschakelen om onze besluitvorming dit najaar over het continueren van onze licenties op Web of Science (WoS) en Scopus van de nodige input te voorzien. Sinds jaar en dag heeft de UBA een licentie op WoS en dit jaar hebben we daar voor het eerst, mede vanwege signalen uit de gebruikersgroep, een éénjarige licentie voor Scopus naast gezet. De vraag is echter of we het ons financieel kunnen veroorloven dat langer dan één jaar te doen, én of onze gebruikers daar ook wel op zitten te wachten: WoS en Scopus doen in hoge mate hetzelfde en evolueren langzamerhand ook meer en meer in dezelfde richting. WoS had lange tijd een monopoliepositie, maar voelt nu de hete adem van Scopus in z’n nek en opeens zijn er allerlei verbeteringen en aanpassingen mogelijk. Dank u, Elsevier!

We gaan niet het Utrechtse vergelijkingsonderzoek van twee jaar geleden nog eens over doen, maar willen ons primair richten op de ervaringen van gebruikers van beide databestanden door hen te vragen gedurende een korte periode logboeken bij te houden van hun zoekacties in beide bestanden bestaande uit een aantal gerichte open en gesloten vragen met aan het einde een afrondende vragenlijst waarin o.m een eindoordeel over WoS en Scopus gevraagd zal worden. Probleem met dit soort onderzoek is altijd de representativiteit ervan. Ook de Utrechtenaren wisten bijvoorbeeld bij hun interviews met ‘heavy users’ geen vertegenwoordigers uit de geesteswetenschappen te strikken. Desondanks hopen we met dit onderzoek uiteindelijk in het najaar een beter gefundeerde beslissing te kunnen nemen.