Archive for the ‘Tilburg’ Tag

Weekoogst #46

Bouwen gaat door
Ondanks alle sombere financiële bespiegelingen van de laatste tijd en dramatische berichten over bezuinigingen in met name de sector van de openbare bibliotheken (in buiten- en binnenland), wordt er toch ook nog steeds flink gebouwd aan 21e eeuwse bibliotheken. American Libraries magazine biedt online vast een voorproefje van haar jaarlijkse showcase van nieuw geopende bibliotheken. Elders op het web wordt nadrukkelijk de vraag gesteld naar de toekomstige plaats van boeken in de bibliotheek en worden recente voorbeelden van bibliotheekbouw gepresenteerd.

TICER Summer School niet
Begin dit jaar moesten de TU Delft en DOK Delft ons al melden dat het succesvolle UGame ULearn symposium in 2011 geen doorgang zal vinden. Gebrek aan financiën was daarvoor de belangrijkste reden. Deze week werden we verrast door de cryptische mededeling dat de ook zo succesvolle TICER Summer School van de Universiteit van Tilburg “will not be organized this year owing to certain circumstances.” Dat is voor het eerst in vijftien jaar en je vraagt je dan toch af, gelet op de gekozen formulering, gaat het hier ook om een bezuinigingsmaatregel of is er toch meer aan de hand onder de grote rivieren?

Weggooien weer wel
Meestal komen dit soort berichten uit de Verenigde Staten, maar deze keer van down under. De bibliotheek van de universiteit van New South Wales uit Sydney is haar boeken- en tijdschriftencollectie aan het inkrimpen en dat gaat niet zonder kabaal. De bibliotheek verwordt tot een Starbucks, roepen de critici luid. Die kritiek klinkt op meerdere plekken, ook wel eens in Amsterdam. De schrijver van het artikel zegt in het bezit te zijn van de lijst met titels die nu op de nominatie staan om weggegooid te worden. Openbaar maken, zou ik zeggen. Ik ben wel geïnteresseerd in wat men elders niet langer het bewaren waard acht.

En de strijd tegen DRM ook

De frustratie over wat bibliotheken wel en vooral niet met e-books mogen loopt nog steeds op. Afgelopen weken was met name uitgeverij HarperCollins de gebeten hond, met haar plan een e-book na 26 uitleningen automatisch zichzelf te laten vernietigen, zodat een bibliotheek gedwongen zou zijn een nieuwe licentie op het boek te nemen. Die 26 weken zouden dan het equivalent moeten zijn van de wear and tear van een papieren boek. Librarians against DRM vaart er wel bij.

Ondertussen op mijn nachtkastje…
Het was ook nog eens een drukke week met rapporten. Martin Feijen publiceert zijn literatuuronderzoek naar de wensen van onderzoekers m.b.t. onderzoeksdata (motto: The key requirement from most researchers’ perspectives is for services which are there when they need them, but do not interfere with the creative work at the heart of the research process.). De belangenorganisatie van Amerikaanse universiteitsuitgeverijen verkent in Sustaining Scholarly Publishing de business modellen in een toenemend digitale toekomst (nu krijgen deze uitgeverijen nog 95% van hun inkomsten uit de verkoop van papier). En de belangenorganisatie van de Amerikaanse onderzoeksbibliotheken ARL voegt daar nog een nieuw rapport over  de steun aan kleinere, primair nog op print gericht uitgeverijen aan toe. Misschien toch nog eens de aanschaf van zo’n e-reader overwegen. Kan ik in ieder geval ’s nachts over de stapels heen kijken. 😉

De verleiding van dat ene zoekbalkje…

Wordt 2011 het jaar van de discovery tool? Het afgelopen jaar is bij (bijna) alle universiteitsbibliotheken in Nederland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de huidige toegang tot alle digitale en papieren content die aangeboden wordt, meestentijds gebaseerd op federated search, te vervangen door the next big thing: een discovery tool gebaseerd op integrated search in een vooraf opgebouwde mega-metadataindex. Daadwerkelijke ingebruikname heeft in 2010 alleen in Rotterdam (sEURch), Tilburg (Get It!) en Delft (Discover) plaatsgevonden.

Maar andere UBs zullen in 2011 niet achterblijven, daarvoor is de verleiding (en de potentie) van de discovery tool te groot. Geen moeilijke zoekschermen meer, maar dat ene Googliaanse zoekbalkje dat inmiddels tot norm is verheven. En vervolgens de presentatie van de zoekresultaten in drie kolommen: middenin de korte presentatie met directe links naar full text of aanvraag van de hard copy, links de mogelijkheid om via facetten je zoekresultaat in te perken en rechts geen Google Ads maar soms (niet altijd) additionele informatie over de gevonden titels.

Is al die aandacht voor disovery tools terecht? Dat weten we eigenlijk nog niet. Ze zijn nog zo kort in gebruik dat er nog niet al te veel onderzoek naar het effect van de introductie ervan heeft plaatsgevonden. Voorzover daar tot nu toe iets over bekend is, laat dat onderzoek zien dat er (nog) meer gebruik gemaakt wordt van full text artikelen, dat het gebruik van traditionele online bibliografische bestanden terugloopt en dat gebruikers veel meer dan in de traditionele catalogus gebruik maken van mogelijkheden om zoekresultaten gericht in te perken. Of het echter tot betere onderwijs- en onderzoeksresultaten leidt, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om, is nog een heel andere vraag.

Dat neemt niet weg dat we in de komende maanden vast nog wel een paar andere Nederlandse UBs live zullen zien gaan met hun discovery tool. Het grondwerk is in 2010 verricht, het januari-nummer van ALA’s Library Technology Reports biedt nog een keer een produktoverzicht inclusief checklist van het huidige marktaanbod, nu is het nog een kwestie van kiezen en implementeren.

Iedereen z’n ranking

Wat doe je als instelling wanneer je in allerlei internationale ranglijsten steeds in de onderste regionen terecht komt? Je maakt zelf een eigen ranglijst en gaat daarbij uit van je eigen kracht. En dus heeft de Universiteit van Tilburg een ranglijst van faculteiten economie samengesteld op basis van recente publicaties in toonaangevende tijdschriften en wat blijkt? De Tilburge universiteit komt er als beste Europese universiteit van af in de Tilburg University Top 100 of Economic Schools Research Ranking.

De Rijksuniversiteit Groningen pakt het weer anders aan. Rankings zijn daar sowieso hot, want de universiteit houdt zelf op haar website netjes bij op welke plaats de RUG in alle rankings behaalt. En als daar iets positiefs uit komt, wordt daar meteen snel op ingespeeld. Zo ook afgelopen weekend in de personeelsadvertentie in de Volkskrant. Wat meldt de RUG daarin trots? De Groningse universiteit komt op de zesde plaats van beste academische werkgevers wereldwijd: De RUG is de enige Nederlandse universiteit in de internationale top 10 van Best Places to work in Academia in the Scientist. Mooi toch? Er gaat niets boven Groningen…

Totdat je er wat dieper in duikt. Het onderzoek waar de RUG zich op beroept is gebaseerd op een webenquête onder wetenschappers werkzaam in de levenswetenschappen, slechts één loot van de academische wereld. En erger: er blijken slechts 25 instellingen buiten de Verenigde Staten in deze ranking meegenomen te zijn. Ja, zo kan zelfs de universiteit van Ouagadougou het tot een topklassering schoppen!

Stoelendans

Er is nog niet heel veel publiciteit over geweest, maar ‘ons’ sectorhoofd Marc van den Berg wordt per 1 februari 2010 de opvolger van Hans Geleijnse als directeur Library and IT Services van de Universiteit van Tilburg. Er is wel een persbericht, maar dat is op de Tilburgse website niet terug te vinden. Maar goed, in de eigen nieuwsbrief van de dienst LIS wordt het netjes en bescheiden onder de aandacht van de Tilburgse academische gemeenschap gebracht.

Uit die nieuwsbrief blijkt nog een tweede mutatie: vanuit Groningen komt Henk Ellerman naar Tilburg om de functie van afdelingshoofd Academic Services op zich te nemen. Beide heren zijn gepokt en gemazeld in de ict-wereld en wat dat betreft lijkt Tilburg dus ‘toekomstvaste’ keuzes te hebben gemaakt.

En waar mensen weggaan, ontstaan voor anderen weer nieuwe kansen. Ik ben benieuwd hoe, en met wie, wij en onze Groningse collega’s de opengevallen plaatsen gaan invullen.