Archive for the ‘vakreferenten’ Tag

TWIT #17

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/341642632470093825

Advertenties

Weekendvitaminen #44

Op het nachtkastje

Beeld van de week

’t Begon met deze tweet afgelopen dinsdag:

Via de tweet kwam ik terecht bij de bijeenkomst waar Ellen Collins aanwezig was, JISC Collections 2012 Conference in Bristol, en de spreekster waar zij naar luisterde: Chris Banks, bibliothecaris van de bibliotheek van de University of Aberdeen.

Ik was geïntrigeerd door de tweet: 80.000 mislukte zoekacties per maand, en dat met dezelfde Primo-software die wij ook in Amsterdam gebruiken. Daar wil je natuurlijk meer over weten. Dinsdag was Banks’ presentatie echter nog nergens beschikbaar, en dus vroeg ik haar ’s avonds via good-old e-mail of dat nog zou gebeuren. Vanmiddag liet ze me weten dat de presentatie nu op Slideshare staat. Bekijken, zou ik zeggen. Afgezien van het feit dat Banks aan het hoofd staat van een bibliotheek om van te watertanden (ik blogde daar al eerder over) schetst zij een inspirerend beeld van een universiteitsbibliotheek in de 21e eeuw.

In de presentatie staat echter niets over die 80.000 mislukte zoekacties. Blijkbaar heeft ze dat alleen mondeling meegedeeld, als voorbeeld van de manier waarop in Aberdeen data-driven wordt gewerkt. Daarover heb ik dus nog maar even contact met haar gezocht. Stay tuned!

Aberdeen staff: If Apple designed libraries they’de be like this, white and shiny and intuitive

Fachreferent(inn)en

Als ik m’n feeds in Google Reader kort analyseer, dan komt er toch een betrekkelijk homogeen (anderen zouden misschien zeggen: eenzijdig) beeld naar voren: het zijn er precies 100 in getal, waarvan 55 op Nederlandse sites en blogs en 45 op Engelstalige sites en blogs, vooral uit Engeland en de VS. Er komt er nog steeds af en toe eentje bij, in het verwijderen van drooggevallen bronnen ben ik daarentegen wat minder consciëntieus. Homogeen zei ik dus, zeker wat taal betreft; blijkbaar wordt er in het Duits of Frans onvoldoende interessants gemeld. Maar is dat inderdaad zo?

Ik moest daar over nadenken toen ik door de voorloper van RSS geattendeerd werd op een nieuw Duitstalig artikel over vakreferenten (in onberispelijk Duits uiteraard Fachreferenten und Fachreferentinnen). Uit een vorig leven, zo lang geleden lijkt het in ieder geval, heb ik nog een aantal SDI-attenderingen lopen in PiCarta, waaronder één op ‘vakreferent’ en alle varianten in de moderne talen daarop. Af en toe levert dat een mailtje op, zoals deze week.

Het artikel zelf doet verslag van een Tagung van zo’n 80 (!) vakreferenten sociologie uit Duitsland. Nogal traditioneel qua opzet en met veel onderwerpen (licenties, onderzoeksdata, bibliometrisch onderzoek) die ook bij ons regelmatig tijdens conferenties de revue passeren. Maar aan de andere kant ook weinig hemelbestormend. Misschien moet ik daarom mijn SDI-attendering eens gaan omzetten naar Informationsspezialisten. Een korte zoekactie op die term leverde o.m een artikel met de titel Spurenleser im Daten-Dschungel op. Alleen voor dergelijke titels zou je al meer Duits moeten gaan lezen.

Weekoogst #22

Meten is weten
Dat in de Verenigde Staten bibliotheken onder grote financiële druk staan mag genoegzaam bekend zijn. De noodzaak om elke toegewezen dollar te verantwoorden is daardoor groter dan ooit en de Amerikaanse bibliotheekorganisaties maken er dan ook veel werk van hun aangesloten leden instrumenten in handen te geven om die verantwoording naar behoren te doen. Afgelopen week publiceerde de ACRL een lijvig rapport onder de titel The Value of Academic Libraries. A Comprehensive Research Review and Report. Dezelfde dag kwamen de collega’s van de ARL met een nieuwe SPEC Kit over Impact Measures in Research Libraries.

Bookless library
Met enige regelmaat staat het bericht met een grote kop in de krant (of op het scherm): de eerste echte bookless library is nu geopend. Deze week was het ook weer raak. Het gaat volgens het bericht op Inside Higher Ed om de Applied Engineering and Technology Library van de University of Texas in San Antonio. Er staat geen enkel boek in de bibliotheek en de studenten hebben via het draadloos netwerk toegang, althans volgens het bericht, tot 425.000 e-books en 18.000 elektronische tijdschriftartikelen (dat laatste zal wel tijdschriften moeten zijn). Blijkbaar is dat iets nastrevenswaardigs of modern, bookless. Ik moet er voorlopig nog niet aan denken.

Mobiele diensten
Afgelopen week eindelijk weer eens een teken van blogleven van collega Driek. Hij doet verslag van een studiedag in Engeland over mobiele bibliotheekdiensten en sluit die af met de verwijzing naar een blogpost waarin de nodige twijfels over nut en noodzaak van die mobiele diensten worden belicht. In die post ook een verwijzing naar een staafdiagram over de meest gebruikte mobiele diensten waar ook mijn oog deze week al op gevallen was. Waar de mobiele bibliotheekdiensten in passen is nog lang niet duidelijk.

Open Access in Rotterdam
Ik maakte vorige week al melding van de Open Access week die er aan zit te komen. Meestal wordt die week gebruikt voor het formuleren van allerlei ambities m.b.t. het open access publiceren, maar de rector van de Erasmus Universiteit heeft daar niet op willen wachten. Hij greep de opening van het academisch jaar al aan om een nieuwe doelstelling te formuleren: per 1 januari a.s. moeten alle Rotterdamse onderzoekers hun publicaties aanleveren bij het EUR-repository RePub. “Een aanslag op de monopoliepositie van uitgeverijen”, wordt het in het Rotterdamse Erasmus Magazine genoemd. Dat valt nog te bezien. 

De persoonlijke bibliothecaris
We laten onze gebruikers steeds meer zelf doen in de bibliotheek en proberen onze systemen ook zodanig in te richten dat gebruikers geen ondersteuning meer nodig hebben bij het vinden van de informatie voor hun onderwijs en onderzoek. We zijn er nog lang niet, maar we weten welke richting we op willen (na de bookless library de librarianless library?). Daarom vond ik het zo aardig om deze week te lezen dat Drexel University dit studiejaar begonnen is met alle 2.750 eerstejaars studenten een personal librarian toe te wijzen. Een groep van ruim 20 bibliotheekmedewerkers heeft als taak gekregen persoonlijke ondersteuning te bieden uitgaande van de kennis die zij over het curriculum en vakspecifieke informatiebronnen hebben opgebouwd. In de praktijk betekent dat ruim meer dan 100 studenten per bibliotheekmedewerker, en dan hebben we het alleen nog maar over eerstejaars. Desondanks, een sympathiek plan.

Faculty liaison (poll!)

In het Leidse Mare-artikel waar ik al eerder over berichtte beargumenteert een van de tegenstandsters van de concentratie van de Letteren-bibliotheken haar oppositie daartegen aldus: “Onbegrijpelijk dat deze kleinschaligheid blijkbaar niet gewenst is’, zegt Annemiek Ouwerkerk, hoofd van de bibliotheken kunstgeschiedenis en geschiedenis. ‘Overal komt men daar juist op terug. De UB is op het moment druk bezig de relatie tussen de bibliotheek en onderwijs en onderzoek te verbeteren met de zogeheten “faculty liaison”: een prima streven, maar dat hebben wij hebben hier al.” Die faculty liaison is inderdaad een van de nieuwe speerpunten van de Leidse UB, beargumenteerd in het nieuwe beleidsplan (“van essentieel belang“) en gedocumenteerd in het laatste jaarverslag (een dubbelklapper voor de jaren 2006-2007).

Faculty liaison, niet alleen de Leidse bibliotheek is er druk mee bezig. Ook bijvoorbeeld in Amsterdam en Groningen is er al enige tijd (her)nieuw(d)e aandacht voor het op structurele wijze onderhouden van contacten tussen bibliotheek en haar doelgroepen, vooral (maar niet uitsluitend) met de wetenschappelijke staf. Dubbele doelstelling is daarbij om enerzijds de staf goed op de hoogte te houden en te informeren over alle diensten van de bibliotheek en de dienstverlening waarop medewerkers een beroep kunnen doen in onderwijs en onderzoek; anderzijds de bibliotheek scherp te houden ten aanzien van de wensen die er onder de staf leven met betrekking tot de bibliothecaire dienstverlening en de wetenschappelijke informatievoorziening. En dat kan variëren van aanschafsuggesties tot het gezamenlijk ontwikkelen van games voor informatievaardigheden.

De vakreferent (aka de informatiespecialist) speelt bij de faculty liaison de rol van linking pin. En in Eindhoven heeft dat inmiddels al geleid tot de introductie van de nieuwe functiebenaming faculty liaison manager.  Niet overigens geheel naar tevredenheid van alle direct betrokkenen, die toch liever de voorkeur geven aan hun oude functienaam. Ik kan me herinneren dat een dergelijke discussie al eerder speelde toen Bas Savenije, ik geloof een jaar of vier geleden tijdens een OCN, met account manager kwam aanzetten. Ook die hebben we inmiddels in de universitaire bibliotheekwereld, bijvoorbeeld in Delft.

WordPress heeft sinds deze week een nieuwe feature, de mogelijk een poll op te nemen in je post. Tot nu toe moest dat allemaal met kunst-en-vliegwerk, maar laat ik dit nu eens even snel uitproberen:

 

Mijn antwoord zal duidelijk zijn…

Post uit Groningen

Het nieuwe nummer van Pictogram gisteren in m’n postvakje. Prominent op de cover collega Peter van Laarhoven van de UB Groningen. Ik ken Peter inmiddels al zo’n vijftien jaar, eerst via de werkgroep Sociaal-Wetenschappelijke Informatie van de NVB-WB, daarna als bedenker van het programma Anaconda en de jaarlijkse rapportages over de landelijke collectievorming, en de laatste paar jaar via de UKB-werkgroep Collectiemanagement waar we beiden lid van zijn. Peter is door Pictogram geïnterviewd en dat levert zoals altijd een aantal behartenswaardige opmerkingen op. Bijvoorbeeld over de voordelen van de big deals voor universiteitsbibliotheken (ondanks alle bezwaren die er ook aan kleven) en het belang van de backfiles (archieven) in komende onderhandelingen met de grote uitgevers. Overigens is hij wat te optimistisch als hij zegt dat er bijna geen witte plekken meer zijn in het aanbod van elektronische tijdschriften. Zeker bij de geesteswetenschappen is er nog sprake van behoorlijk grote witte plekken, zeker als je kijkt naar het tijdschriftenaanbod in andere talen dan het Engels. Maar ook hier begint zich langzamerhand een kentering af te tekenen en begint er zich voor verschillende taalgebieden, en daarmee verbonden opleidingen, voldoende kritische massa af te tekenen. EIO-Italianistica en de Central and Eastern European Library Online zijn daarvan goede voorbeelden. Dat neemt echter niet weg dat er ook nog steeds geesteswetenschappelijke disciplines zijn waarvoor het aanbod aan elektronische tijdschriften nog steeds op twee handen te tellen is en wetenschappers in die disciplines ook voor hun tijdschriftenartikelen nog steeds voornamelijk van het papieren aanbod afhankelijk zijn (om over de beschikbaarheid van relevante e-books maar helemaal niet te spreken).

Peters ideeën over de rol en functie van de vakreferent sluiten dicht aan bij hetgeen in andere universiteitsbibliotheken in de afgelopen jaren in gang is gezet. Ook bij hem de nadruk op faculty liaison, het dicht tegen de wetenschappelijke staf aan kruipen om hen zo direct mogelijk ondersteuning te kunnen bieden bij onderwijs en onderzoek. Vanuit de (centrale) UB is daarbij dan nog wel een behoorlijke afstand te overbruggen, want zoals hij ook terecht opmerkt: wetenschappelijk medewerkers zijn toch vooral gehecht aan hun faculteitsbibliotheek en veel minder aan de UB. Vandaar ook ongetwijfeld de hoop die hij aan het einde van het interview uitspreekt dat “de verschotting in de bibliotheekorganisatie van de RUG binnenkort tot het verleden behoort.” En ook dat is een landelijke trend: het samenbrengen van alle bibliothecaire voorzieningen binnen de universiteit in één ondersteunende dienst (Amsterdam, Utrecht, Leiden?, Groningen?).