Archive for the ‘sociale media’ Tag

TWIT #15

TWIT

Scary

Vanmiddag (vanochtend lokale tijd in de VS) was dit enige tijd de homepage van MIT in Cambridge, Massachusetts. Na Newtown en, in universitaire kring, Virginia Tech zat de schrik er weer behoorlijk in:

MITEmergency

Gelukkig bleek het dit keer loos alarm; de politie heeft geen potentiële schutter op de campus aangetroffen en de MIT-homepage is weer terug naar normaal, maar niet dan nadat MIT via de sociale media even wereldwijd aandacht had getrokken. Via diezelfde sociale media weten we nu dat de lokale politie van Cambridge inmiddels in samenwerking met de FBI en de Secret Service een onderzoek begonnen is om vast te stellen of dit eventueel een hoax was.

Afko #13: FOMO (en een beetje MAIS)

Ik ben maar een bescheiden gebruiker van sociale media. Bloggen, ja natuurlijk! Twitteren, sinds anderhalf jaar een beetje. Daarnaast heb ik nog een LinkedIn-account dat een sluimerend bestaan leidt. Voor de rest niets; geen Facebook, Pinterest, Yammer, of noem het allemaal maar op. Wil ik ook nog iets doen dat niet scherm-gebonden is, dan heb ik al m’n beschikbare tijd al nodig voor het onderhouden van die bescheiden verzameling.

Maar zelfs dat valt niet mee. Zeker sinds ik met twitteren begonnen ben bemerk ik af en toe last te hebben van FOMO, Fear Of Missing Out. Heb ik een dag geen tijd gehad om te twitteren, dan heb ik altijd een onbedwingbare neiging om toch nog even m’n timeline van de afgelopen 24 uur na te lopen om te kijken of ik wellicht niet iets interessants gemist heb (en dat blijkt ‘soms’ te zijn, niet ‘vaak’ of  ‘altijd’). En met m’n rss-reader is het allemaal nog veel erger. Dit jaar was ik pas zo’n vier weken ná m’n zomervakantie door m’n achterstallige feeds heen.

Hoe die neiging te verklaren? Een meer dan gemiddelde aanleg tot ‘nieuwsgierigheid’ denk ik, gewoon willen weten wat er in je vakgebied en een ruime kring daaromheen gebeurt. Een aanleg die ook onlosmakelijk verbonden is met het informatiespecialist-zijn. En als je dat vindt, en ik vind dat zeker, dan is FOMO eigenlijk niets anders dan een occupational disease die bij de informatiespecialist hoort als kapotte knieën bij een stratenmaker.

Maar is er dan niets aan te doen?

Natuurlijk wel. Het tegengif is MAIS: Make An Informed Selection.

Beperk je aantal feeds, beperk je aantal volgers, beperk je gebruik van sociale media. Of, positiever geformuleerd: laat je niet gek maken maar kies bewust, ook in je gebruik van sociale media.

Vorige aflevering: CYOD

Weekendvitaminen #39

Op het nachtkastje

Beeld van de week

En lees de bijbehorende blogpost van David Smith.

“The future of information isn’t about refinements in search and retrieval sprinkled with dustings of presentation magic. It’s about active systems; predictive systems; things that model and monitor what a person is doing and accessing (watch as Google Goggles reads the academic paper at the same time as you do), and how we’ll build and deliver to those systems.”

Weekendvitaminen #38

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Twitter op nr. 1, dat verrast me toch wel; Facebook op nr. 9 en Google Scholar pas op nr. 52.

Over dit soort lijstjes blijft altijd discussie, maar het is aardig om deze weer eens door te lopen. Er is zo veel, misschien wel te veel…

En deze mag natuurlijk niet ontbreken, de Boekenberg in Spijkenisse:

Snel een keer gaan kijken!

Late oogst

De R zit al lang weer in de maand, dus het is al weer de hoogste tijd voor de wekelijkse portie vitaminen. Maar ja, het wegwerken van m’n vakantie-achterstand heeft meer voeten in aarde gehad dan ik vooraf verwachtte. Google Reader gaf omineus 1.000+ items aan na mijn terugkomst, terwijl ik toch tijdelijk een aantal feeds eruit had gegooid die dagelijks wat al te rijkelijk je op allerlei nieuwigheden attenderen. Inmiddels heb ik de zaak weer redelijk onder controle en komt de produktie van reguliere weekendvitaminen weer in zicht. Vooruitlopend daarop maar een overzicht van wat ik de afgelopen weken uit die 1.000+ items geplukt heb. Sommige misschien ten overvloede nog een keer onder de aandacht gebracht, maar dat kan nooit kwaad. Toch?

Dus in willekeurige volgorde en voor elk wat wils.

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Bij Amazon wint e het dus van p. Maar, het is vooralsnog niet ‘of-of’, maar ‘en-en’. Ook de verkoop van p-boeken blijft gestaag groeien.

En toch ook maar een tweede ‘beeld van de week’. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat je als bibliotheek een geheel nieuwe website oplevert. En dat hebben we afgelopen week nu juist wel gedaan:

Commentaar? Graag!

En onze collega’s van de HvA bibliotheek konden natuurlijk niet achter blijven. Ook zij staken zichzelf in het nieuw:

Afko #11: APO

Ruim twee jaar geleden verscheen de laatste aflevering van m’n serie afko-posts (weet u nog? NBO). Dat betekent geenszins dat er zich in de tussentijd geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld (integendeel, ik heb er nog een paar ‘op de plank’ liggen), maar de kracht van een serie zit in de regelmatige herhaling en niet in af en toe eens van stal halen. Is dit dan een nieuw begin? Nee, dat gaat met de aanstaande vakantieperiode niet lukken maar misschien is dit een opwarmertje voor de periode daarna.

APO dus. Academic Profiling Optimisation. SEO voor academici. Ik kwam de afkorting tegen in een congresbijdrage van Brian Kelly en Jenny Delasalle voor de Open Repositories 2012. Zij pleiten daarin, op basis van zowel persoonlijke ervaring als verkennend onderzoek, dat de zichtbaarheid en het gebruik van materiaal dat in institutionele repositories is gearchiveerd gebaat is bij promotie door de auteur(s) via sociale media als blogs, Twitter, LinkedIn en Academia.edu. Kelly en Delasalle verwijzen daarvoor ook naar wat wetenschappelijke uitgeverijen als Wiley, Springer en Sage zelf aan hun auteurs adviseren om het aantal downloads en citaties van hun artikelen (en indirect daarmee ook de impact factor van het tijdschrift zelf) te vergroten.

Snel even googelen leidde me naar een als confidential aangeduid document van Sage, een zogenaamd Publisher’s Report voor het tijdschrift Asia-Pacific Journal of Public Health. Daarin worden nog andere methodes opgesomd die moeten bijdragen aan de statuur en het gebruik van het tijdschrift en de artikelen die er in opgenomen zijn. Deze vond ik nog wel aardig:

One of the easiest to make the journal appear higher in search results is to create an entry for it on Wikipedia. We encourage our journal editors to do this as Wikipedia frowns upon commercial organizations adding content for marketing purposes. Information on how to create a new page on Wikipedia is available at http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Starting_an_article.

Als ik zoiets lees, dan schieten de onderzoeksvragen me door het hoofd. Maar goed, dat moeten anderen maar doen. Naast SEO en APO is er in ieder geval ook nog ruimte voor JUO (Journal Usage Optimisation) en AVO (Article Visibility Optimisation). En dan vergeet ik er waarschijnlijk ook nog wel een paar. 😉

Voor de liefhebbers hier nog even de oude reeks:

Weekendvitaminen #24

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Ik blijf me er keer op keer over verbazen: 90% van de wikipedians is een man. De tijd dat de computer een mannending was zijn we toch al lang voorbij? Wie heeft hier een goede verklaring voor?

Weekendvitaminen #14

Op het nachtkastje

  • Welke rol hebben ‘professionele ondersteuners’ (= breder dan informatiespecialisten) te spelen in de actuele ontwikkeling van het historisch onderzoek richting digital history? Dit tussenrapport, gebaseerd op interviews met een vijftiental van die ondersteuners, sluit goed aan bij de eerdere inventarisatie van de wijze waarop de ARL-bibliotheken invulling geven aan de ondersteuning van digital humanities activiteiten binnen hun eigen instelling.
  • SURF publiceerde deze week een rapport waarin nieuwe instrumenten worden beoordeeld voor de meting van de impact van onderzoek. “Het rapport wijst uit dat webgebaseerd wetenschappelijk publiceren een verscheidenheid aan nieuwe informatie filters oplevert.” maar “De meeste nieuwe gereedschappen voldoen (nog) niet aan deze strengere kwaliteitscriteria.” Met input vanuit de bibliotheekwereld (o.m. Jeroen Bosman).
  • interessante preprints: één over Article Processing Charges door open access tijdschriften (conclusie: bedragen liggen gemiddeld lager dan de bedragen die commerciële uitgeverijen voor open access plaatsing in hybride tijdschriften vragen) en één over de invloed van Twitter op aantallen downloads en citaties van preprints (correlatie aangetoond, maar of er een direct causaal verband is?).
  • twee nieuwe tijdschriften: Journal of eScience Librarianship en het Journal of Digital Humanities.

Beeld van de week

Effect of highly-cited monograph

Deze foto plaatst Rick Lugg bij zijn blogpost over de (on)mogelijkheid, althans op dit moment, om boekcitaties te gebruiken bij de deselectie van monografieën. De book impact factor is nog iets voor de toekomst; de recente lancering van de Book Citation Index door Thomson Reuters biedt op dit moment nog geen soelaas. Lugg verwijst in zijn post o.m. naar een recent artikel in de JASIST (helaas, niet open access) naar de mogelijkheden die Google Scholar, Google Books en Scopus bieden voor het traceren van boekcitaties. De conclusie daaruit: “This large number of citations is evidence that in book-oriented disciplines in the social sciences, arts, and humanities, online book citations may be sufficiently numerous to support peer review for research evaluation, at least in the United Kingdom.”

Sample & Hold, het blijft een aanrader.