Archive for the ‘toekomst’ Tag

Whither the Classic Catalog?

Sinds de eerste introductie van discovery tools enkele jaren geleden staat de toekomst van de klassieke bibliotheekcatalogus ter discussie. Waarom nog een tweede zoeksysteem aanbieden, dat dan vaak ook alleen nog maar toegang biedt tot de traditionele papieren informatiedragers, als in zo’n discovery tool het totale papieren én digitale informatieaanbod wordt aangeboden, ontsloten met zo’n slimme Google-achtige search box? En toch. De rol van de  klassieke catalogus blijkt nog steeds niet uitgespeeld en bibliotheken wereldwijd worstelen met de positionering ervan. Ze noemen ‘m Oude Catalogus of noemen hun nieuwe discovery tool Catalogus Plus, of besluiten gewoon helemaal geen disovery tool te implementeren maar die oude trouwe catalogus voorlopig nog in de lucht te houden. Een jaar geleden heb ik dat dubbele beeld gepoogd een beetje in kaart te brengen voor een interne kennisdeelmiddag: al die bibliotheken die op de bandwagon van de discovery tools gesprongen zijn, maar nog geen afscheid kunnen nemen van hun traditionele catalogus.

Duke

En dat beeld zet zich nog steeds door, zoals uit de recente oplevering van twee nieuwe websites van gerenommeerde Amerikaanse bibliotheken blijkt. De eerste is die van Duke University Libraries, een instelling die een paar jaar geleden trendsettend was met de introductie van de uitgebreide zoekbox op de homepage van de bibliotheek waarmee de belangrijkste zoeksystemen van een bibliotheek in één klik bereikbaar werden. Die zoekbox heeft op de nieuwe website een nog prominentere plaats gekregen én is nog uitgebreider geworden dan de vorige versie, in plaats van simpeler. Je kunt kiezen uit twaalf verschillende zoekopties plus nog eens de keuze More. Naast de primaire ingang via de discovery tool (in het geval van Duke is dat Endeca) is er uiteraard ook een plekje voor de Classic Catalog.

Minnesota

De andere website is die van de University of Minnesota Libraries. Daar heeft men wel besloten de oude catalogus uit te faseren en 100% te kiezen voor hun discovery tool (Primo in dit geval). Dus geen keuzemogelijkheden in de zoekbox op de homepage, maar meteen de discovery diepte in. Dat dat niet onomstreden is blijkt uit de uitvoerige toelichting die er via de website en een aparte blog voor deze keuze wordt gegeven, inclusief een video over een vergelijkend onderzoek naar de terugvindbaarheid van known items via de traditionele catalogus en de nieuwe discovery tool. Known item zoekacties zijn vaak problematisch in discovery tools (zoals Hamlet of Science, maar ook bij langere titels), maar uit het onderzoek van Minnesota blijkt de catalogus het in de Battle of the Known Items Round 1 nog maar nipt van de discovery tool te winnen.

Minnesota heeft er dus voldoende vertrouwen in dat haar discovery tool ook voor dit soort zoekacties een steeds beter resultaat zal gaan geven en dat de tijd van de klassieke catalogus nu echt voorbij is.

Duke of Minnesota (of Utrecht)? Niemand heeft gelijk, en elke instelling zal naar beste weten voor haar eigen gebruikersgroep hierin een keuze moeten maken. Een keuze met beperkte houdbaarheid, want de ontwikkelingen gaan snel en de inzichten veranderen in net zo’n hoog tempo. Ben benieuwd naar ronde 2 in Minnesota, ook voor onze eigen besluitvorming.

TWIT #22

TWIT

https://twitter.com/SimonXIX/status/354222901551038464

TWIT #10

TWIT

TWIT #9

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/319714797522407424

Charleston dag #3: Beware of the Inflight Magazine Syndrome

Een paar jaar geleden kwamen als gevolg van de economische crisis veel Amerikaanse universiteits- en onderzoeksbibliotheken in de financiële problemen. Niet alleen collectievormingsbudgetten maar ook personeel kwam stevig onder vuur. De situatie nu is iets (maar niet veel) beter en veel bibliotheken staan nog steeds onder sterke druk om hun blijvende, toegevoegde waarde bij hun provost (lees rector) te bewijzen. Voeg daarbij het rapport Redefining the Academic Library dat speciaal voor provosts was samengesteld (en vorig jaar tijdens de Charleston Conference voor het eerst naar buiten kwam) en dus was het een aardig idee om dit jaar die provosts nu eens uit te nodigen om zelf te komen vertellen wat zíj van hun bibliotheken verwachten.

Het bleek geen kritische groep te zijn, de lof aan de bibliotheek was groot en leek ook welgemeend, maar dat neemt het probleem natuurlijk niet weg. Ook met welgevallige provosts moet de bibliotheek zich buigen over vragen als:

  • what do you spend your money on?
  • do you need all that space?
  • are faculty and students getting what they want?
  • do you support enlightened policies regarding research and teaching?
  • do you innovate?

Goede raad was er voldoende: be prepared! In een toenemend digitale bibliotheekwereld komt er in toenemende mate ook data beschikbaar over hoe de bibliotheek gebruikt wordt. Zorg dat je als bibliotheek zelf over die data beschikt en ze analyseert. Voorkom dat het hoofd van de IT-afdeling bij de provost binnenloopt met de boodschap I’ve got the data. I can tell you about the library. Zorg dat je als bibliothecaris dat zelf kan doen.

En wees voorbereid op de provost die op stap geweest is naar het buitenland en je de eerste werkdag na zijn terugkomst bij zich roept en uitroept: ‘Datamining, we must go into datamining!’ Of: ‘MOOCs, the library has to support MOOCs!‘.

Denk als bibliotheken ook strategisch na over de toekomst van je gedrukte collectie. Die zal in toenemende mate onder druk komen te staan en ‘moeilijke’ vragen over nut en noodzaak kun je beter goed voorbereid zelf beantwoorden dan dat je daar op een dag onvermoed mee wordt overvallen. Doe je het niet dan loopt de bibliotheekwereld (of breder: het hoger onderwijs) “the next healthcare industry to be reformed” te worden. En zeg nu niet meer dat je niet gewaarschuwd bent!