Archive for the ‘sociale wetenschappen’ Tag

OA in HSS

Death by PowerPoint. Zelfs als je niet bij een conferentie aanwezig bent, schiet deze reactie soms door je hoofd als je weer eens op een link in een tweet hebt geklikt. Maar soms denk je gelukkig ook: h√©, dit is een rijke presentatie, deze moet ik maar even ergens opslaan. Dat bedacht ik toen ik op Eelco Ferwerda’s presentatie Open Access in Humanities and Social Sciences (wel 76 slides…) doorklikte. Hieronder drie van de slides uit zijn presentatie op de jaarlijkse Munin Conference plus de aanbeveling het niet bij die drie te laten maar ze toch maar eens alle 76 tot je te nemen. ūüėČ

Ferwerda1

Ferwerda2

Ferwerda3

Veel uit Ferwerda’s presentatie is ook terug te vinden in het opinion paper van het Humanities Scientific Committee van Science Europe, Open Access Opportunities for the Humanities.

Advertenties

Appels, peren, en nog veel meer

Verschillen

Een paar maanden geleden publiceerde de Jonge Akademie, de aanstormende voorhoede van jonge Nederlandse wetenschappers, een bundel over publicatietradities in de wetenschap onder de titel Kennis over publiceren. Tongue-in-cheek openden de samenstellers als volgt:¬†“Deze publicatie zal de makers weinig tot geen wetenschappelijke impact opleveren”, in sommige wetenschappen is het publiceren van een gedrukte boek, laat staan van een bundel nu eenmaal not done. In Kennis over publiceren staat o.a. een aantal interviews met leden van de Jonge Akademie over hun eigen publicatiestrategie√ęn, waaruit een grote mate van diversiteit naar voren komt. Dat staat ook met zoveel woorden in de samenvatting: “Publicatietradities in de geestes- en sociale wetenschappen wijken niet¬†alleen sterk af van die in de b√®tawetenschap, maar er zijn ook verschillen tussen¬†disciplines binnen √©√©n wetenschapsgebied.”

Dat laatste wordt vandaag nog eens uitvoerig en fraai ge√Įllustreerd in een nieuwe publicatie van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen over de publicatieculturen in de Nederlandse gamma-wetenschappen (waartoe hier nadrukkelijk ook de rechtsgeleerdheid wordt gerekend). Op basis van een uitvoerig onderzoek worden alle sociaal-wetenschappelijke disciplines op de volgende dimensies beoordeeld en vergeleken:

  • artikelen versus monografie√ęn
  • enkelvoudig versus meervoudig auteurschap
  • een kleine groep van toptijdschriften versus een brede groep
  • internationaal versus nationaal

Dat leidt onder andere tot tabellen als onderstaande:

NWOrapport

Veel interessanter vind ik echter de beschrijvingen per discipline die in de bijlage van het rapport zijn verzameld. Daarin worden in ruim één pagina de belangrijkste karakteristieken van de publicatiecultuur in die discipline gegeven. Belangrijke informatie, ook voor bibliothecarissen, ook al is die informatie in dit geval vooral met het oog op het beoordelen van onderzoek en onderzoeksprestaties verzameld. Daarover publiceerde de KNAW vandaag een ander rapport, dat in belangrijke mate steunt op dit NWO-rapport, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat voor die beoordeling een methodiek wordt aangereikt die vooral rekening houdt met die grote verschillen binnen de sociale wetenschappen.

Geen appels met peren vergelijken, one size does not fit all, we’re all different now. Dat is de overheersende boodschap, waarvan het overigens maar de vraag is of hij stand zal houden tegen de waan van de impact factor-dag. Ondertussen ben ik wel jaloers op die sociale wetenschappers die nu over die mooie inventarisatie beschikken. Wat mij betreft mag NWO-Geesteswetenschappen even bij de buren van MaGW langsgaan. De gekozen methodiek heeft zich bewezen en kan zo toegepast worden.

Weekendvitaminen #26

Op het nachtkastje

Pfff. Gelukkig is dit een lang weekend! ūüėČ

Beeld van de week


Eerder waarschijnlijk gemist, maar vandaag weer op geattendeerd: de Kansas City Public Library

Oranje boven

Vanmorgen stond een symapthiek interview met Robbert Dijkgraaf, UvA-universiteitshoogleraar en KNAW-president, in de Volkskrant. Sympathiek o.m. vanwege zijn keuze voor het Nederland-van-de-menselijke-maat in plaats van het Verenigde Staten-van-de-onbegrensde-mogelijkheden. Tegelijkertijd is Dijkgraaf trots op hetgeen dat kleine landje aan de Noordzee toch op wetenschappelijk¬†gebied betekent. Gezien zijn eigen natuurkundige achtergrond is het niet verwonderlijk dat hij juist de natuurkunde en de sterrenkunde noemt als twee terreinen waarop we ‘een grote speler’ zijn.

Maar hij had ook bijvoorbeeld naar de sociale wetenschappen kunnen verwijzen. ScienceWatch (onderdeel van Thomson Reuters, u weet wel, van Web of Science) publiceert deze maand de ranglijst van de meeste sociaal-wetenschappelijke artikelen producerende landen. De ranglijst wordt uiteraard aangevoerd door de Verenigde Staten met ruim 200.000 artikelen in het laatste decennium (1999-2009). Engeland volgt op gepaste afstand met ruim 45.000 artikelen. Nederland is zesde op de ranglijst met ruim 10.500 artikelen (ook nog na Canada, Australi√ę en Duitsland). Maar het kan nog beter. Als gekeken wordt naar het aantal keer dat die artikelen geciteerd zijn in datzelfde decennium, stijgt¬†Nederland naar de vijfde plaats en als het aantal citaties per gepubliceerd artikel wordt berekend zelfs naar de derde plaats met 5,62 citaties. Wales (!) voert deze ranking aan met gemiddeld 5,76 citaties per artikel, op de voet gevolgd door de VS met 5,73. Daar kunnen China, Frankrijk en Spanje nog een puntje aan zuigen.