Archive for the ‘universiteitsbibliotheken’ Tag

TWIT #40

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/434327903027732480

TWIT #34

TWIT

TWIT #30

TWIT

TWIT #29

TWIT

https://twitter.com/blogpartyned/status/403112216352026624

TWIT #24

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/389683701719638016

Dubbele update

Discovery

Ruim een jaar geleden inventariseerde ik de stand van zaken m.b.t. de implementatie van zogenaamde discovery tools bij Nederlandse universiteitsbibliotheken. Dat beeld was destijds nog niet compleet; een aantal bibliotheken moest nog een keuze maken. Inmiddels is dat totaalbeeld wel te geven:

Primo – ExLibris

Summon – Serials Solutions

  • Erasmus Universiteit Rotterdam – sEURch
  • Technische Universiteit Eindhoven – Focus
  • Radboud Universiteit Nijmegen – RUQuest
  • Maastricht Universiteit: Quick Search

WorldCat Local – OCLC

EBSCO Discovery Service – EBSCO

  • nog geen UB

Twee bibliotheken ontbreken in bovenstaande opsomming. De UB Utrecht heeft haar voornemen van ruim een jaar geleden om te stoppen met haar zelf ontwikkelde zoekmachine Omega en geen vervangende, nieuwe discovery tool aan te schaffen per september ten uitvoer gebracht. De homepage van de bibliotheek biedt nu de wat ongebruikelijke aanzicht zonder zoekbalkje en in plaats daarvan via de trits zoeken – verwerken – publiceren handreikingen voor de beste keuze. Bij zoeken wordt nadrukkelijk voor Google Scholar en PiCarta gekozen.

Gegeven deze keuze is het met name interessant wat de andere ontbrekende bibliotheek, die van de TU Delft, gaat doen. Uitfasering van de eigen zoekmachine Discover lijkt slechts een kwestie van tijd, en wat dan: de keuze voor een commercieel product of de ‘Utrechtse’ weg?

jaarverslag2

Ook een andere inventarisatie kan inmiddels wat verder aangevuld worden, nl. die van jaarverslagen van de Nederlandse UBs. Aan het rijtje

kunnen inmiddels de volgende toegevoegd worden:

Dan ontbreken nog steeds Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Twente. Misschien heb ik niet goed gezocht (dan graag aanvulling!), maar wellicht produceren deze bibliotheken geen jaarverslagen (meer) omdat zij opgenomen zijn in een bredere, ondersteunende dienst.

Overigens presenteerde Nijmegen, net als Utrecht eerder, niet alleen een tekstueel jaarverslag maar ook een infographic:

RU2012

Mogelijke een nieuwe trend want ook andere bibliotheken experimenteerden dit jaar met alternatieven (zoals de KB en Leiden).

TWIT #22

TWIT

https://twitter.com/SimonXIX/status/354222901551038464

Een olifant in de bibliotheek? Één? Nee, 60!

Elephant_in_library

Ja, wat hebben bibliotheken toch met olifanten? Met grote regelmaat wordt de olifant als logo of boegbeeld naar voren geschoven. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de HathiTrust:

HathiTrust

met een toelichting die aan duidelijkheid niets te wensen over laat:

Hathi (pronounced hah-tee) is the Hindi word for elephant, an animal highly regarded for its memory, wisdom, and strength. Trust is a core value of research libraries and one of their greatest assets. In combination, the words convey the key benefits researchers can expect from a first-of-its-kind shared digital repository.

Maar HathiTrust is zeker niet de enige. Wat te denken van deze zoekmachine voor historisch krantenmateriaal, Elephind:

Overigens valt het met die ‘wereld’ nog wel mee. Het gaat vooralsnog vooral om gedigitaliseerde kranten uit het Angelsaksisch taalgebied: Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore en de Verenigde Staten.

De Koninklijke Bibliotheek bevindt zich dus in goed gezelschap met haar keuze voor de olifant als blikvanger voor het jaarverslag over 2012. Reden? Aan het eind van 2012 had de KB 45 miljoen pagina’s gedigitaliseerd, twee keer de lengte van de Chinese Muur en … gelijk aan het gewicht van 60 olifanten.

Naast het filmpje is er uiteraard ook een uitvoerig tekstueel jaarverslag, hier aangevuld met de recente jaarverslagen van de andere UKB-bibliotheken:

Ruggensteuntje

Er zijn van die dagen dat je aangenaam verrast wordt, en soms meermalen kort achterelkaar. Vandaag was zo’n dag.

Het begon met deze tweet:

Henry Thompson? Hm, een Britse hoogleraar ‘Web Informatics’ sprekend tijdens de 8e CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI8).

Even later volgde deze retweet:

Beetje oud nieuws, want het rapport waarop het bericht gebaseerd is dateert al weer van een maand geleden (Ithaka & JISC), maar toch…

En als derde kwam dit pleidooi voor een rebranding van ACRL-president Steven Bell voorbij:

De ‘uitsmijter’ kan als motto door de afdeling Onderwijs en Onderzoek van onze eigen beroepsvereniging KNVI zo overgenomen worden: Advancing Learning, Transforming Scholarship.

Er zijn slechtere dagen. 😉

TWIT #16

TWIT