Archive for the ‘studenten’ Tag

P or E? Or still: P and E?

eboeken

Het bericht zelf bracht het al tot een vermelding op Library Link of the Day (alhoewel dat misschien vooral iets zegt over deze site zelf, but that’s a completely different blogpost). Jong volwassenen geven volgens een onderzoek waarover in de Britse The Guardian wordt gerapporteerd nog steeds in grote meerderheid de voorkeur aan gedrukte boeken boven e-books. De prijsstelling van e-books en “an emotional connection to physical books” zouden daarvoor de voornaamste reden zijn. Het bericht leidde o.m. tot een korte tweetwisseling tussen Utrechtenaren Jeroen Bosman en Casper Hulshof over de onderliggende data, of het hier om een voorkeur bij fictie of non-fictie zou gaan inclusief de observatie van Jeroen dat bij de UB Utrecht de aanschaf van recent materiaal inmiddels voor 70% uit e-books bestaat (hetgeen toch echt iets anders is dan de voorkeur van diegenen voor wie je dat allemaal aanschaft en beschikbaar stelt).

Dat er nog steeds sprake is (anderen zullen ongetwijfeld zeggen: lijkt) voor p boven e is in de afgelopen jaren in meer dan één onderzoek vastgesteld. Een goede samenvatting van die onderzoeken is terug te vinden in het nu open access beschikbare artikel van Jeff Staiger in Reference and User Services Quarterly, ‘How E-books are Used’. En dezelfde dag dat ik bovengenoemde Library Link of the Day onder ogen kreeg, viel ook de nieuwe aflevering van Against the Grain op de deurmat, met ja: opnieuw een artikel waarin die voorkeur aan de hand van een gebruikersonderzoek wordt aangetoond. Dit vond ik de aardigste illustratie uit ‘Student Attitudes Toward Academic Use of eBooks’:

PvsE

En de eindconclusie uit het artikel is het ook waard om hier herhaald te worden, omdat daarin op een mijns inziens correcte wijze wordt samengevat in welke fase we zitten met de beschikbaarstelling van e-books in het hoger onderwijs: er zijn een aantal stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. En om te komen waar we willen zullen er nog een aantal flinke hobbels genomen moeten worden. Tot die tijd is het experimenteren, werken aan standaardisatie en vooral niet vergeten dat we in een overgangssituatie zitten die deels tot dubbele kosten leidt.

These survey results provide evidence that a student’s choice between print and electronic books is complex. Age does not seem to be a factor nor does one’s comfort with technology, as the majority of the respondents grew up using computers. Usability of eBooks is certainly a factor and points to the need for standardized eBook platforms and functionality. eBooks need to have the same functionality (highlighting, annotating, downloading, printing) across platforms but also be interoperable across a multitude of computing devices. Until these usage and standardization obstacles are overcome, eBook adoption by students most likely will not increase beyond the current level. NISO and other industry stakeholders must continue to address eBook usability standards to make eBooks easier and more attractive for academic purposes. Until then, there will be no tipping point from print to eBooks.

In the meantime, the hybrid environment with both print and electronic books will continue for the foreseeable future. Libraries will need to divide their limited budgets and find a balance between the two formats. As one student aptly commented: ‘I think that there should be access to both print and online resources for all academic reading for the needs of all different students.’

TWIT #22

TWIT

https://twitter.com/SimonXIX/status/354222901551038464

TWIT #17

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/341642632470093825

TWIT #8

TWIT

TWIT #7

TWIT

Weekendvitaminen #52

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Samenwerkenpost

Meer dan een jaar geleden publiceerde ik de post Ook bewaren is samenwerken, over landelijk overleg over gemeenschappelijk bewaarbeleid van de universiteitsbibliotheken in Nederland. Het aantal raadplegingen van deze specifieke post volgde een vertrouwd patroon: in de eerste paar dagen een flink aantal raadplegingen en daarna af en toe nog eens een kleine oprisping. Met deze post ging het echter anders, bemerkte ik afgelopen week. Deze maand is hij al 3x zo vaak geraadpleegd als in de dagen kort na publicatie en ik heb echt geen flauw benul waarom. Geen extra aandacht voor gevraagd, geen link naar geplaatst, maar opeens deze belangstelling. Raar zoals dat soms toch gaat.

Gentlemen Prefer Blondes, and Students Paper

We moeten het meestal doen met cijfers uit de Angelsaksische wereld, maar nu hebben we ook een keer lokale data over het ICT-gebruik van onze eigen studenten. Een jaarlijkse enquête, die tot nu toe alleen onder medische studenten werd gehouden, is dit voorjaar onder alle studenten van de UvA verspreid met uiteindelijk een respons van een kleine 7% (bijna 2.200 studenten). Over de resultaten wordt uitvoerig op SurfSpace verslag gedaan, dus dat zal ik hier niet nog een keer herhalen. Ik wil op deze plek alleen nog extra aandacht vragen voor de antwoorden op een van de stellingen; antwoorden die mogelijk een beetje in de cijferbrij ondergesneeuwd raken.

Het betreft de beantwoording van de stelling: Ik prefeer hardcopy / gedrukte boeken en readers boven e-boeken en digitale readers.

In percentages uitgedrukt wordt het beeld nog wat duidelijker: ruim 70% van de respondenten is het (geheel) met deze stelling eens en slechts 17% is het er (helemaal) niet mee eens. Studenten geesteswetenschappen wijken in hun voorkeur niet af van dit algemene beeld.

Misschien is het tijd voor een call for action. Niet meer dat technology-driven aanbod, maar de user-driven vraag. Weg met e-books! Die krengen zijn op dit moment (nog) te duur en aan het gebruik zijn (nog) teveel beperkingen verbonden, nog afgezien van het feit dat meer dan de helft van het huidige actuele aanbod niet eens als e-book beschikbaar is. Dus nogmaals, weg met die e-books, en lang leve de open opstelling van gedrukt materiaal. De ideale opstelling voor het doen van onverwachte ontdekkingen, always on, never down. Een bibliotheek heet niet voor niets zo, en niet bijvoorbeeld infotorium, studielounge of Starbucks.

Volgens mij krijg ik daarvoor wel de handen van de studenten op elkaar. Al zal ik dan wel een ander medium dan deze blog of m’n Twitter-account moeten gebruiken, want die sociale media schijnen door studenten nog steeds niet erg intensief gebruikt te worden. Althans, door Amsterdamse studenten.

Weekendvitaminen #18

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Uiteraard ontbreekt nog de basis aan deze pyramide, nl. Finding.

Bron: Stephen Abram

Ook trouwens voor deze:

Waar een klein landje niet groot in kan zijn.

’t Komt wel; ’t duurt alleen nog even

Wisselende berichten dezer dagen over het gebruik en de acceptatie van e-books door studenten. Twee onderzoeken, één uit Engeland en één uit de VS, die enerzijds het groeiende gebruik van e-books documenteren maar anderzijds de gehechtheid van studenten aantonen, in Engeland althans, aan het gedrukte boek:

In de VS wordt echter een omslag geconstateerd in de voorkeur van studenten: studenten geven daar voor tekstboeken inmiddels in meerderheid de voorkeur aan e-books. Typisch berichten uit een overgangstijdperk. In welke richting we ontwikkelen is wel duidelijk; de snelheid waarmee dat gaat en hoe ver we in die ontwikkeling zijn verschilt per regio en taalgebied aanzienlijk.

To inspire, inform, educate and challenge

Het dreigde vandaag bijna een echt issue te worden met berichten in de krant, op de radio, de televisie en op nieuwssites: studenten studeren deze week overal zo hard dat de universiteitsbibliotheken in allerlei steden uitpuilen en instellingen elkaar zelfs proberen af te troeven in hoe erg het wel niet bij hen is. Of het vantevoren gepland was weet ik niet, maar de Groningse UB had juist gisteren een ontruimingsoefening. Trots meldde de bibliothecaris, Marjolein Nieboer, na afloop: 2.000 studenten binnen een kwartier op straat. Mooie prestatie.

En waarom storten al die studenten zich nu massaal op die bibliotheek? Het antwoord blijkt betrekkelijk eenvoudig en voor de hand liggend: de bibliotheek biedt een omgeving waarin studenten eerder en meer geneigd zijn om te blokken dan hun studentenkamer of bij mama en papa thuis. Zien studeren doet studeren. Je hoort de echo van het recente PIL-rapport.

Kijk dan ook eens naar dit filmpje van R. David Lankes. Juist, die van de The New Atlas of Librarianship. De bibliotheek, met boeken langs de wanden, als plaats van inspiratie, om geïnformeerd te worden, te leren en uitgedaagd te worden. En dat geldt ook voor dit filmpje.