Archive for the ‘uitgeverijen’ Tag

Weekendvitaminen #47

Op het nachtkastje (Kerst-editie)

Beeld van de week

Aan het eind van dit jaar toch nog maar een keer iets ‘uit eigen doos’. Zo maar gevonden in een kast waarvan de sleutel zoek was, unieke 17e eeuwse koperplaten met Amsterdamse plattegronden. Niet een kast bij ons, maar bij de voormalige Amsterdamse Stadsdrukkerij. Maar de komende weken wel bij ‘ons’ te zien, aan de Oude Turfmarkt:

BC koperplaat

Advertenties

Weekendvitaminen #41

Op het nachtkastje

Beeld van de week

In de Open Access Week kan een OA-gerelateerd beeld natuurlijk niet ontbreken. Deze sluit een reeks OA-visualistaies gebaseerd op data afkomstig van de Bielefeld Academic Search Engine (BASE) af in het tijdschrift LIBREAS.

Über publisher

spewGoogle groter dan Elsevier? Dat nooit moeten ze bij onze nationale uitgeeftrots gedacht hebben. Dan fuseren we toch gewoon met Springer en Wiley-Blackwell! En SPEW is born. Lees de post van Phil Davis.

Jammer van dat ‘satire’ in de meegegeven tags. 😉

Google wint (2)

Het rumoer rond de Google Book Search-deal is nog lang niet uitgeraasd. Bloggers en andere commentatoren blijven overelkaar heen buitelen met nieuwe vragen, inzichten en speculaties. Een ding dat overduidelijk wordt, is dat “the devil”  inderdaad ook “in the details” zit. Twee voorbeelden van hoe gecompliceerd de overeenkomst inelkaar steekt en wat de mogelijke consequenties voor (Amerikaanse)  bibliotheken en auteurs zullen zijn:

1) in de overeenkomst is opgenomen dat in iedere Amerikaanse openbare bibliotheek één terminal beschikbaar komt waarop Google Book Search gratis beschikbaar wordt gesteld. Het is alsof we teruggaan naar een situatie van zo’n 20 jaar geleden toen er bij universiteitsbibliotheken vaak slechts één PC beschikbaar was, gekoppeld aan een cd-romtoren, waarop bibliografische bestanden op cd-rom geraadpleegd konden worden. Maar ja, Google wil toch ook nog een keer echt geld gaan verdienen aan z’n investeringen in GBS.

2) rechthebbenden mogen volgens de overeenkomst zelf de prijs bepalen waartegen in een GBS opgenomen boek gekocht kan worden. Peter Brantley vraagt zich in zijn blog af of auteurs dan ook de prijs op nul mogen zetten en bijvoorbeeld een Creative Commons licentie aan hun werk mogen verbinden. Dan Clancy (van GBS zelf) reageert onmiddellijk: “Good question Peter. The simple answer is yes. A rightholder will be able to set the price to 0 or for that matter any other price they might desire. Similarly there should not be any problem with identifying license terms that they may be using such as Creative Commons.” Maar je kunt je voorstellen wat voor bureaucratie dat gaat vereisen.

Op de speciale settlement-site van Google staat inmiddels ook een samenvatting van de consequenties van de overeenkomst voor bibliotheken. Daaruit blijkt dat van de Amerikaanse GBS-bibliotheken Michigan, California, Stanford en Wisconsin al voor de charmes van Google zijn bezweken. Ze zijn hun bestaande contracten met Google aan het heronderhandelen.

Google wint! (?)

Het was natuurlijk in bibliotheekland hét nieuws van de afgelopen weken: de overeenkomst tussen enerzijds Google en anderzijds de Amerikaanse Authors Guild (AG) en de Association of American Publishers (AAP) over hun dispuut over de legitimiteit van het scannen van boekmateriaal door Google zonder afspraken vooraf. Nu ligt er een schriftelijke overeenkomst van ruim 140 pagina’s, buitelt men in de biblioblogosphere overelkaar heen met positief en negatief commentaar, en is het inderdaad niet eenvoudig om uit de stofwolken een duidelijk beeld op te roepen. Een van degenen die dat al wel geprobeerd heeft, kon niet nalaten het bijhouden van de actualiteit in deze kwestie te vergelijken met het tegen de stroom opzwemmen. Daar lijkt het inderdaad op, maar dan wel van een heel krachtige rivier en na een uitermate nat regenseizoen.

Hierbij een bescheiden poging wat grote lijnen te schetsen van wat ons nu verder te wachten staat:

1) er ligt nu weliswaar een overeenkomst tussen Google, AG en AAP, maar daarmee is het dispuut niet definitief de wereld uit. Daarover beslist uiteindelijk de Amerikaanse rechter, en dat is in het Amerikaanse rechtssysteem beslist geen gelopen race.

2) ondanks het feit dat het een overeenkomst van 140 pagina’s is, is de kern van het dispuut tussen de partijen nog niet opgelost. They agree to disagree. Of het scannen van boeken zonder voorafgaande toestemming nu wel of niet onder de fair use-termen vallen, is daarmee nog steeds niet duidelijk.

3) dankzij het feit dat het een overeenkomst van 140 pagina’s is, is het niet eenvoudig alle details van de overeenkomst snel te doorgronden. The devil is in the details. Een van de commentatoren van de overeenkomst vergeleek haar gevoel tijdens het lezen van de tekst met dat van een bal in een pinball machine, “careening around and setting off bells and lights in all directions”.

4) Google betaalt 125 miljoen $ voor deze overeenkomst, (minimaal) 45 miljoen $ is bestemd voor de auteurs en de rest van het bedrag zal gebruikt worden voor het opzetten van een Book Rights Registry. Op basis van die registry gaat Google lezers t.z.t. geld vragen voor het kunnen inzien, downloaden of eventueel kopen van een via Google Book Search gevonden boek. Amazon, wees gewaarschuwd.

5) de overeenkomst tussen Google, AG en AAP heeft, indien door de rechter goedgekeurd, alleen betrekking op gebruik van Google Book Search in de Verenigde Staten; daarbuiten verandert er voorlopig niets. “In de toekomst hopen we samen te werken met internationale branchegroepen en individuele rechthebbenden om gebruikers over de hele wereld te laten profiteren van de voordelen van deze overeenkomst.”, aldus Google op haar eigen website. Maar gegeven de versplintering van zowel de wereld van de schrijvers als de uitgeverswereld buiten de Verenigde Staten, lijkt het mij niet waarschijnlijk dat dat al snel resultaat zal gaan opleveren. Deze rechtszaak was wat dat betreft voor Google een ‘makkie’ met twee welomschreven onderhandelingspartners.

6) en wat betekent dit nu allemaal voor de bibliotheken en hun gebruikers? De meningen daarover zijn grondig verdeeld, zelfs tussen Google Books-partners Harvard (negatief) en Michigan (positief). Hier zullen de stofwolken nog lang blijven door dwarrelen. Voor wie het wil volgen bieden ACRLog (Libraries on Planet Google), Peter Subers Open Access News (More on the Google settlement) en Library Journal (Academic Newswire) handzame samenvattingen van de situatie nu. Maar ongetwijfeld geldt hier ook: to be continued…