Archive for the ‘Scripties Online’ Tag

TWIT #4

TWIT

Advertenties

Mijlpaal!

Er is (nog) geen ruchtbaarheid aan gegeven, de vlag is niet in top gegaan, maar deze week zijn we de mijlpaal van 1.000 masterscripties geesteswetenschappen die online beschikbaar zijn in Scripties Online gepasseerd. En dat is een heugelijk feit waar best even bij mag worden stilgestaan en waar een felicitatie aan de betrokken onderwijssecretariaten (die voor de ‘aanvoer’ zorgen)  en bibliotheekmedewerkers (die voor de ‘invoer’ verantwoordelijk zijn) op z’n plaats is. De overstap naar de archivering van digitale versies van masterscripties vereiste een geheel nieuwe workflow, die inmiddels zichzelf bewezen heeft. Het aantal gearchiveerde scripties is in de afgelopen jaren gestaag gestegen en zal voor 2010 opnieuw hoger uitkomen dan in 2009. Uiteraard is dat vooral een consequentie van het feit dat het aantal masterstudenten nog steeds een stijgende trend vertoont (al blijft dat nog wat anders dan het aantal afstuderende masterstudenten), maar ook van het feit dat de digitale beschikbaarstelling ‘normaal’, of misschien beter: de norm, is geworden.

Toch nog een cijfer. Want er zijn meer scripties digitaal gearchiveerd dan er nu vrij beschikbaar worden gesteld. Naast die 1.000+ die nu online staan en voor iedereen raadpleegbaar, zitten er nog eens 300+ scripties in het archief die dat niet zijn. Aan elke student wordt namelijk bij het inleveren van de scriptie via een standaard-formulier gevraagd of de scriptie online beschikbaar gesteld mag worden door de bibliotheek of dat de student daar geen toestemming voor geeft. In het laatste geval zijn er twee opties: er wordt een embargo van één kalenderjaar op de scriptie gezet of de scriptie wordt in het geheel niet openbaar gemaakt. Voor dat laatste kunnen allerlei redenen zijn (waar overigens niet om gevraagd wordt): van het ontbreken van toestemming voor het beeldmateriaal dat in de scriptie gebruikt is tot het bezig zijn met een subsidie-aanvraag voor NWO of het voorbereiden van een artikel over hetzelfde onderwerp. Deze scripties zitten dus wel in het digitale archief, maar zijn niet zichtbaar, ook niet de metadata.

En dat is toch jammer. Want het percentage scripties dat op deze wijze onzichtbaar blijft voor de buitenwereld is aanzienlijk, terwijl Scripties Online niet alleen voor de verschillende masteropleidingen maar ook voor de masterstudenten zelf een prachtig uithangbord kan zijn. Dat wordt o.m. bewezen door de afgestudeerde masterstudenten die zich spontaan zelf melden, ondanks de goede workflow verdrietige, met de vraag of hun scriptie alsnog opgenomen kan worden. Daar moeten we dus toch nog iets voor verzinnen en wat dat betreft was de actie tijdens de Open Access-week gericht op studenten helemaal op z’n plaats. Open Access begint bij de auteur en bij (master-)scripties bij de student.