Archive for the ‘vormgeving’ Tag

Her Master’s Voice

Ruim een maand geleden alweer lanceerde de Universiteit van Amsterdam haar nieuwe website; het eindresultaat van een meerjarig project. De bibliotheek participeerde vanaf het begin in dat project en kwam dus ook tegelijk met de moederinstelling met een vernieuwde website. Daarmee werd afscheid genomen van een succesvolle homepage van de bibliotheek, die altijd op veel positieve reacties kon rekenen. Vanaf die homepage kon je namelijk letterlijk met één muisklik bij alle belangrijke diensten en zoekmogelijkheden die de UB aanbood. Die homepage maakte overigens geen onderdeel uit van het vorige content management systeem waarop de universitaire website gebouwd was, maar was een aparte html-pagina die in feite voor het cms was geplaatst (die oude homepage is overigens al uit de lucht, maar is gelukkig nog via de Wayback Machine gewoon op te roepen). Kroon op de homepage was the tabbed multi-search box, in een recent artikel over website design van universiteitsbibliotheken de de facto standaard genoemd.

In datzelfde artikel wordt een interessante analyse gegeven van het ruimtegebruik op 50 websites van Amerikaanse universiteitsbibliotheken en lezing ervan kan ik iedereen aanraden. Hier gaat het mij met name om een opmerking in het artikel die slechts zijdelings gemaakt wordt. Deze nl.:

The researchers recognize that some institutions require the library to use the university Web site header, usually for uniformity across the institution’s entire Web site. Because this requirement has the potential to negatively affect a library’s design options, the researchers checked how many pages had this requirement. Upon review, only 4.1 percent of libraries were affected, and this small number did not appear to alter the results in any way that the researchers felt required further investigation.

Hoe zit dan nu eigenlijk bij de Nederlandse universiteitsbibliotheken? Ik vroeg me dat vooral af omdat wij ons in het recente vernieuwingsproject zo nauwkeurig en netjes mogelijk aan de vormgeving en andere vereisten van de universitaire moedersite hebben geconformeerd (niet alleen wat betreft de header). Klik nu van de homepage van de UvA op ‘Bibliotheek’ en de homepage vloeit als het ware bijna onzichtbaar over in de homepage van de bibliotheek. Mooi om te zien.

Bij alle Nederlandse UBs is het niet anders: de site van de bibliotheek is geheel uitgevoerd volgens de vormgeving en in de huisstijl van de universiteit zelf. Dat betekent in de praktijk dus binnen die vormgeving en huisstijl je bibliotheekdiensten en -informatie zien te positioneren, en dat valt in de praktijk lang niet altijd mee. We hadden bij ons vorige cms tenslotte niet voor niets gekozen voor die homepage-buiten-het-cms-om.

Hoe anders is het dus bij Amerikaanse universiteitsbibliotheken. Die trekken zich in de regel niets aan van de website van hun moederinstelling, maar maken gewoon iets uitgaande van hun eigen ideeën over wat een goede website is. Met af en toe natuurlijk wel een knipoog naar of lippendienst aan de universitaire website (m.n in de kleurstelling). Maar kijk eens naar onderstaande, betrekkelijk willekeurig gekozen voorbeelden (doorklikken kan):

Yale

MIT

Stanford

Duke

NCSU

Hamvraag is natuurlijk: hoe is dat fundamentele verschil te verklaren? Laat ik een voorzichtige poging doen:

  • vanuit hun professionaliteit zijn Amerikaanse bibliotheken (bibliothecarissen) veel meer geneigd uit te gaan van hun eigen kracht en kiezen zij zelfbewust(er) voor de positionering van de bibliotheek als onderdeel van, maar niet ondergeschikt aan, de universiteit
  • marketing en PR is bij Amerikaanse bibliotheken veel verder ontwikkeld dan bij de Nederlandse UBs, met meer kennis van zaken en meer expertise in huis zodat het opzetten en onderhouden van een eigen website een haalbare kaart is
  • (meer speculatief) wij zijn meer van polderen en compromissen sluiten, Amerikanen meer van vasthouden aan eigen standpunten
  • een veel hiërarchischer en centralistischer universitaire organisatiecultuur in Nederland waarin communicatie-afdelingen zich kunnen positioneren als hoeder van het corporate image en toepassing universiteitsbreed kunnen afdwingen (’t zou me overigens wel verbazen als dit de hoofdreden zou zijn)

Andere ideeën?

Advertenties

It Giet Oan!

Wat die Elfstedentocht betreft, moeten we dat nog maar afwachten. Maar de tentoonstelling The Printed Book. A Visual History gaat wel degelijk vandaag van start. Aan het eind van de middag is de opening in de Aula en dan vanaf morgen t/m 13 mei iedere week van dinsdag tot en met zondag te bezichtigen aan de Oude Turfmarkt.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt van de hand van conservator Mathieu Lommen het boek Hoe boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels en Duits. Hier al vast een preview.

Geen weekoogst … maar wat dan wel?

Nooit oude schoenen weggooien voordat je een paar nieuwe hebt. En dat heb ik natuurlijk nu juist wel gedaan door twee weken geleden abrupt met Weekoogst te stoppen. Er zou iets voor in de plaats komen, schreef ik toen, maar daar ben ik nog niet 100% uit. ’t Is ook wel eens goed even een pas op de plaats te maken en je af te vragen: waarom deed ik dit ook al weer? Dat is natuurlijk in Weekoogst #1 terug te lezen, maar in een recente post werd dat nog veel mooier omschreven:

  • to inspire (met nieuwe inzichten en onverwachte mogelijkheden)
  • to inform (over actuele ontwikkelingen en discussies)
  • to educate (nou ja, vooruit, een beetje dan)
  • to challenge (tot nadenken over ons vak en onze rol)

Gecombineerd komt het daar wel op neer, en dat ga ik nu (ook) weer wekelijks proberen te doen met een commentaar-arme selectie van belangrijke, opvallende of anderszins vermeldenswaardige zaken. Diegenen die me op Twitter volgen zullen daar wellicht bekende dingen gaan tegenkomen. Als dat zo is, dan kunnen ze het betreffende rapport, website, blogpost maar beter echt gaan lezen. 😉
Kortom, Weekoogst is dood; leve Weekendvitaminen!

Maar wordt dat niet een beetje saai, zo’n commentaar-arme selectie? Misschien. Ik heb me in ieder geval voorgenomen de wekelijkse selectie af te sluiten met een beeld dat me de afgelopen week is bijgebleven en daar wat uitgebreider stil bij te staan. Meteen ook maar een voorbeeld:

Vanmiddag werd ik via NEDBIB geattendeerd op twee nieuwe open access tijdschriften die door Leiden University Press in samenwerking met ons ‘eigen’ DPC (en met steun van NWO) worden uitgegeven. Ik bekeek de site van het Journal of Sonic Studies en kreeg bij de keuze Index by Author o.m. het volgende te zien:

Misschien ligt het aan mijn pc (Dell), of aan m’n laptop (Lenovo), of aan m’n browser (I confess: IE), maar de keuze van achtergrond en belettering leidt tot een resultaat dat wel heel ver af staat van wat tegenwoordig de norm is. Da’s toch jammer, zo’n valse start van zo’n nieuw tijdschrift.