Archive for the ‘University College’ Tag

English please!

Vanmorgen in de opleidingscommissie opnieuw over de Engelse taalvaardigheid van onze medewerkers gesproken. Vastgesteld dat het niet alleen om baliemedewerkers of de informatiespecialisten gaat, maar eigenlijk over de volle breedte van de organisatie van toepassing is. Catalogiseerders worden in toenemende mate geconfronteerd met internationale standaarden en het moeten toepassen daarvan; projectmedewerkers werken meer en meer in (inter-)nationale projecten; de Europese aanbestedingsverplichtingen worden alleen maar groter; en steeds meer zijn we voor onze vakliteratuur aangewezen op de Angelsaksische wereld. Kortom, voor alle bibliotheekmedewerkers is een goede Engelse lees- en schrijfvaardigheid van groot belang en het traject dat we ons voor ogen hebben zal dan ook, gelet op de kosten, over een langere periode uitgesmeerd moeten worden.

Een illustratie van het belang van dat Engels wordt nog eens gevormd door de nu uitgewerkte plannen voor een Amsterdam University College. Per september 2009 moet deze nieuwe liberal arts and sciences opleiding op bachelor-niveau van start gaan en de UvA, de Vrije Universiteit en de gemeente Amsterdam investeren er gezamenlijk zo’n slordige € 23 miljoen in. De helft van de studentenpopulatie zal uit het buitenland moeten komen en het onderwijs zal, uiteraard, in het Engels verzorgd worden.

Alle studenten zullen gehuisvest worden in nieuwbouw in de Watergraafsmeer, waar momenteel druk aan een nieuw onderkomen voor de bèta-faculteit wordt gebouwd. Colleges zullen de eerste jaren nog in de Plantage-buurt verzorgd worden, maar rond 2012 moet de nieuwe campus van de AUC volledig in de Watergraafsmeer zijn ondergebracht. Die plek heeft nog niet direct het flitsende imago van de Amsterdamse binnenstad, maar de ambities zijn hoog. Toch maar eens de hand zien te leggen op dat plan. Kan ik ook meteen even kijken of de bibliotheek nog ergens genoemd wordt. Elk nieuw curriculum heeft nu eenmaal consequenties voor de collectievorming, om over de mogelijke inzet van de bibliotheek bij academische vaardigheden (één van de kernelementen van nieuwe curriculum van het AUC) maar niet te spreken.

P.S. leuk voor de VU dat een foto van hun nieuwe MediaXperience de homepage van het AUC siert. Zijn we toch weer te laat met de oplevering van ons nieuwe informatiecentrum. ;-(