Archive for the ‘Systematische Catalogus’ Tag

Kermende laatjes

Er zijn ongetwijfeld bibliotheken waar catalogusbakken en -kaartjes al sinds jaar en dag niet meer tot het interieur behoren, maar er zijn ook nog voldoende instellingen waar op allerlei achterafplekken de kaartcatalogus nog steeds staat te verstoffen. Soms alleen uit sentimentele redenen, soms omdat er gewoon nog heel goede redenen voor zijn, worden de kaartenbakken gehandhaafd in afwachting van een incidentele gebruiker.

Ook de UB Amsterdam heeft nog een dergelijke kaartcatalogus staan, vier hoog achter in een afgesloten ruimte, de (oude) Systematische Catalogus. Ruim honderd jaar oud en ooit intensief gebruikt, naar schatting 900.000 kaartjes met systematische onderwerpscodes die maar zeer ten dele (de schatting is voor zo’n 30%) in de online catalogus zijn terug te vinden. Is dat erg? En kan die kaartcatalogus eigenlijk niet gewoon weg? Dat zijn vragen die ook bij ons met enige regelmaat terugkeren.

                     

Iemand die vindt dat de SC tot in lengte van jaren bewaard zal moeten blijven is emeritus-hoogleraar Nederlandse letterkunde Marita Mathijsen. Afgelopen maandag bepleitte zij de zaak van de oude SC (eerder door haar bewierrookt in de NRC in een column met de titel Kermende laatjes) voor een gezelschap UBers. En eigenlijk is iedereen ook wel overtuigd van de intrinsieke waarde van dit tot voor 30 jaar geleden onmisbare apparaat. Alleen, hoe maak je de vakkennis en intellectuele inspanning, die decennia lang door uiterst gemotiveerde en vakkundige bibliothecarissen in het systematisch indelen van de publicaties die de UB verwierf werd gestoken, bruikbaar in een online omgeving?

Kaartje voor kaartje de informatie die daar opstaat vergelijken met hetgeen over de desbetreffende titel in de online catalogus is vastgelegd is financieel geen haalbare kaart. Alle kaartjes scannen, ocr’en en in de online catalogus opnemen, zoals de UB Gent heeft gedaan, zie ik ook nog niet gebeuren. Maar de SC staat na maandag weer even op de kaart, als een oude vriend uit het verleden, die in de afgelopen jaren stiefmoederlijk is behandeld maar waar mogelijk met wat extra inspanning toch nog een mooie toekomst voor te realiseren is.

Advertenties