Archive for the ‘textbooks’ Tag

TWIT #10

TWIT

Advertenties

Fact checking (3): E-books

Fact-checking-

Ik zag ‘m die dag wel tig keer voorbij komen: de infographic A Look at Students Using eTextbooks van de leverancier van zowel nieuwe als gebruikte én elektronische tekstboeken eCampus. Volgens de producent van de infographic blijkt er vooral uit dat studenten steeds meer etextbooks gebruiken en dat meer dan de helft dat vooral doet vanwege de gunstige prijs (t.o.v. gedrukte textbooks). Degenen die over deze infographic tweetten of er een blogpost aan wijdden, zoals Raymond Snijders op zijn Vakblog, gingen vaak wat verder in hun commentaar: etextbooks kennen in de VS een “enorme populariteit” en met het juiste aanbod en de juiste prijsstelling staan ons in Nederland “Amerikaanse toestanden” te wachten.

eCampus

Maar wat staat er nu eigenlijk echt in die infographic, en waarop is die informatie gebaseerd? Wat die laatste vraag betreft, onderaan de infographic staan twee bronnen genoemd: een ‘independent survey’ van eCampus zelf en een link naar de volgende website: http://www.coursesmart.com/media#pr12. Die ‘independent survey’ is op de website nergens terug te vinden en ook via andere, bredere zoekacties ben ik er nog niet in geslaagd het onderzoek boven water te krijgen. Volg je de link naar de website van CourseSmart dan kom je bij een promo-bericht over een nieuw ereading-platform uit maart 2012. Al met al niet meteen een overtuigende onderbouwing van de gegevens zoals die in de infographic staan gepresenteerd. Maar goed, dan die gegevens zelf.

De infographic bestaat eigenlijk uit zeven afzonderlijke onderdelen:

  1. 98% van de studenten is in het bezit van een digitaal apparaat (niet meer echt verrassend; het bezit van smartphones, tablets en laptops onder studenten is bijna universeel)
  2. 73% van de studenten zegt niet zonder technologie te kunnen studeren (een kwart kan dat blijkbaar nog steeds wel; en was dit in het tijdperk van de elektrische typemachine – bijvoorkeur een IBM met ‘bolletje’ – al niet anders?)
  3. 48% van de studenten gaven de voorkeur aan een etextbook in plaats van een gedrukt exemplaar vanwege de lagere prijs; 25% kozen voor e vanwege de onmiddellijke toegang, 19% vanwege de ‘portability’ en 6% vanwege hun voorkeur voor digitaal lezen
  4. 52% van de studenten vindt de doorzoekbaarheid het belangrijkste feature van etextbooks (en 20% de mogelijkheid tot accentueren, 14% de copy/paste mogelijkheden en 12% de interactieve toevoegingen zoals quizes).
  5. aantallen uren bespaard gedurende het semester door het gebruik van etextbooks: 29% nul uur; 17% één uur; 23% twee uren; 11% drie uren; en 17% meer dan drie uren
  6. 64% van de studenten gebruikte een laptop om hun etextbooks te lezen en te raadplegen; 18% een tablet, 15% een desktop en 2% hun mobiele telefoon
  7. zouden de studenten het volgende semester opnieuw etextbooks aanschaffen? 38% zei zonder meer ‘ja’ en 7% zondermeer ‘nee’; de grootste groep , 54%, zei ‘misschien’, afhankelijk van de gekozen onderwijsmodule.

eCampus2

Verrassende resultaten? Nou, nee. Een glanzende ‘overwinning’ voor het etextbook? Nee, ook niet echt. Een meerderheid weet nog niet wat ze een volgende module zullen doen en niet de extra’s die een etextbook kunnen bieden (zoals de interactieve toevoegingen) zijn doorslaggevend voor de keuze maar – hoe Hollands – de prijs!

Je begint je af te vragen waar al die aandacht voor nodig is geweest. Dat ga je je nog meer afvragen als je constateert dat deze infographic al in maart (!) op het web geplaatst werd. De ‘boosdoener’ lijkt de site Edudemic te zijn waar op 11 december deze infographic als ‘new’ werd gepresenteerd. Goed voor inmiddels 388 tweets en een ontelbaar aantal retweets. Van oud nieuws dus.