Archive for the ‘SURF’ Tag

TWIT #31

TWIT

TWIT #28

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/399124857192841216

Weekendvitaminen #39

Op het nachtkastje

Beeld van de week

En lees de bijbehorende blogpost van David Smith.

“The future of information isn’t about refinements in search and retrieval sprinkled with dustings of presentation magic. It’s about active systems; predictive systems; things that model and monitor what a person is doing and accessing (watch as Google Goggles reads the academic paper at the same time as you do), and how we’ll build and deliver to those systems.”

Toekomstdiscussies

        

Voor onze interne discussie over de bibliotheek van de toekomst (UBA2025) heb ik een paar maanden geleden het nodige achtergrondmateriaal op een interne projectsite gezet. Die toekomstdiscussie is nog lang niet afgerond en de wereld om ons heen staat ondertussen ook niet stil: mijn selectie van afgelopen maart moet eigenlijk al weer aangevuld worden met in ieder geval de volgende publicaties:

Met name het werk van de ACRL en de ARL sluit vanwege het gekozen langetermijn-perspectief goed aan bij onze eigen discussies.

Hoezo nog ruimte op m’n nachtkastje? 😉

Weekoogst #18

Strategienota NWO
Vorige week verscheen de nieuwe strategienota van NWO voor de jaren 2011-2014, Groeien met kennis. Tegen beter weten in doorzoek ik dergelijke nota’s altijd eerst op ‘bibliotheek’ en ‘informatievoorziening’. Tot mijn geruststelling kon ik ook deze keer weer constateren dat beide termen schitteren door afwezigheid. Wel komt open access een aantal keer voor, NWO wil daar ook in de komende jaren werk van blijven maken. Verder nog opvallende zaken? Nou, mij viel wel op dat de geesteswetenschappen een bescheiden rol in dit meerjarenperspectief spelen. De meeste voorbeelden van aansprekend onderzoek komen zoals gebruikelijk uit de (bio-)medische en exacte wetenschappen, terwijl in de afgelopen jaren toch ook drie geesteswetenschappers een Spinoza-premie hebben gewonnen. Ook in de zes maatschappijgeïnspireerde thema’s waarin de komende jaren extra geïnvesteerd gaat worden, komen de geesteswetenschappers er bekaaid af. Met enige fantasie kunnen zij zich terugvinden en herkennen in het speerpunt Samenleven onder spanning, maar verder is het allemaal toch de ver-van-m’n-bèta-show.

Excelleren met SURF
Een week eerder kwam SURF ook al met een nieuw meerjarenplan voor eveneens de periode 2011-2014. In de afgelopen jaren hebben we bij de UvA al Leren Excelleren, dus we kunnen nu naadloos aansluiten bij het Samen Excelleren van SURF. ‘Bibliotheek’ en ‘informatievoorziening’ komen wel voor in dit SURF-meerjarenplan, maar slechts in de verklarende woordenlijst. Open Access heeft een prominente plaats in het plan en wordt ook gepresenteerd als een van de 15 pareltjes die het meerjarenplan larderen. Op het web biedt SURF iedereen de mogelijkheid z’n eigen versie van het meerjarenplan samen te stellen door een persoonlijke selectie te maken in de vorm van een digitaal boekje. Ik vind dat een wat curieuze benadering. Juist bij dit soort meerjarenplannen gaat het toch vooral om de samenhang tussen de verschillende onderdelen en de totaalvisie. Om dan (als tegemoetkoming aan de recente hapklare brokken cultuur?) als SURF op deze wijze het pick-and-choose te faciliteren valt me tegen. Een keer in de vier jaar 60 pagina’s lezen moet toch nog kunnen!

Top 5
Nog even op NWO terugkomend: ook NWO wil graag bijdragen aan de ambitie om Nederland naar de mondiale top vijf van kennislanden in de wereld te leiden. Zoeken in Groeien met kennis naar ‘top’ en alle varianten daarop die met ‘top’ beginnen, leidt dan ook tot een overvloed aan zoekresultaten. Ook het voormalig Innovatieplatform, nu de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) coalitie, herhaalde deze week die ambitie. Zijn ze dan bij NWO en KIA wel of niet content met berichten als laatst in Times Higher Education waaruit zou blijken dat we altijd al / weer / nog steeds (doorstrepen wat niet gewenst is) in die mondiale top 5 figureren, deze keer van de Most-Cited Nations. NWO verwijst zelf ook naar soortgelijke uitkomsten uit andere onderzoeken.

Economen nader onderzocht
Er is weer zo’n mooi Brits rapport. Deze keer van JISC over het zoekgedrag van en gebruik van digitale bronnen door economen en bedrijfskundigen. De onderzoeksresultaten worden afgezet tegen het gedrag van wetenschappers uit andere disciplines, waardoor een mooi beeld ontstaat over specifieke kenmerken van het omgaan met informatie door studenten en onderzoekers die in deze twee vakgebieden actief zijn. De belangrijkste conclusies:

a) they are heavier users of e-textbooks and e-books generally;
b) they tend to search off campus and out of office hours more (the fact that many are part-time provides part of then explanation);
c) their searches and visits are even more abbreviated than the virtual scholar norm – they are the archetypal ‘bouncers’;
d) Google and Google Scholar are even more popular, as too is abstract viewing;
e) they have a marked preference for current material.

Nu ook snel zo’n vergelijkend onderzoek naar geesteswetenschappers, het liefst met onderscheid naar subdiscipline. Ik ben benieuwd wat het nu lopende RIN-onderzoek gaat opleveren.

Amsterdams feestje

Vanmiddag was er een feestje in de Amsterdamse Beurs van Berlage. De Nederlandse Open Access-community keek tevreden terug op het succes van het Open Access jaar 2009. De bewustwording rond Open Access is sterk vergroot, bestuurlijk staat het onderwerp hoog op de agenda en via Narcis worden inmiddels 200.000 wetenschappelijke publicaties open access beschikbaar gesteld aan de wereld. Dat aantal van 200.000 is overigens een verdubbeling in drie jaar van het eerdere resultaat van het honDAREdduizend-project. Dat levert een mooie lineaire groeicurve op, waar iedereen natuurlijk liever een exponentiële zou willen zien. Maar open access publiceren staat bij wetenschappers nog steeds in de kinderschoenen en op dit feestje waren ze dan ook schaars vertegenwoordigd.

Hoe alle goede voornemens nu in de praktijk te brengen, was het belangrijkste issue tijdens deze middag. Paul Doop, voorzitter van het SURF-platform ICT en onderzoek (en lid van het College van Bestuur van de UvA), stelde voor de verplichting tot open access publiceren voor wetenschappers in dienst van de Nederlandse universiteiten op te nemen in de CAO. Daarvoor kreeg hij weinig handen opelkaar. Eigenlijk wilde niemand die stap richting verplichting nemen, te meer daar er in veel disciplines nog helemaal of bijna geen mogelijkheden zijn om onderzoeksresultaten open access te publiceren met dezelfde mate aan kwaliteitsbewaking die er nu is. Een langzaam ingroei-model werd door de meeste aanwezigen als de beste weg gezien, gesteund door maatregelen als nu door NWO genomen. Wetenschappers die met NWO-financiering onderzoek verrichten kunnen voor het publiceren in open access tijdschriften een beroep doen op additionele financiering voor de dan noodzakelijke authors’ fee.

Het feestje in Amsterdam werd nog nadrukkelijker een Amsterdams feestje bij de uitreiking van de SURFshare Open Access awards voor uitzonderlijke inzet voor Open Access in 2009. De award voor OA-uitvoering ging naar onze eigen specialist elektronisch publiceren en repository manager Saskia Woutersen en de award voor OA-strategisch naar Eelco Ferwerda, uitgever bij de Amsterdam University Press. Eelco liet zwaargewichten als Bas Savenije en Sijbolt Noorda met lege handen achter.

Alle presentaties en discussies komen binnenkort beschikbaar op de website www.openaccess.nl. Andere impressies van deze middag zijn te vinden op Twitter, hashtag #oasem.

Mosterd na de maaltijd?

Afgelopen maandag was ik bij een door de KNAW georganiseerd symposium over peer review (de presentaties zijn inmiddels beschikbaar op het web). Het ging overigens niet alleen over peer review van wetenschappelijke artikelen, maar ook over peer review in de vorm van visitatiecommissies en beoordeling van onderzoeksubsidies. In zijn inleiding stelde KNAW-president Robbert Dijkgraaf dat congresthema’s die met een vraagteken besluiten, zoals het thema van dit symposium ‘Does Peer Review still have a future?’, meestal als achterliggende gedachte een bevestigend antwoord hebben. Hetgeen door de daaropvolgende presentaties inderdaad onderstreept werd. Ja, peer review heeft nog toekomst, al zal het soms wat anders moeten.

Geldt dat nu ook voor het vraagteken achter Mosterd na de maaltijd? Is het nieuwe initiatief van SURF voor een eigen variant van de 23 dingen, deze keer 21 edingen, een (te) laat aanschuiven bij een trend die al weer over z’n hoogtepunt heen is? Hier is het denk ik nog te vroeg voor een bevestigend antwoord. SURF richt zich in ieder geval met dit programma op een nieuwe doelgroep (ICTO-medewerkers en docenten in het hoger onderwijs), in potentie een hele grote maar ook een waarvan ik verwacht dat ze nu niet heel erg zitten te wachten op een programma van ongeveer een half jaar tussen alle drukke onderwijs- en onderzoeksbesognes door. Maar goed, ik ben benieuwd welke ‘dingen’ er nog meer gaan volgen behalve de zeven die nu al op de website vermeld staan. Het biedt in ieder geval aan al de spijtoptanten in de universiteitsbibliotheken die in de afgelopen jaren hun eigen lokale variant gemist hebben vanaf januari 2010 een mogelijkheid alsnog de inmiddels niet meer zo wondere wereld van web 2.0 te betreden.

Ook (net) beschikbaar:

Open Access is een zaak van … mannen!

Zoals bekend is 2009 door SURF en de samenwerkende instellingen voor hoger onderwijs in Nederland uitgeroepen tot Open Access jaar. Voorlichting en bewustwording bij alle betrokkenen behoren daarbij tot de speerpunten. In een korte video die een paar dagen geleden door SURF op YouTube is geplaatst, bepleiten de bobo’s van de Nederlandse wetenschappelijke instellingen de zaak voor Open Access. Om het geen monoloog te laten worden van VSNU-voorzitter Sijbold Noorda is er voor gekozen zijn betoog af te wisselen met een aantal oneliners van decanen, directeuren en college-leden. Inderdaad, allemaal mannen.

De ene quote spreekt wat meer aan dan de andere, en de ene bobo voelt zich voor de camera ook duidelijker meer op z’n gemak dan de andere. Martin Bossenbroek, directeur van de Koninklijke Bibliotheek, poneert dat wat blijkbaar goed genoeg is voor Harvard, zeker ook het overwegen meer dan waard is voor de Nederlandse wetenschappelijke wereld. Nu is de vraag natuurlijk welke kijkers van deze video zich meteen realiseren wat hij met ‘Harvard’ bedoeld. OA-adepten weten ongetwijfeld dat hij het dan over het mandaat heeft dat Harvard University vorig jaar heeft afgekondigd voor haar eigen personeel om al hun publicaties in het repository van Harvard te deponeren. Maar anderen? En is deze video nu juist niet vooral voor diegenen bedoeld die nog niet van de zegeningen van Open Access overtuigd zijn?

Afijn, na Harvard-aan-de-Amstel en Harvard-aan-de-Zuidas gaan we dit jaar dus voor Harvard-aan-de-Noordzee.

 

 

P.S. er is ook een versie met Engelstalige ondertiteling.

HO in 2020

Voor de tiende keer organiseert SURF vandaag en morgen haar jaarlijkse Onderwijsdagen. Een mooie traditie en een goede gelegenheid om geïnformeerd te worden over de stand van zaken rond ICT in het hoger onderwijs. Dit jaar geen traditionele openingskeynote van een of andere hot shot (Clifford Lynch kan ik me nog levendig herinneren), maar een door SURF-medewerkers voorbereide nieuwsshow over het hoger onderwijs in 2020. Vier scenario’s, ieder toegelicht door twee protagonisten, een filmpje en in woord en beeld gebracht in een 4 pagina-groot krantje. Hier was echt werk van gemaakt, en ook met zichtbaar plezier aan gewerkt. De zaal kreeg aan het eind de keuze voorgelegd welk scenario het meest waarschijnlijk was. Een redelijk grote meerderheid koos voor het scenario Het Warenhuis: een combinatie van een instellingsgestuurd curriculum en een gebruikersgestuurde digitale leer- en werkomgeving, ofwel (mooi geformuleerd) gestandaardiseerde vrijheid.

Zowel de krantjes als de filmpjes zaten vol leuke vondsten. Zo krijgen studenten (die dan overigens ‘trainees’ heten en hun docenten ‘stimulatoren’) in de toekomst de beschikking over Barroso’s, een door de Europese Unie aan iedere Europese burger toegekend studiebudget voor een leven lang leren. Is iedereen voorzien van een ondershuids aangebrachte EDUchip die toegang geeft tot de Ambiente Virtuele Leer Omgeving. Is er nog slechts één Verenigde Amsterdamse Universiteit en zijn Elsevier en Wolters-Kluwer al lang gefuseerd.

Overigens, in 2020 is Klaas-Jan Huntelaar bondscoach van Oranje; rijdt Bart Kemkers (inderdaad, zoon van) een onwaarschijnlijk wereldrecord op de 10 kilometer dankzij opnieuw een nieuwe Nederlandse vinding, de scheve schaats; en ja, het is niet anders, Jan Smit is niet meer bij zijn Yolanthe.

De presentatie van deze vier scenario’s voor de inrichting van het hoger onderwijs in 2020 vormde het voorlopig eindpunt van het scenario-onderzoek van SURF; een voorlopig eindpunt, want ’s middags werden de scenario’s al weer druk bediscussieerd in een van de kleinere themasessies en na de Onderwijsdagen komen uiteraard ook de instellingen van hoger onderwijs zelf weer aan de beurt. Wie nog mee wil discussiëren, kan ook morgen nog in Utrecht terecht op de Onderwijsdagen. De moeite waard!