Archive for the ‘RFID’ Tag

Genomineerd!

Afgelopen augustus introduceerde de UB Amsterdam zelfbedieningsuitleen bij alle grotere bibliotheeklocaties van de universiteit. Niets bijzonders eigenlijk, want iets dat bij de meeste openbare bibliotheken al lang was ingevoerd en ook menige universiteitsbibliotheek in Nederland had al lang deze stap gezet. In de meeste faculteitsbibliotheken leidde het dan ook niet tot ingrijpende aanpassingen. Natuurlijk, alle boeken in de open opstelling moesten van een RFID-tag worden voorzien maar ze bleven gewoon op hun plaats staan. Het plaatsen van zelfbedieningsautomaten was nog de meest zichtbare manifestatie van deze stap.

Behalve op de (centrale) Universiteitsbibliotheek zelf, de locatie waar het meeste materiaal uit de magazijnen van de UB wordt uitgeleend. De uitleenhal ging in de maanden voor augustus grondig op de schop; balies verdwenen en maakten plaats voor de Rode Kamer. In deze ruimte kunnen studenten en medewerkers zelf hun boeken uit boxen halen en vervolgens via een van de uitleenautomaten aan zichzelf uitlenen. Een spectaculair ontwerp, spraakmakend en een waarover de meningen zeer verschillen.

En dat ontwerp is nu een van de vijf genomineerde ontwerpen in de categorie Serve & Facilitate voor de Great Indoors Award 2009, de tweede editie van deze prijs (de eerste keer was in 2007) waarvan de uitreiking op 28 november in Maastricht zal plaatsvinden door voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen. Het ontwerp van Ira Koers en Roelof Mulder is met 24 andere ontwerpen en ontwerpbureaus, verdeeld over vijf categorieën, gekozen uit 380 inzendingen uit binnen- en buitenland. De concurrentie in de categorie Serve & Facilitate komt uit Rotterdam, Amstelveen, Kiruna (Zweden) en Praag.

Met deze nominatie in the pocket wordt november nog een spannende maand. Wordt de Rode Kamer nu ook de winnaar en weet de UB de wisselbeker voor beste UvA-dienstverlener te behouden? Stay tuned...

Advertenties

RFID: goed jaar voor Autocheck

Nog een paar werkdagen te gaan in 2008; tijd dus om even achterom te kijken, bijvoorbeeld naar een aantal projecten die dit jaar zijn opgestart. Het RFID-project verloopt grotendeels volgens planning. Op verschillende locaties zijn de ‘tag-ploegen’ al langsgeweest en zijn in een razendsnel tempo alle boeken die in open opstelling staan (behalve uiteraard, helaas, de op dat moment net uitgeleende) van een RFID-tag voorzien. De bijbehorende nieuwe poortjes zijn ook geïnstalleerd en nu is het wachten alleen nog op 100% functionerende software. En dan uitrollen maar… Dat zal voor de Kerst net niet meer gaan lukken, maar in januari moet het echt gaan gebeuren.

Ondertussen is 2008 voor de firma Autocheck een goed jaar aan het worden. Na eerder de UvA/HvA aan de haak te hebben geslagen in een Europese aanbestedingsprocedure is nu ook de ‘strijd’ om de UB Utrecht door Autocheck gewonnen. Eind 2009 moeten ook alle Utrechtse bibliotheekcollecties van RFID voorzien zijn.

Een beetje … directeur ;-)

Vanmorgen UBO. UBO? Ja, we hebben er weer een nieuwe afkorting bij. UBO staat voor UB-Overleg, het overlegorgaan van de directie van de UB (directeur en twee adjunct-directeuren) met de sectorhoofden van de Centrale Bibliotheekdiensten en van Geesteswetenschappen. En omdat Nol deze weken met vakantie is, had ik de ‘eer’ de vergadering te mogen voorzitten. Niet alleen ‘een beetje adjunct’, maar zelfs ‘een (heel klein) beetje directeur’. Gelukkig maakten mijn collega’s het me niet al te moeilijk.  😉

Er speelt wel veel op dit moment. Niet alleen de Europese aanbesteding voor een nieuw bibliotheeksysteem, maar we zitten ook nog eens middenin zo’n zelfde aanbestedingsprocedure voor de invoering van RFID bij alle bibliotheken van de UvA en de HvA. Daar naderen we het moment dat er een definitief besluit genomen zal worden en kunnen we ons definitief gaan prepareren op de invoering van RFID en zelfbediening op alle locaties. Leveranciers van bibliotheeksystemen hebben nu nog twee weken om op onze tender in te schrijven en dan gaan we ook daar de besluitvormende fase in. Ondertussen zijn we dan toch ook nog bezig met de overgang van (Pica) LBS3 naar LBS4; uitstellen kan inmiddels niet meer.

P.S. na mijn miskleun van afgelopen vrijdag met Nederland-Frankrijk (gelukkig verkeerde ik in omvangrijk gezelschap) geef ik mijn voorspelling voor vanavond met enige reserve. Er staat voor Nederland tenslotte niets op het spel. Maar goed, rust- en eindstand 2-0 voor Nederland. Veel interessanter is het natuurlijk wat er bij Frankrijk-Italië gaat gebeuren. Als het de 1-1 wordt die ik verwacht en Roemenië verliest inderdaad, wordt het nog een heel gepuzzel om te bepalen wie dan tweede in de poule is geworden. Maar daar hebben we gelukkig experts voor.