Archive for the ‘Rick Lugg’ Tag

Charleston dag #1: collectiemanagement, semantiek en Roger Rabbit

 

Aan de hand van twee concrete voorbeelden uit de praktijk, één uit Michigan en één uit Maine, kwamen vandaag de ins en outs van het gezamenlijk bewaren van gedrukte monografieën (‘shared print management’) in een pre-conference sessie uitvoerig aan de orde.

De succesfactoren van dergelijke initiatieven zijn duidelijk:

 • er moet al een gedeelde cultuur van samenwerking tussen de deelnemende instellingen zijn, een vertrouwensbasis
 • een gedeelde (regionale of nationale) catalogus helpt
 • er moeten voldoende data beschikbaar zijn over de aanwezigheid én het gebruik (= uitleningen) van de in aanmerking komende collecties
 • een robuust systeem van interbibliothecair leenverkeer waarin snelle levering voorop staat

Daarnaast helpt (‘carrot‘) een subsidie of andere separate financiering om het proces op gang te helpen en anders (‘stick’) het simpele probleem van tekort schietende ruimte voor concurrerende gebruiksdoeleinden.

Deze preconference werd georganiseerd door SCS, Sustainable Collection Services, het bedrijf van Rick Lugg en Ruth Fischer waarvoor ik wel vaker hier aandacht heb gevraagd. SCS heeft zich gespecialiseerd in het langs geautomatiseerde weg selecteren van titels die in aanmerking komen om afgestoten te worden én van titels die juist in aanmerking komen voor langdurige bewaring. Feitelijk gaat het bij shared print management om twee zijden van dezelfde medaille: zodra je gezamenlijk afspraken maakt om een bepaald minimum aantal exemplaren van elke titel beschikbaar te houden voor de groep die samen wil werken (= bewaren), identificeer je meteen de exemplaren van diezelfde titel die eventueel in aanmerking komen om gedeselecteerd te worden (= afstoten). Verschillende deelnemers bepleiten tijdens de discussies het belang van het benadrukken van dat positieve element, het bewaren, tegenover het meer negatieve, het ‘weggooien’, zeker in communicatie over dit onderwerp met facultaire gebruikersgroepen. Je zou dat een kwestie van semantiek kunnen noemen, maar met minstens net zoveel kracht van argumenten ook een nuchtere weergave van wat er feitelijk gebeurt.

En hoe zit het dan met Roger Rabbit? Een van de sprekers tijdens de preconference verzorgde enkele presentaties. Na zijn eerste daarvan twijfelde ik nog, maar na de tweede wist ik het zeker: dit was de reïncarnatie van Judge Doom uit Who Framed Roger Rabbit?! De gelijkenis was overweldigend.

Advertenties

Stars of the week

Met enige regelmaat vraag ik hier aandacht voor Sample & Hold, de blog van Rick Lugg. Met nuchterheid en vasthoudendheid bepleit hij daarin een verantwoorde, en op basis van gebruiksdata gebaseerde, deselectie van open opgestelde collecties. Als hij dan op een andere plek in het zonnetje wordt gezet, mag ik dat ook nog wel een keertje hier overdoen. Deze week zijn Rick Lugg en zijn partner Ruth Fischer Stars of the Week op ATG NewsChannel. En dit is hun voorspelling voor de komende vijf jaar:

Collection development will continue to evolve toward curation of a discovery environment. Instead of deliberately trying to identify titles most relevant to a discipline, broad categories of material that may be relevant will be enhanced for optimum discoverability, immediate delivery (in either print or digital form), and partial or temporary use.

Rick ‘vierde’ vandaag zelf op Twitter (@ricklugg) zijn 50ste post over deselectie en gezamenlijke depots. Wat mij betreft mogen er nog minstens 50 volgen.

Pareltje: Sample & Hold

Soms, het gebeurt helaas niet zo vaak meer, maar soms beland je al surfend op een website of blog (of ‘whatever’) waarvan je meteen denkt: ‘Waarom wist ik hier nog niet van?’; of: ‘Hoe kan ik dit tot nu toe over het hoofd gezien hebben?’ Het zijn pareltjes om te koesteren, maar uiteindelijk natuurlijk ook pareltjes om te delen. Een zo’n pareltje is wat mij betreft de blog Sample & Hold van Rick Lugg. Inmiddels ruim een half jaar oud, met ruim 30 posts, en een bron van inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met collectiemanagement, de open opstelling en het bewaarbeleid t.a.v. gedrukte boeken.

Lugg is oprichter van het bedrijf R2 dat zich specialiseert in het adviseren van bibliotheken op het gebied van strategische planning, werkprocessen en organisatie. Dat advieswerk dient vooral data-driven te zijn (evidence-based zouden anderen zeggen), waarbij de ogen niet voor heilige bibliotheekhuisjes gesloten blijven. Een van de zwaartepunten in Luggs advieswerk is momenteel de deselectie van de open opstelling in combinatie met offsite storage. Zijn uitgangspunten zijn daarbij helder en welomschreven:

 • Many libraries have full or filling stacks (and offsite facilities).
 • 40-50% of print monographs have never circulated even once.
 • Circulation per student FTE continues to decline in most libraries.
 • Users want space for study, collaboration, information commons, cafes.
 • Library additions or new buildings are expensive long-terms solutions—and are difficult to justify when so much space is devoted to low-use/no-use print.
 • Weeding and offsite storage can free prime space with little impact on access.
 • Significant and controlled weeding can eliminate the need for construction.
 • Each library needs to define its “carrying capacity” for print, and manage collections not to exceed that level.
 • Weeding and storage decisions for monographs involve a labor-intensive, title-by-title process, requiring significant time from high-level staff.
 • New tools (rules-based, batch-oriented) are needed. R2 proposes to build them.

Je hoeft het niet eens te zijn met zijn aanpak om de intrinsieke waarde ervan te onderkennen. Lugg dringt consequent aan verantwoord en weldoordacht handelen, enerzijds het blijvende belang van het gedrukte boek benadrukkend en anderzijds oog vragend voor het daadwerkelijke gebruik in een steeds digitalere omgeving:

It is critical that withdrawal candidates be identified in context and that withdrawal or preservation decisions be informed by archival commitments and availability of other copies. There are millions of low-use books that are held by hundreds of libraries; many of them are also available digitally or on-demand. This leaves plenty of scope for immediate action without endangering the integrity of the scholarly and cultural record.

Kortom, wat mij betreft een pareltje dat gekoesterd, gedeeld en gevolgd moet worden. Iemand anders ook nog zo’n kandidaat?

P.S. Rick Lugg is een bescheiden twitteraar.