Archive for the ‘vrouwen’ Tag

Hoezo glazen plafond?

Het was vanmorgen de opening van de Volkskrant: onder de kop Vrouwen claimen topfuncties werd uitgebreid stilgestaan bij het Quota-manifest dat aan kabinet en sociale partners is aangeboden en waarin aangedrongen wordt op een quotum van 40% vrouwen in commissariaat- en toezichtfuncties, te realiseren in 2014. Volgens de initiatiefneemsters de enige manier om daadwerkelijk te bereiken dat gekwalificeerde vrouwen in topfuncties terecht komen.

En dat een dag nadat officieel bekend was gemaakt dat Marjolein Nieboer, adjunctbibliothecaris in Groningen en voorzitter van de sectie WB van de NVB, per 1 januari a.s. de opvolger van Alex Klugkist als bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Groningen wordt. Binnen het samenwerkingsverband van UKB-bibliotheken is daarmee de verhouding man-vrouw 8-6 geworden; Groningen verkeert in het goede gezelschap van Delft, Eindhoven, Maastricht, Utrecht (weliswaar interim) en de VU. Aangezien er binnen niet al te lange termijn nog een aantal vacatures vervuld zal moeten worden zou de weegschaal binnenkort zo maar eens naar de vrouwelijke kant door kunnen slaan.

De bibliotheekwereld als lichtend voorbeeld? Of is het allemaal slechts de ultieme bevestiging van het oude vertrouwde vooroordeel over een bibliothecaris (= bibliothecaresse)? 😉 Wat het ook is, Marjolein, ook langs deze weg van harte gefeliciteerd met je benoeming. Een mooie bekroning van je Groningse carrière.

Advertenties