Archive for the ‘visualisatie’ Tag

TWIT #27

TWIT

Groeizaam weer

Met ‘Watch GGC Grow‘ wil het nog steeds niet lukken (hallo, OCLC Leiden, werk aan de winkel!), maar andere visualisaties doen gelukkig wel wat ze beloven:WikipediaGroei

Ik kan hier echt ademloos een tijdlang naar kijken, de Wikipedia Recent Changes Map (klik op beeld). Je ziet live wat er op elf versies van Wikipedia wereldwijd gebeurt. En dat gaat het alleen nog maar om wat de 15% niet-geregistreerde Wikipedia-auteurs elke seconde van het etmaal aan lemma’s toevoegen, veranderen en verbeteren (hopelijk). In werkelijkheid gaat het allemaal dus nog zo’n zeven keer sneller dan we nu zien. Fascinerend, vooral ook als je ziet over welke onderwerpen het allemaal gaat. In 9 van de 10 gevallen zegt het me werkelijk niets. 😉

Je kunt ook alleen naar de Nederlandstalige Wikipedia kijken. Dat gaat allemaal wat minder snel, maar ook hier: smullen!

Facebook voor onderzoekers

Deze afbeelding stond in de laatste E-data & Research (juni 20120) bij een artikel over VIVO en wat daar allemaal mee mogelijk is. Het is een visualisatie van de onderlinge relaties tussen Nederlandse hoogleraren en UHDs op basis van de aanstellingsgegevens in de landelijke onderzoeksdatabank NARCIS. Met o.a. als opmerking “Het grootste knooppunt is de Universiteit van Amsterdam.” Daar wilde ik meer van weten en vandaar dat ik vanmiddag aanschoof bij een lezing van de samenstelster van deze visualisatie, Katy Börner. Zij is momenteel als visiting professor verbonden aan de KNAW en o.m. bekend als auteur/samenstelster van de Atlas of Science. Ze werkt nu aan een vergelijkbare Atlas of Knowledge die in 2014 bij MIT Press moet verschijnen.

Over haar NARCIS-project ben ik niet veel wijzer geworden, maar des te meer over haar datavisualisatie-werk van de afgelopen tien jaar. Doel daarvan is het ontwikkelen van digitale tools die individuele onderzoekers, onderzoeksgroepen, instituten of universiteiten zelf in staat stellen hun plaats binnen de (inter)nationale onderzoekswereld te bepalen. Geen publication-centric, maar people-centric data en visualisaties. Over NARCIS kon ze daarbij nog wel melden dat het internationaal gezien een unieke dataverzameling is, gelet op de kwaliteit van de data, de mate van compleetheid en de landelijke dekking. Ook bij visualisaties geldt tenslotte uiteindelijk dat de kwaliteit en zeggingskracht ervan staat of valt met de kwaliteit van de onderliggende data.

Voor haar presentatie putte ze vooral uit deze eerdere presentatie bij DANS. De website van de Atlas of Science verdient uiteraard ook nog hier genoemd te worden. Voor mooie visualisaties als deze:

Weekendvitaminen #13

Op het nachtkastje

Ik ga nog gebukt onder de oogst van vorige week, dus deze week maar een bescheiden aanvulling daar op:

  • Een verslag van een workshop van de Knowledge Exchange over datamanagement
  • “Likes” are lovely, but do they lead to more logins? Artikel over het gebruik van Facebook door wetenschappelijke bibliotheken.
  • een nieuwe aflevering van Liber Quarterly met o.a. artikelen over UNICUM, Google Books (in Oostenrijk) en het RIN-onderzoek naar het informatie verzamelen door geesteswetenschappers.

Beeld van de week

‘Klanten die dit boek kochten…’; Amazon is er rijk mee geworden. De presentatie van die koopsuggesties op de Amazon-site is nogal statisch. Dat moet beter kunnen, dacht Andrei Kashcha. En hij ontwierp Yasiv, een programma waarmee die verwante publicaties grafisch worden weergegeven, als onderdelen van een web van publicaties.

Inmiddels ook al toepasbaar op de site van Amazon zelf.

P.S. Firefox noodzakelijk!

Weekendvitaminen #11

Op het nachtkastje

  • Ebrary publiceerde een onderzoek naar het gebruik door en oordeel van studenten over e-books. Het betreft een herhaling van een soortgelijk onderzoek uit 2008, waardoor het mogelijk is trends te onderkennen. Opvallend resultaat? Het gebruik van e-books is in de afgelopen drie jaar met 4% gedaald, terwijl het gebruik van papieren boeken met 2% gestegen is! Papieren boeken worden ook als de meest betrouwbare bron voor onderzoek gezien; het vertrouwen in Wikipedia is in drie jaar bijna gehalveerd.
  • Springer publiceerde een terugblik op 5 jaar e-books voor de STM-disciplines gebaseerd op gesprekken met vijf (maar in werkelijkheid) acht leading librarians, waaronder de onvermijdelijke Rick Anderson maar ook onze eigen Zofia Dzwig van de bibliotheek van de TU Delft en Ay Ong van de bibliotheek van het CWI. Springer concludeert dat 2012 een cruciaal jaar wordt voor het e-book. Hebben we dat al niet vaker gehoord?
  • mooie samenvatting van de actuele stand van zaken in The Orphan Wars door expert James Grimmelmann. Niet alleen de toekomst van de verweesde werken zelf, maar ook de toekomst van het digitaliseren van die werken staat volgens hem op het spel. En de uitkomst is vooralsnog onvoorspelbaar.
  • Afgelopen dinsdag vond er bij NWO een SURFAcademy seminar plaats over open onderzoeksdata. Voor een verslag kun je terecht op het Vakblog van Raymond Snijders; de presentaties zijn inmiddels ook al beschikbaar. Gauw ook even het boekje Toegang tot onderzoeksdata meegepikt met mijn favoriete uitspraak op pagina 26.

Beeld van de week

Voor nadere uitleg: Citography.

80/6 in beeld gebracht

In m’n vorige post kwam het meest besproken resultaat van het OCLC-onderzoek naar het uitlenen van bibliotheekmateriaal al ter sprake: 6% van de collectie zou verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitleningen. Rick Lugg weidde er een uitgebreide post aan, uiteraard ter ondersteuning van zijn stelling dat menige open opgestelde bibliotheekcollectie probleemloos in omvang verkleind kan worden, zonder dat de gebruikers van die collectie daar nadelige gevolgen van ondervinden.

Vandaag kreeg ik een presentatie onder ogen waarin de resultaten van de OCLC-studie op een leuke wijze gevisualiseerd worden, namelijk aan de hand van een van de boeksculpturen van Matej Kren: Idiom

De volledige presentatie van Tod Colegrove is hier te raadplegen, Idiom is in de eerste acht slides verwerkt.

Met dank aan John Robert Lang die een fijne neus heeft voor infographics en ander beeldmateriaal uit de bibliotheek- en informatiewereld.

Netwerken

Netwerkvisualisaties zijn in. Afgelopen week nog kwam LinkedIn met een tool om je contacten op een fraaie wijze inzichtelijk te maken (vanmorgen ook dus in de papieren (!) Volkskrant) en de voorbeelden vlogen je afgelopen week bij wijze van spreken om de oren (bijvoorbeeld hier en hier). 

Ik vind deze echter aardiger. Het is een poging, aan de hand van de data uit Web of Science en Scopus, samenwerkingsrelaties tussen wetenschappers inzichtelijk te maken op basis van de auteursgegevens (en de instituties waaraan zij verbonden zijn) van door meer dan één auteur geschreven artikelen. En wat blijkt? Nederland blijkt in de wetenschappelijk wereld een brandpunt van samenwerkingsrelaties te zijn. Nergens licht het netwerk zo op.

                                           

Deze versie om een beetje in te kunnen zoomen; met deze kan nog meer.

In de discussie die deze visualisatie heeft losgemaakt wordt onder meer als bezwaar ingebracht dat Nederland zo oplicht omdat Elsevier in Nederland gevestigd zou zijn. Dat lijkt me weinig hout snijden.

Infoinfarct

Hoe snel gaat het nu met web 2.0? Hoeveel blogposts worden er per dag geschreven? (bijna 900.000!) Hoeveel YouTube-filmpjes per uur bekeken? (42 miljoen!) Hoeveel tweets per seconde de wereld ingestuurd? (zo’n 50) Heel snel dus.

Gary’s Social Media Count laat het allemaal in één blik zien. Aangezien het me in de gauwigheid niet lukte Gary’s counter te embedden (WordPress wil dat geloof ik ook niet), geef ik hier maar even alleen de link. En klikken hoor!

Aan informatie geen gebrek, toch?