Archive for the ‘scholing’ Tag

TWIT #34

TWIT

Mosterd na de maaltijd?

Afgelopen maandag was ik bij een door de KNAW georganiseerd symposium over peer review (de presentaties zijn inmiddels beschikbaar op het web). Het ging overigens niet alleen over peer review van wetenschappelijke artikelen, maar ook over peer review in de vorm van visitatiecommissies en beoordeling van onderzoeksubsidies. In zijn inleiding stelde KNAW-president Robbert Dijkgraaf dat congresthema’s die met een vraagteken besluiten, zoals het thema van dit symposium ‘Does Peer Review still have a future?’, meestal als achterliggende gedachte een bevestigend antwoord hebben. Hetgeen door de daaropvolgende presentaties inderdaad onderstreept werd. Ja, peer review heeft nog toekomst, al zal het soms wat anders moeten.

Geldt dat nu ook voor het vraagteken achter Mosterd na de maaltijd? Is het nieuwe initiatief van SURF voor een eigen variant van de 23 dingen, deze keer 21 edingen, een (te) laat aanschuiven bij een trend die al weer over z’n hoogtepunt heen is? Hier is het denk ik nog te vroeg voor een bevestigend antwoord. SURF richt zich in ieder geval met dit programma op een nieuwe doelgroep (ICTO-medewerkers en docenten in het hoger onderwijs), in potentie een hele grote maar ook een waarvan ik verwacht dat ze nu niet heel erg zitten te wachten op een programma van ongeveer een half jaar tussen alle drukke onderwijs- en onderzoeksbesognes door. Maar goed, ik ben benieuwd welke ‘dingen’ er nog meer gaan volgen behalve de zeven die nu al op de website vermeld staan. Het biedt in ieder geval aan al de spijtoptanten in de universiteitsbibliotheken die in de afgelopen jaren hun eigen lokale variant gemist hebben vanaf januari 2010 een mogelijkheid alsnog de inmiddels niet meer zo wondere wereld van web 2.0 te betreden.

Ook (net) beschikbaar:

Bijscholing

Vanmorgen voor de vierde keer al weer in de collegebanken. Ik volg dit eerste blok van het eerste semester namelijk een module Auteursrecht. In de afgelopen jaren ben ik daar steeds vaker tegenaan gelopen, niet gehinderd door enige kennis op dat terrein. Dus nu maar eens besloten de broodnodige basiskennis te verwerven over “het werk”, “de maker”, “het verveelvoudigen” en “het persoonlijkheidsrecht”. Ik ben overigens niet als reguliere student aangeschoven, maar als deelnemer van de Illustere School.

De eerste bijeenkomst zat de collegezaal in de Oudemanhuispoort (capaciteit 84 personen) bomvol, een zoveelste bewijs van de spectaculaire groei van het aantal studenten bij de UvA. Daarna zakte de deelname een beetje in, tot vandaag bij het vierde college. Reden: vandaag stond de eerste tussentijdse toets op het programma en die telt voor 25% mee in het eindcijfer. De hele collegereeks bestaat overigens maar uit acht wekelijke bijeenkomsten, dus het is flink aanpoten zowel voor ons studenten als voor de docent die niet veel tijd heeft om het onderwerp, het auteursrecht, uit de verf te laten komen. Overigens een heel prettige docent, met beide voeten stevig in de auteursrechtpraktijk. Het leerboek Auteursrecht in hoofdlijnen combineert hij dan ook met een eigen selectie van relevante uitspraken op het terrein en menige anecdote uit de dagelijkse rechtspraktijk.

Wat die eigen selectie betreft, vooraf was iedereen te verstaan gegeven dat dat materiaal van de website gehaald en geprint kon worden. Tijdens het eerste college constateerde Bruinhof echter dat hij nog maar weinig prints (en wel veel boeken) op de tafels zag, terwijl die bundel toch echt net zo belangrijk was in het college. Als hij achterin de collegezaal was gaan staan, had hij kunnen zien wat (deels) een verklaring was voor dat geringe aantal geprinte versies: zo’n 15 laptop- en notebookgebruikers hadden de bundel gewoon op hun scherm staan. Een deel van de studenten maakt helemaal geen prints meer. Daar moet wel een kanttekening bij gemaakt worden. De groep studenten die deze module volgt is divers samengesteld. Naast allerlei ‘bijvakkers’, is deze module een verplicht onderdeel van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen en van de bachelor Informatiekunde. Er is dan ook  een grote groep studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (vooral meisjes) en een grote groep studenten van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (vooral jongens). En laten dat nu juist degenen zijn die, alle vooroordelen bevestigend, met die laptops voor hun neus zitten!

Maar goed, vandaag dus de eerste tussentoets. Twintig meerkeuze-vragen over het werk, de maker, het verveelvuldigen en het openbaar maken. Ben benieuwd hoe me dat is afgegaan. De laatste meerkeuze-toets die ik gedaan heb dateert al weer van zo’n 20 jaar geleden, het theoretisch rijexamen. Dat ging destijds in één keer goed. 😉