Archive for the ‘Summon’ Tag

TWIT #27

TWIT

Dubbele update

Discovery

Ruim een jaar geleden inventariseerde ik de stand van zaken m.b.t. de implementatie van zogenaamde discovery tools bij Nederlandse universiteitsbibliotheken. Dat beeld was destijds nog niet compleet; een aantal bibliotheken moest nog een keuze maken. Inmiddels is dat totaalbeeld wel te geven:

Primo – ExLibris

Summon – Serials Solutions

 • Erasmus Universiteit Rotterdam – sEURch
 • Technische Universiteit Eindhoven – Focus
 • Radboud Universiteit Nijmegen – RUQuest
 • Maastricht Universiteit: Quick Search

WorldCat Local – OCLC

EBSCO Discovery Service – EBSCO

 • nog geen UB

Twee bibliotheken ontbreken in bovenstaande opsomming. De UB Utrecht heeft haar voornemen van ruim een jaar geleden om te stoppen met haar zelf ontwikkelde zoekmachine Omega en geen vervangende, nieuwe discovery tool aan te schaffen per september ten uitvoer gebracht. De homepage van de bibliotheek biedt nu de wat ongebruikelijke aanzicht zonder zoekbalkje en in plaats daarvan via de trits zoeken – verwerken – publiceren handreikingen voor de beste keuze. Bij zoeken wordt nadrukkelijk voor Google Scholar en PiCarta gekozen.

Gegeven deze keuze is het met name interessant wat de andere ontbrekende bibliotheek, die van de TU Delft, gaat doen. Uitfasering van de eigen zoekmachine Discover lijkt slechts een kwestie van tijd, en wat dan: de keuze voor een commercieel product of de ‘Utrechtse’ weg?

jaarverslag2

Ook een andere inventarisatie kan inmiddels wat verder aangevuld worden, nl. die van jaarverslagen van de Nederlandse UBs. Aan het rijtje

kunnen inmiddels de volgende toegevoegd worden:

Dan ontbreken nog steeds Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Twente. Misschien heb ik niet goed gezocht (dan graag aanvulling!), maar wellicht produceren deze bibliotheken geen jaarverslagen (meer) omdat zij opgenomen zijn in een bredere, ondersteunende dienst.

Overigens presenteerde Nijmegen, net als Utrecht eerder, niet alleen een tekstueel jaarverslag maar ook een infographic:

RU2012

Mogelijke een nieuwe trend want ook andere bibliotheken experimenteerden dit jaar met alternatieven (zoals de KB en Leiden).

Nederland – discoveryland

Hoe staat het eigenlijk met de implementatie van discovery tools bij de Nederlandse universiteitsbibliotheken? Voorzover ik kan nagaan ziet het landschap er op dit moment als volgt uit:

Primo – ExLibris

Summon – Serials Solution

 • Erasmus Universiteit Rotterdam – sEURch
 • Technische Universiteit Eindhoven – Focus
 • Radboud Universiteit Nijmegen (toegevoegd op 25 mei)

WorldCat Local – OCLC

 • Tilburg University – Get it!

EBSCO Discovery Service – EBSCO

 • nog geen UB

Dat betekent dat Groningen, Nijmegen en Maastricht (nog) geen beslissing hebben genomen, net als de Koninklijke Bibliotheek overigens (al heb ik begrepen dat die beslissing er wel overal aan zit te komen). Delft houdt het vooralsnog op haar eigen discovery tool (Discover) en het allerinteressantst is wellicht de uitkomst van de interne beraadslagingen in Utrecht. Ooit trendsetter met hun in-huis ontwikkelde Omega-zoekmachine, is men nu aan het bekijken of een discovery tool echt nog wel noodzakelijk is. Binnenkort zal tijdens de LIBER-conferentie verslag worden gedaan:

Thinking the Unthinkable: A Library without a Catalogue
In 2011 this very idea was the starting point for reconsidering the future of discovery tools for Utrecht University Library.
Like every other library, we have always offered our users a catalogue. In 2002 we built our own discovery tool aimed at finding electronic journal articles. We called it Omega and it immediately became a huge success. We were able to explain this division to our users. Looking for print material? Search the catalogue. Looking for electronic journals? Search Omega.
In the last few years, things have been changing rapidly. New commercial discovery tools such as Primo and Summon entered the library market and we lost our pioneering role.
Meanwhile more and more users are finding their way to our licensed journals through larger and stronger search engines like Google Scholar: freely available on the Internet and containing massive amounts of scientific material. But our users also switched to databases we paid for such as Web of Science and Scopus. Statistics showed that the use of our library catalogue and Omega was decreasing whereas the use of our licensed journals was still growing.
The time had come to rethink the future of our library discovery tools.
In the summer of 2011, a small study group was formed to start investigating the succession of the catalogue and Omega. Instead of looking for commercial discovery tools, we tried to view the situation from the perspective of our users. They are on the Internet and use Google or Google-like discovery tools. There they find the content they need and next expect the library to deliver the goods. If this is the world of our users, if this is the reality, if big commercial companies are able to offer freely accessible search engines containing scientific content, why then should we do our best to pull our users back to our library catalogue? What will our users be missing if we should decide to leave the discovery side of our services to parties that are far better equipped to build, keep up and constantly update their products? What would happen if we, as a library, should focus on the delivery part of the job?
Starting the investigation from this point of view turned into a thrilling voyage of discovery leading to a bold and unconventional outcome.

Je zou er bijna voor naar Tartu (Estland!) afreizen. 😉

En het zou natuurlijk aardig zijn om dit overzichtje aan te vullen met de ontwikkelingen bij de hogeschoolbibliotheken. Van één weet ik het wel, nl. de HvA die voor Primo heeft gekozen. Maar hoe zit het bij al die andere? Vrijwilliger?

Discovery langs de meetlat

Tijd voor een ontboezeming. Ik voel me altijd ‘een beetje dom’ als ik weer zo’n bijdrage van een cluster Amerikaanse collega’s lees waarin statistisch al dan niet significante verschillen voor het voetlicht worden gebracht. Spearman’s rho, ANOVA result en Tukey post-hoc analysis result vliegen je om de oren, ik lees het en blijf soms in verbijstering achter. Want wat moet je nu precies met een observatie als:

This result was significant at p<.05 using a using a one-way ANOVA for all questions combined and questions 1-3, but not significant on question 4. The full ANOVA results were as follows: All questions combined: F(1,84)=15.831, p=.000, eta squared =.159; Question 1: F(1,84)=7.933, p=.006, eta squared=.086; Question 2: F(1,83)=7.611, p=.007, eta squared=.084; Question 3: F(1,84)=5.235, p=.025, eta squared=.059; Question 4: F(1,84)=-.420, p=.519, eta squared=.005

Dan kan ik slechts diep buigen en toegeven dat mijn twee modules statistiek gedurende mijn propedeuse politicologie aan de Vrije Universiteit inmiddels wel heel ver weg zijn gezakt.

Maar dan. Als er dan ook een goede ouderwetse tabel wordt opgevoerd, leef ik weer helemaal op. Dáár kan ik wat mee.

Het beantwoorden van dezelfde vragen door verschillende studenten die gebruik maakten van verschillende discovery tools (respectievelijk Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Summon, het actuele bibliotheekaanbod van catalogi en databases, of een eigen keuze) levert verrassende en minder verrassende resultaten op.

Minder verrassend:

 • gebruikers van de bibliotheekcatalogus komen sneller bij boeken uit; in het miljoenen (inmiddels misschien miljarden) aanbod van EDS en Summon sneeuwen die al snel onder. Zelfs Google Scholar scoort beter, dankzij de integratie met Google Books.
 • gebruikers van Google Scholar lopen nog wel eens tegen een pay wall op; die artikelen filtert Google er niet uit
 • laat je gebruikers zelf de keuze van een tool dan moet je niet vreemd opkijken dat de ‘gewone’ Google dan veel gebruikt wordt, hetgeen tot een significant (!) hoger gebruik van ‘ordinaire’ websites leidt

Verrassender:

 • EDS scoort het hoogst wat betreft de keuze voor wetenschappelijke artikelen; en
 • Summon leidt gebruikers blijkbaar relatief vaak naar krantenartikelen.

De onderzoekers verklaren dit laatste gegeven uit het feit dat in de gebruikte EDS-installatie de LexisNexis krantendatabase niet geactiveerd was, terwijl dat in de Summon-installatie wel was gebeurd. Bovendien, zo zeggen althans de onderzoekers, bevoordeelt Summon in haar relevantieranking krantenartikelen sterker dan EDS waardoor “students inadvertently to less appropriate resources” worden geleid.

Hetgeen vervolgens tot de niet zo opzienbarende, maar wel heel relevante conclusie leidt (ook ondersteund door onze eigen recente implementatie van Primo):

Students’ practices of primarily utilizing the basic search functionality of any search system, as well as their tendency to rely only on the first page of search results and to trust the relevancy rankings of a given search engine makes the default settings of these search systems critically important.

Daar neem ik die statistische rimram dan maar graag voor op de koop toe.

P.S. de auteurs claimen in hun inleiding geen andere studie te kennen waarin verschillende discovery tools op deze wijze met elkaar vergeleken worden. Tegen de tijd dat hun artikel (nu beschikbaar als geaccepteerd artikel) in juli 2013 (!!!) écht wordt gepubliceerd in College and Research Libraries zal die claim ongetwijfeld aangepast moeten worden. Zou CRL dus niet gewoon met deze onzin moeten stoppen? Geaccepteerd = gepubliceerd.

Mijne is groter!

Jarenlang hebben wetenschappelijke bibliotheken met een beroep op de omvang van hun collectie gedrukte werken de strijd om ‘de eerste, de beste’ gestreden. Dat Harvard daarbij permanent die eerste plek voor zich claimde werd voor lief genomen; second best was toch ook mooi (nee, niet Yale maar Illinois, Urbana). In het rapport Redefining the Academic Library wordt nog eens het einde van deze strijd in een digitale wereld beargumenteerd.

Maar de strijd heeft zich naar een nieuwe arena verplaatst. En in die nieuwe arena buitelen niet de bibliotheken, maar de aanbieders van de mega-indexen over elkaar heen. Serials Solutions meldde in januari meer dan 800 miljoen items in de Summon-index te ontsluiten. OCLC claimt deze maand in WorldCat Local aan de 922 miljoen items toe te zijn. En Ex Libris houdt het met Primo Central op honderden miljoenen items (misschien weten ze het zelf niet eens). Het wachten is natuurlijk nu op het persbericht van een van deze drie waarin het passeren van de grens van 1 miljard items aan de wereld wordt bekend gemaakt. In het Engels bekt dat natuurlijk nog veel lekkerder: “over one billion items!!!!”

Gelukkig kijken de producenten van die mooie discovery and delivery-systemen ook verder dan deze simpele aantallen. Summon biedt bijvoorbeeld sinds de kort de mogelijkheid discipline-voorkeuren aan de zoekactie mee te geven, waardoor (in theorie) de relevantie van de zoekresultaten aanmerkelijk zal moeten stijgen. Primo is druk bezig met de ontwikkeling van ScholarRank, een nieuw zoekalgorithme dat uiteraard ook tot betere zoekresultaten moet leiden. En WorldCat Local …. Ach, hou de nieuwspagina van OCLC maar in de gaten. De strijd is in volle gang en nog lang niet gestreden. En Harvard zal déze strijd beslist niet winnen.

Weekoogst #44

Sociale media: gids of druk?
Medewerkers van de universiteiten van Leicester en Derby stelden voor het Britse Research Information Network Social Media. A Guide for Researchers samen. Ondanks alle varianten op 23 dingen, ook SURF doet daar in Nederland aan mee, is de kennis over en het gebruik van sociale media onder wetenschappers nog relatief beperkt. RIN hoopt met deze gids, een combinatie van 40 pagina’s tekst en 1 A4tje met alle relevante links, drempels weg te nemen en aldus bij te dragen aan de ‘huge amount to gain’ die onderzoekers met het gebruik aan sociale media staat te wachten. Ik vraag me af of zo’n gids daarbij veel effect zal hebben. En dat vroeg ik me nog meer af toen ik als een van de resultaten van een onderzoek van de Londense CIBER-groep naar Social media and research workflow het volgende las:

The key driver for the take up of social media is pressure exerted by peers outside of the researcher’s own institution. Social media are helping to fulfill the demand for cheap, instant communication between researchers fuelled by the growth of collaborative and interdisciplinary research.

Daar kan volgens mij geen gids tegenop.

Summon vs. Primo Central: voorlopig onbeslist
In hetzelfde CIBER-rapport dat ik hierboven al aanhaalde, staat ook de volgende wens van onderzoekers met stip op nummer één:

Researchers also sent a clear message to librarians. At the top of their wish list, and by a big margin, is a desire to be able to search across the full text of all locally-held licensed e-content using a simple interface like Google. This is seen as a much greater potential benefit than libraries moving into the social media space by offering users, for example, an opportunity to socially tag the library catalogue.

Het is dus niet verwonderlijk dat alle Nederlandse universiteitsbibliotheken meer en minder vergevorderde plannen hebben om dit jaar in de voetsporen van de UB van de Erasmus Universiteit te stappen en over te gaan tot de aanschaf van een discovery tool. Summon en Primo Central lijken daarbij de hoogste ogen te gooien. Summon deelde de eerste klappen uit door de Erasmus en de TUe voor zich te winnen, maar inmiddels heeft ExLibris teruggeslagen door in ieder geval Twente en Wageningen en mogelijk nog een paar andere instellingen voor Primo te winnen. Delft en Tilburg kijken voorlopig met hun eigen produkt vanaf de zijlijn toe.

Niets menselijks is ons vreemd
Een aantal weken geleden vroeg ik al aandacht voor de resultaten van het SOAP onderzoek en het toch wel, althans voor sommigen, ontnuchterende feit dat open access-overwegingen bij onderzoekers nauwelijks een rol spelen bij de keuze voor het tijdschrift waarin ze willen publiceren. Nee, het gaat om prestige, impact factor en inhoudelijke relevantie van het tijdschrift.
Ook de Nederlandse respons op de internationaal uitgezette enquête is nu aan een nadere analyse onderworpen. En wat blijkt? Niets menselijks is ons Nederlanders vreemd. Ook onze onderzoekers kiezen primair voor tijdschriften die inhoudelijk relevant zijn, goed staan aangeschreven en een hoge impact factor hebben. En open access? Zestig procent van de Nederlandse respondenten vindt dat irrelevant (15%) of minder belangrijk (45%) bij hun keuze voor een tijdschrift. Case closed?

DPLA van start
’t Had een nieuwe aflevering in m’n afko-serie kunnen zijn (maar let op: binnenkort aflevering 8: LARCH), maar ik neem de DPLA nu maar hier op. De Digital Public Library of America. Harvards Robert Darnton stond enkele maanden geleden aan de wieg van dit initiatief dat nu, mede dankzij een subsidie van de Alfred P. Sloan Foundation, de contouren van een volwaardig project begint te krijgen. Er is inmiddels een star-studded stuurgroep, een projectwiki en een discussielijst, dus hier gaan we de komende jaren meer van horen.