Archive for the ‘toekomstverwachtingen’ Tag

TWIT #38

TWIT

https://twitter.com/brinxmat/status/429905128104026112

TWIT #35

TWIT

TWIT #34

TWIT

TWIT #33

TWIT

TWIT #20

TWIT

GRexit part 3

Voor Cyprus is het uiteindelijk (nog net) geen Cexit geworden, maar GRexit is tot nu toe nog niet door Google teruggedraaid (al zien sommigen in de terugkeer van Reader in het Google menu wel een mogelijke vooraankondiging daarvan). Ervan uitgaande dat Google diensten gemiddeld 1459 dagen in de lucht gehouden worden, heeft Reader het met 2824 dagen al langer volgehouden dan gemiddeld en zit een terugdraaien van de beslissing er niet echt in.

Informatieve grafiek wat dat betreft uit The Guardian:

Levensduur Google producten

Met meer dan 150.000 ondertekenaars van een van de Google,-Hou-Reader-in-Stand-petities op change.org zal binnen niet al te lange termijn ook de 100.000e bloem voor Reader op Slate’s Google Graveyard gelegd zijn:

It’s hard to lose a loved one, especially if that loved one is a Google service. That’s why we’re opening the gates of the Google Graveyard, a virtual space for grieving. Buried in these hallowed grounds are some of Google’s ill-fated services. Some, like Google Reader, lived long, prosperous lives, full of admiration and glory. Most, like Google Wave and Google Buzz, struggled to carve out a place in this harsh, unforgiving world where technologies continuously clash and innovation reigns king. But whether these services transformed our productivity or only polluted our inboxes, they all touched our world in some way.

Click on a grave to leave a flower, and let the healing process begin.

Google Graveyard

In de volgende aflevering: Google heeft gelijk!

TWIT #8

TWIT

TWIT #6

TWIT

En deze omdat ik een glimlach niet kon onderdrukken:

Engels is en blijft moeilijk.

TWIT #4

TWIT

Vandaag in Berkeley

Ik had vandaag graag in Berkeley aangeschoven bij het symposium The University Library in the 21st Century. Een line-up waar je alleen maar van kunt watertanden: Robert Darnton (Harvard/DPLA), Paul Courant (Michigan), Pamela Samuelson (Berkeley), Peter Norvig (Google), Peter Jerram (PLoS) en Geoffrey Nunberg (Berkeley). Het symposium wordt georganiseerd door de Commission on the Future of the UC Berkeley Library die sinds zich najaar 2012 buigt over de toekomst van deze bibliotheek, onder meer op basis van het inmiddels grijs gelezen rapport Redefining the Academic Library.

Berkeley

Het werk van de commissie bouwt weer voort op een toekomstverkenning door de bibliotheek zelf, eerder in 2012. Cruciaal element daarin vormde een uitgebreid onderzoek onder Berkeley faculty en studenten naar hun mening over de bibliotheek, nu en in de toekomst. De samenvatting van de conclusies neem ik hier integraal over:

Executive Summary

1. The Library is central to the University’s mission. Nearly seven in 10 users say they rely on the Library a great deal or fair amount to help accomplish their academic, professional, and/or intellectual goals.
2. User populations differ significantly in how they use, rely on, and view UC Berkeley’s Libraries. For the most part, there is no single campus community when it comes to libraries.
3. There is, however, widespread agreement that high-quality library collections are essential for users’ research. This sentiment is evident across academic disciplines, whether the users are from Arts and Humanities, Science and Engineering or the Social Sciences.
4. Maintaining high-quality collections is the number-one priority among key user populations, including graduate students, faculty members, library staff, and undergraduates who rely heavily on the Library. These same user groups oppose spending substantially less money on collections to maintain all current locations and existing services.
5. Undergraduates who rely less on the Library, however, rate maintaining the current number of locations and service points as a higher priority.
6. Librarians are highly valued for the important roles they play, especially as “Selectors,” “Cataloging and Archiving,” “Reference,” and “Instruction.” Users from the Arts and Humanities are especially likely to ascribe importance to librarians.
7. “Hub and Cluster” is the preferred service model among undergraduates and grad students, but faculty members are divided 50/50 between “Hub and Cluster” and “Full-Service Libraries” model. Library staff prefer the “Full-Service Libraries” model.
8. Users largely accept the premise that budget cuts and staffing reductions have had consequences all over campus, and that in the long run a new library service model will benefit the campus.
9. Many Library users prefer self-sufficiency, but most want the option to receive personalized service when needed.
10. Accessing library resources and services digitally is popular, with about one in four users preferring to always go the digital route.
11.The call for at least five-day/24-hour access to library space is clearly evident, with more than one in four undergraduates preferring to access the library in-person between midnight and 6:00 am Monday through Thursday.

Lokale omstandigheden daargelaten zijn dat conclusies waar ik ook goed mee uit de voeten zou kunnen. Wat overigens niet betekent dat Amsterdam uiteindelijk dezelfde keuzes als Berkeley zal moeten maken. Ik heb het al vaker gezegd: One size does not fit all. 😉

Hashtag: #UCBLib21 ?