Archive for the ‘QR-codes’ Tag

Ik wil ook een QR-code!

NARCIS, de toegangspoort tot de productie van wetenschappelijk Nederland, heeft een nieuw service: een eigen QR-code voor iedere onderzoeker en ieder instituut die betrokkenen op hun eigen publicaties of persoonlijke pagina’s kunnen plaatsen. De QR-code linkt direct naar de NARCIS-webpagina van de onderzoeker of het instituut in kwestie.

Dat wil ik ook! Alleen, blijkbaar dateren mijn publicaties van te lang geleden en/of is mijn actuele geschrijf van onvoldoende wetenschappelijk gehalte om tot het walhalla van NARCIS door te dringen. Helaas, geen persoonlijke QR-code.

Of toch wel? Uiteraard kun je elders op het web ook dergelijke persoonlijke QR-codes aanmaken. En dat heb ik dus maar even gedaan. Zie hier het resultaat:

Maar waar leidt deze code nu naar toe?

Een verrassing voor de eerste goede inzender. ūüėČ

Weekoogst #49

Open access tijdschriften in de geesteswetenschappen
Het blijft een ongemakkelijke combinatie, NWO en communicatie. Maakt men zich sterk voor open access, stellen ze extra geld beschikbaar voor geesteswetenschappelijke OA-tijdschriften, worden die extra gelden toegekend en … is daar niets van op de eigen website terug te vinden. ’t Is dat ik ook nog steeds geabonneerd ben op het kwartaaalblad Geestesoog, waar in het laatste nummer die toekenningen worden gemeld (in totaal 17, waarvan¬†8 voor het omvormen van een bestaand tijdschrift naar OA en¬†9 voor nieuwe OA-tijdschriften). Op de NWO-site lezen we ondertussen nog rustig “Naar verwachting zal het gebiedsbestuur Geesteswetenschappen in de tweede helft van februari 2011 tot een besluit komen.” Geestesoog is weliswaar inmiddels ook digitaal beschikbaar, maar toch. NWO zou hier toch meer aandacht aan moeten besteden. Deze vorm van subsidi√ęring is¬† redelijk uniek in OA-land.

QR-codes
SURF heeft een rapport uitgebracht over het gebruik van QR-codes in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De bibliotheek ontbreekt in de voorbeelden, maar wel wordt bijvoorbeeld het gebruik in syllabi en verrijkte publicaties toegelicht. Het bijbehorende filmpje maakt een en ander nog eens inzichtelijker.¬†‘k Raak nu toch wel¬†steeds meer ge√Įnteresseerd in het gebruik van¬†de QR-codes in¬†onze eigen catalogus. Wie zou daar iets over kunnen zeggen?
Hier trouwens nog een aardig filmpje over het gebruik van QR-codes bij een bibliotheekrondleiding.

Onderzoek gebruik e-readers
Volgens een nieuw artikel in Information Technology and Libraries vormen e-readers, ook onder studenten, nog steeds een niche markt. De early adopters hebben er uiteraard een, maar slechts een derde van hen geeft de voorkeur aan een e-reader boven papier. Kunnen de late adopters dus rustig achterover blijven leunen? Nee, beslist niet. Zoals de auteur van dit artikel terecht opmerkt: de markt is sterk in beweging (het onderzoek vond plaats voor de introductie van de iPad…), prijzen van e-readers dalen nog steeds en uitgevers zullen op het terrein van DRM in moeten binden (laat HarperCollins dat overigens maar niet horen).

1 April
Terwijl in de blogo- en twittersphere vooral de vele 1 aprilgrappen van Google de aandacht trokken, vond ik deze op een ouderwetse discussielijst de aardigste: de Digital Humanities Quarterly maakte op 1 april via de discussielijst Humanist bekend over te gaan op een systeem van Peer Review with Advanced Technology (PRAT): “a new computational peer review system based on text analysis. This new approach to peer review will enable DHQ to process vastly increased numbers of submissions, speeding up time to publication and ensuring consistency of review criteria, compared with results from human peer reviewers.” Blijkens de reacties die de volgende dagen gepubliceerd zijn, was ik niet de enige die (ondanks alles) toch eerst even op het verkeerde been gezet was.

QR

QR-codes in de bibliotheek, op de e-tickets van de NS en luchtvaartmaatschappijen, levensgroot op Times Square in New York

en opeens ook op de kademuren van de Amsterdamse Herengracht:

Reclamestuntje? Uiteraard. Eind mei vond in de RAI in Amsterdam het World Congress of Information Technology plaats en voor het gebruikelijke rondvaarttochtje door de grachten is op 25 plekken een QR-code op de kademuur geplakt met informatie over heden en verleden van de verschillende panden aan de Herengracht.

Op de website van het bedrijf dat dit heeft georganiseerd, Qtag, kun je ook meteen zelf een QR-code maken. Ik kon het natuurlijk niet laten om dat ook voor Zeemanspraat te doen. Dit is het resultaat:

                                          qrcode

Nu nog een smartphone met een QR-lezer. ūüėČ

Weekoogst #12

[Er gaat iets heerlijk dwangmatigs van uit, van die weekberichten. Gewoon elke week even je best doen. Maar soms lukt dat ook gewoon een keer niet. En dus deze week een ‘tweewekenbericht’. Moet ook kunnen.]

E is for Eternity
Elke dag worden we voor onze informatievoorziening meer en meer afhankelijk van digitale bronnen. Digital born is de norm aan het worden, met gedrukte versies als afgeleide daarvan. Wereldwijd zijn universiteitsbibliotheken bezig met het ontdubbelen en afstoten van hun papieren (tijdschrift-)collecties, omdat in veel gevallen inmiddels digitale archieven daarvan beschikbaar zijn. Maar hoe voorkom je dat die e in e-journals en e-books niet de e van for eternity maar die voor ephemeral wordt? Daarover is een nieuw rapport van JISC verschenen waarin de grootschalige diensten voor het preserveren van digitale collecties, LOCKSS, CLOCKSS en Portico, de revue passeren.

QR
QR-codes (waarbij QR staat voor Quick Response) staan de laatste tijd meer en meer in de belangstelling, ook in de bibliotheekwereld. De stormachtige groei van de markt voor smartphones heeft daar natuurlijk alles mee te maken; de¬†code zelf bestaat al sinds 1994. Plak ergens een QR-code op en je trekt de aandacht, zo lijkt het wel. Dat deden we dus in Amsterdam bij een poging respons van gebruikers te genereren op onze nieuwe mobiele website. Een paar dagen later waren we ‘wereldnieuws’ op Resource Shelf. ’t Kan raar lopen.

Digital Curation Bibliography
Ik blogde al eerder over Charles Bailey Jr, die onvermoeibare informatieprofessional die dagelijks zo’n 5 √† 6 nieuwe berichten plaatst op zijn blog DigitalKoans, vari√ęrend van simpele vacaturemeldingen over web- en ict-gerelateerde bibliotheekfuncties tot signaleringen van nieuw verschenen rapporten en artikelen over alles wat met digitale informatievoorziening te maken heeft. Daarnaast stelt hij al sinds jaar en dag belangrijke¬†bibliografische overzichten¬†samen over digitaal publiceren, repositories, Google Book Search en sinds vorige week ook over digital curation and preservation.¬†Net als bij die andere onderwerpen zal het wel niet bij een versie blijven.

Early Books
Nu ProQuest/Chadwyck Healey het succes van Early English Books Online (Engelse boeken van voor 1700) wel zo’n beetje uitgemolken heeft, is men druk bezig te focus te verbreden. Al enige tijd wordt Early European Books Online bij bibliotheken onder de aandacht gebracht, tot nu toe hoofdzakelijk bestaand uit Deense boeken uit de 15e en 16 eeuw. Deze week¬†kwam het bericht dat daar binnenkort ook Italiaans materiaal aan zal worden toegevoegd uit de Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Probleem voor ons met dit soort bestanden is altjd dat de licentiekosten zelden opwegen tegen het verwachte gebruik. De doelgroep is nu eenmaal beperkt. De vrije beschikbaarheid van de Nederlandse oude drukken, in een eerste fase te realiseren via het project Dutch Prints Online, is wat dat betreft veel sympathieker. Al vraag ik me wel af of de recente naamswijziging in Early Dutch Books Online nu zo’n gelukkige is.