Archive for the ‘universiteiten’ Tag

TWIT #32

TWIT

Weekendvitaminen #28

Op het nachtkastje

Pfff. Ligt nog helemaal vol….

Beeld van de week

Oké, dan maar twee beelden.


Still uit een presentatie van Doug Way (Grand Valley State University). Tekst die hij op dat moment uitspreekt: van het huidige actuele boekenaanbod is ‘slechts’ 35% beschikbaar als e-book. Zelfs al zouden we volledig digitaal willen gaan, kan dat eenvoudig weg nog niet. Print is nog steeds noodzakelijk.

Ook verder een ‘luisterwaardige’ presentatie.

Ons academisch erfgoed, nu ontsloten via één website.
Lees hier over het achterliggende project en de opdrachtgever, de Stichting Academisch Erfgoed.

Triple A

Het begon bijna een jaar geleden met Halbe Zijlstra’s nota Kwaliteit in verscheidenheid. Daarna volgde in december het Hoofdlijnenakkoord van de VSNU met de staatssecretaris. En nu, vijf maanden later, komen de universiteiten met hun reacties op de uitdaging van Zijlstra. De UvA presenteerde als een van de eerste haar plannen, en als enige tot nu toe in het Engels, waarbij de meeste aandacht vooralsnog niet uitging naar wat de UvA binnen de eigen instelling wil maar vooral naar de intensivering van de samenwerking met die andere Amsterdamse universiteit die er in wordt aangekondigd. Inmiddels zijn afgelopen woensdag de handtekeningen van de beide voorzitters van de Colleges van Bestuur onder de intentieverklaring gezet die moet leiden tot de volgende variant op Triple A. Na de American Anthropological Association, Amalia – Alexia – Ariane en al die andere is het nu de beurt aan de Amsterdam Academic Alliance. In de presentatie aan het personeel van de bèta-faculteit die moet gaan fuseren met die van de VU werd er nog een fonetische variant van Triple A aan toegevoegd: Excellent – Eenduidig – Eenvoudig.

Hier een korte inventarisatie van de universitaire plannen zoals die tot nu toe bekend zijn gemaakt:

Aanvullingen? Graag!

Weekendvitaminen #23

Op het nachtkastje

Beeld van de (afgelopen en de komende) week


(dus even geen tijd voor andere zaken)

Week(end)vitaminen #15

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Op deze kaart zijn de locaties te zien waar op dit moment een Espresso Book Machine beschikbaar is, in een bibliotheek of in een boekhandel. In Latijns-Amerika moet de eerste nog aangeschaft worden (Brazilië?); in Australië, Azië, Afrika en Europa zijn er in de afgelopen jaren enkele geplaatst (waarvan twee in Nederland, in Amsterdam en Den Haag), maar de EBM is vooralsnog vooral een Noord-Amerikaans ding. En daarmee, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt, ook een goede indicator van de voortschrijdende digitalisering en de groei van de markt voor e-books.

Beeld van de komende week

Weekoogst #48

Google: hoe nu verder?
Het was natuurlijk het bericht van de week: de uitspraak van rechter Chin in de zaak rond Google Books. De commentaren waren niet van de lucht, met als algemene strekking: 1) Google heeft de eerste slag verloren, maar 2) er zit voldoende ruimte in Chins uitspraak voor een overeenkomst die wel de rechterlijke goedkeuring zal weten weg te dragen en 3) voor de categorie verweesde werken is nieuwe wetgeving door Congress een absolute noodzaak. Hier nog wat links:

Samenwerken
Ook de Nederlndse universiteitsbibliotheken hebben hun mond er vol van (en ook bijvoorbeeld hun beleidsplannen): samenwerking. De praktijk is zoals altijd veel weerbarstiger. Echte samenwerking komt maar moeizaam van de grond. Vanuit de VS komen steeds meer berichten dat het daar inmiddels meer succes begint te krijgen, o.m. natuurlijk vanwege de penibele budgettaire situatie waarin iedereen verkeert. In Boston werken Harvard en MIT steeds nauwer samen en in Baltimore wordt gedacht an het samenvoegen van de campussen in College Park en Baltimore into a mega-university that would surpass Stanford and Yale in some higher education rankings. Hoe lang duurt het nog voordat de UvA en de VU gaan fuseren of dat we bij de afkorting RU niet langer aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) maar aan de Randstad Universiteit denken? De twee Amsterdamse universiteiten samen met Utrecht en Leiden, moet je eens kijken op welke plek je in die rankings terecht gaat komen!

Digitalisering
Als we het over de digitalisering van ons boekenbezit hebben, gaat het vaak over wat er in de Angelsaksische wereld op dit vlak gebeurt. Dat is ten onrechte. Ook elders wordt die digitalisering (maar dan zonder de Google-dollars) steeds voortvarender aangepakt. Ik vroeg laatst al aandacht voor het Franse Persée en het Duitse Digizeitschriften, en daar kan sinds deze week het plan om alle Duitse drukken uit de 17e eeuw te digitaliseren aan worden toegevoegd. Ruim 200.000 titels zouden binnen zes jaar online beschikbaar moeten komen.

Zelf e-books maken
We kennen allemaal de Ewoud Sanders’ methode van zelf digitaliseren: rug eraf, door de scanner en klaar is kees. Jammer van het boek maar je hebt er een mooie digitale file voor terug. Wil je iets voorzichtiger met je eigen boekenverzameling omspringen en heb je veel tijd tot je beschikking, dan kun je nu voor nog geen $ 150 de ION Book Saver aanschaffen. Digitaliseert ook en je boek blijft heel.

Tsja, sociale media…

Ik heb me hier als blogger al eens over mijn leeftijd vrolijk gemaakt. Maar soms gaat het van kwaad tot erger en word je opeens voor bejaarde uitgemaakt. In de nieuwste aflevering van het Groningse Pictogram staat een interview met twee sociale media-adepten waarin ‘E-mail is voor bejaarden’ als een van de ankeilers wordt gebruikt. De opmerking is tussen aanhalingstekens geplaatst, wat de indruk moet versterken dat het hier om een uitspraak van een van de geïnterviewden gaat. Vervolgens wordt het ‘E-mail is voor bejaarden’ ook nog eens als tussenkop gebruikt. De boodschap moet blijkbaar flink ingepeperd worden.

Toegegeven, ik behoor inmiddels tot de doelgroep van Jan Nagels 50+ (vorige week overigens niet op hem gestemd; je weet het maar nooit met Jan), maar om nu meteen als bejaarde weggezet te worden vind ik wel wat ver gaan. E-mail is inderdaad, niet alleen privé maar zeker in mijn werk, van levensbelang en dat ontkennen is wat mij betreft een teken van onvoldoende inzicht in hoe organisaties van enige omvang op dit moment nog functioneren. E-mail is daar de smeerolie die de raderen soepel laat draaien en ik laat me graag informeren over de instelling van enige omvang die e-mail integraal de deur uit heeft gedaan ten faveure van een sociaal medium.

Ter verdediging van de Groningse geinterviewden moet ik overigens ook zeggen dat zij de uitspraak die zo prominent geafficheerd wordt in en boven het artikel helemaal niet gedaan hebben, althans in de tekst van het interview is hij niet terug te vinden. Wel staat er dit:

De communicatie vanuit de RUG met studenten is nog heel erg gericht op e-mail. De toekomst ziet er wezenlijk anders uit. In de VS worden geen e-mailaccounts meer uitgereikt maar iPads! Studenten kijken niet meer naar hun e-mail.

Studenten kijken inderdaad niet meer naar hun door de instelling verstrekte mailadres, maar de gratis emaildiensten zijn niet voor niets zo populair en universiteiten stappen, mede op verzoek van hun studenten, niet voor niets steeds meer over naar bijvoorbeeld Gmail. En dat van die iPads? Ik wil graag weten welke universiteit dat is.

Zo, en nu m’n tenen weer intrekken. 😉

P.S. sinds gisteren online: een blog over het gebruik van sociale media in het hoger onderwijs.

Weekoogst #28

Book Citation Index
Ik ben nog niet eens met m’n nieuwe serie begonnen, of er bood zich deze week meteen al een kandidaat aan: BCI, het nieuwe broertje (of zusje?) van de SCI, de SSCI en de A&HCI, oftewel de Book Citation Index. Thomson Reuters, eigenaar van de uitvinders van de citatie-indexen, ISI, heeft bekendgemaakt dat in het tweede kwartaal van 2011 deze nieuwe index gelanceerd zal worden. Het is vooralsnog een bescheiden begin, met ca. 25.000 geindexeerde boeken gepubliceerd sinds 2003, maar de ambities gaan veel verder zoals uit het interview met VP James Testa duidelijk wordt. ISI-grondlegger Eugene Garfield schreef al in 1996 dat “Undoubtedly, the creation of a Book Citation Index is a major challenge for the future and would be an expected by-product of the new electronic media with hypertext capability!” Vijftien jaar later gaat het dan eindelijk gebeuren.

Alfa’s doen het weer goed
Toen zeven weken geleden de nieuwe Times Higher Education ranking bekend werd gemaakt, heerste in Nederland verbazing (de TU Eindhoven de beste universiteit van Nederland) en tevredenheid (alle Nederlandse universiteiten in de top-200). Sindsdien zijn door THE zes nieuwe rankings gepresenteerd van de vijftig beste universiteiten, steeds voor een conglomeraat van wetenschapsgebieden. Aangezien die Nederlandse universiteiten in de overall top-100 ontbraken, hoeft het niet te verrassen dat ze ook niet prominent figureerden in de discipline-rankings. Delft sleepte nog een 33e plaats in de wacht bij de technische wetenschappen, maar voor de rest niets. Behalve deze week bij die vermaledijde geesteswetenschappen: Leiden op plaats 34, Amsterdam op 39 en … Tilburg op de 48e plaats. Met de helft van het aantal plaatsen bezet door Amerikaanse universiteiten is dat een prima score, al geeft die klassering van Tilburg toch ook wel weer te denken.

Overigens, in de laatste rankings van het Duitse CHE scoort de UvA opnieuw louter de kwalificatie excellent, en bevindt zich daarmee in het illustere gezelschap van de universiteiten van Bristol. Leuven, Londen, Manchester, München en Oxford. De verantwoordelijke beleidsmedewerker heeft deze wapenfeiten al snel opgenomen in de UvA-rankingspagina.

Digital classics
Ze hebben misschien hun naam tegen, maar classici behoren tot de geesteswetenschappers die vooraan liepen en lopen bij het omarmen van de digitale mogelijkheden. In het lijvige rapport Rome Wasn’t Digitized in a Day van de Amerikaanse Council on Library and Information Resources wordt de actuele stand van zaken gepresenteerd én wordt naar de toekomstige behoeftes op het terrein van de cyberinfrastructure gekeken. Zeker niet een rapport dat alleen voor classici van belang is, maar breder in de geestewetenschappen gebruikt kan en in ieder geval gelezen moet worden.

Tweet
Via het artikel van Wilma van den Brink in de laatste Informatie Professional belandde ik op de top 100 van bibliotheek-twitteraars. Twee dingen vielen me aan deze lijst op. In de eerste plaats bestaat de lijst uit twitterende bibliotheekmedewerkers en twitterende bibliotheekinstellingen (waar zich uiteraard ook weer medewerkers achter verbergen). Het zijn vooral de usual suspects, althans als je er van uitgaat dat diegenen die actief zijn in de blogosphere ook in de twittersphere hun weg zullen weten te vinden. Daarnaast valt het op dat veel twitteren geen enkele garantie is voor veel volgers. De aantal tweets – aantal volgers ratio varieert ontzettend, van 183 – 885 voor de OB Amsterdam tot 34.315 – 887 voor Jouke uit Enschede. Dat geeft wel te denken als je de afweging maakt, als instelling maar ook als individu, of je wel of niet gaat twitteren. Om nog even op dat artikel van Wilma terug te komen, zij haalt daar o.a. het succesvolle gebruik door Museum Boerhaave aan. Daar staat echter wel een dagelijkse investering van gemiddeld drie uur tegenover.

Ranking chaos

De TU Eindhoven is de beste Nederlandse universiteit! Hoezo? Nou, dat is toch de uitkomst van de nieuwe Times Higher Education ranking! Maar hoe kan dat nou? Ik lees woensdag toch nog in de krant dat de Erasmus Universiteit de beste van Nederland is, althans volgens de prestigieuze Leiden Ranking. Euhhhh??? En ik maar steeds denken dat Utrecht in Nederland eenzaam aan de top staat met haar glazende onderzoeksresultaten, zoals vorige maand uit de Australische High Impact Universities-ranking bleek: met een 49e plaats de enige Nederlandse universiteit in de top-50.

Ranglijsten zijn hot, zoveel mag duidelijk zijn. Maar het is ook enigszins chaos in ranglijstenland. De ene ranking na de andere buitelt over elkaar heen en iedere universiteit die er ergens op de eerste plaats komt te staan maakt daar goede sier mee. En dan is het wel sneu dat vanmorgen in een kadertje bij een Volkskrant-artikel over de kwaliteit van de Nederlandse universiteiten, onder de kop Een middelmatig wetenschapsland, de uitkomsten van de THE-ranking grafisch worden weergegeven zonder koploper Eindhoven! Staan ze een keer bovenaan, wordt ze dat blijkbaar weer niet gegund. Nu gaat Leiden ten onrechte met de eer strijken van hoogstgenoteerde Nederlandse universiteit.

           

Naast de toenemende chaos vallen nog een paar zaken op. Grote mediabedrijven gaan een steeds belangrijker rol spelen, Thomson Reuters (met Web of Science van ISI in haar portefeuille) en Elsevier (met WoS-concurrent Scopus) voorop. Ten tweede wordt de mediahype rond de bekendmaking van de rankings steeds groter. De spanning wordt weken vantevoren langzaam opgebouwd, terwijl de top-10 eigenlijk elke keer met grote nauwkeurigheid te voorspellen is. Maar, en dat is een derde trend, de rankings worden wel ook steeds gedetailleerder en meer en meer naar subdisciplines uitgesplitst. De komende weken, tot eind oktober, kunnen we iedere week van THE een nieuwe ranking voor een cluster disciplines verwachten, voor de technische wetenschappen volgende week al en voor de geesteswetenschappen in de laatste week van oktober. Dat maakt in ieder geval de kans groter dat ook eens wat andere dan de usual suspects kunnen zeggen ‘ik ben de beste!’.

Toch vond ik het uiteindelijk een geruststellende gedachte na de coup van Cambridge in de THE ranking dat Harvard in alle rankings die ik deze week onder ogen heb gehad gewoon weer de eerste is.

Weekoogst #5

Temperatuur genomen
In Checking Out the Future geeft Jennifer Hendrix van het Office for Information Technology Policy van de ALA op basis van de recente literatuur de actuele stand van zaken rond het gebruik van informatietechnologie in de bibliotheek met af en toe een blik in de toekomst. Terecht houdt Hendrix haar lezers voor dat “Yet these capabilities (van IT) should be evaluated based on their ability to meet user needs and not adopted merely because they are cutting-edge technology.” Aan het rapport is een uitgebreide bibliografie gekoppeld.

Klein is altijd relatief
Het gebeurt niet zo vaak dat er ‘elders’ aandacht wordt besteed aan wat er in dit kouwe kikkerlandje gebeurt. Maar als het dan een keertje gebeurt, zoals nu in de serie On the Leading Edge van de Library of Congress, vind ik het grappig dat onze royale KB aangeduid wordt in het artikel als ‘a small institution’. Zoals zo vaak is dat vooral een kwestie van perspectief. Menige universiteitsbibliotheek kijkt in ieder geval met afgunst naar het jaarlijkse budget van de KB.

WWW onder de loep
Het web is hot en dus is daar zelfs in tijden van economische krapte ruimte voor. Deze week maakte de Britse regering bekend dat zij 30 miljoen GBP ter beschikking heeft gesteld voor de oprichting van het Institute for Web Science. Het onderzoeksinstituut komt onder leiding te staan van Sir Tim Berners-Lee, de Britse uitvinder van het World Wide Web, zoals fijntjes in het persbericht wordt opgemerkt. Ik geloof dat het weer tijd wordt voor mijn hulpactie: de Nobelprijs voor Tim Berners-Lee. 😉

       Nobel Prize for Tim Berners Lee

De toekomst voorspellen
Afgelopen zaterdag stond er in de NRC een artikel over de veranderingen in en de toekomst van de universiteitsbibliotheken. Een van de bibliothecarissen die in het stuk aan het woord komen, Graham Jefcoate uit Nijmegen, stelt onomwonden dat meer dan vijf  jaar vooruit kijken zinloos is. Wij zijn intern bezig te proberen 15 jaar vooruit te kijken. Woensdag gaan we onderling onze visies op de UB van de toekomt uitwisselen. Zinloos? Ik denk het niet. De discussies tot nu toe heb ik in ieder geval niet als zodanig ervaren.