Archive for the ‘publiek domein’ Tag

TWIT #34

TWIT

Weekoogst #26

Nu echt: Open Access Week
Na Nederland volgt deze week de echte wereldwijde Open Access Week. Afgelopen week is in bijna alle Nederlandse universiteitssteden aandacht gevraagd voor Open Access, met als landelijk hoogtepunt het OA-symposium in Utrecht. De voorzitter van NWO, Jos Engelen, stelde daar nog eens € 1 miljoen extra beschikbaar voor het opzetten van open access tijdschriften, naast het extra bedrag dat al beschikbaar was gemaakt voor de OA-tijdschriften in de geesteswetenschappen. Gaan ook hier straks weer de bèta’s en medicijnmannen en -vrouwen mee aan de haal?

Publiek domein
Bij alle grote digitaliseringsprojecten komt elke keer de problematiek van wat wel/niet tot het publieke domein behoort keihard om de hoek kijken. Bij Google Books levert dat in een groot aantal gevallen slechts de ‘snippet view’ op (drieregelige fragmenten), van het materiaal dat de HathiTrust inmiddels gearchiveerd heeft is ook maar 20% vrij voor iedereen toegankelijk en nu is ook voor het Europese domein de omvang van dat publieke gedeelte berekend, overigens niet alleen voor boeken maar ook voor andere media. Ook dat komt neer op maximaal zo’n 20% van het totale aanbod. Hetgeen nog maar eens het belang van een goede regeling voor al dat andere materiaal benadrukt; zonder een dergelijke regeling blijven al die prachtige digitaliseringsprojecten ons maar een zeer beperkt zicht bieden op het totale corpus aan tekst- en beeldmateriaal.

LibraryThing voor UBs
In navolging van de UB Utrecht heeft de Leidse universiteitsbibliotheek in haar catalogus een koppeling aangebracht met LibraryThing. Bij boeken die ook in LibraryThing zijn terug te vinden, worden als een apart onderdeel van de beschrijving de meegegeven tags en verwijzingen naar ander, relevant materiaal weergegeven. De informatie zit wat verstopt en het zou mij niet verbazen als enige twijfel of dit nu echt een extraatje is waar de Leidse studenten en medewerkers op zitten te wachten daaraan ten grondslag ligt. De bescheiden wijze waarop het nieuws wereldkundig is gemaakt wijst ook in dezelfde richting. Ik ben benieuwd of onderzoek onder de Leidse populatie (en de Utrechtse eigenlijk ook) iets over nut en noodzaak van deze additionele informatie in een academische setting kunnen vertellen. Iemand bekend met literatuur op dit terrein?

ICOLC in Amsterdam
Twee weken geleden kwam de International Coalition of Library Consortia (ICOLC) voor haar jaarlijkse Europese conferentie in Amsterdam bijeen. SURFdiensten nam een belangrijk deel van de organisatie van de conferentie op zich. In haar laatste nieuwsbrief meldt SURFdiensten nu het volgende:

Meer dan honderd deelnemers uit wel 24 landen confereerden drie dagen in het Trippenhuis in Amsterdam: begin oktober vond de twaalfde ICOLC-conferentie plaats, ditmaal georganiseerd door SURFdiensten in samenwerking met UKB (het platform van de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek). ICOLC staat voor International Coalition of Library Consortia. SURFdiensten kijkt met een tevreden gevoel terug op deze conferentie.
De lezingen en discussies handelen over allerlei onderwerpen inzake het onderhandelen van bibliotheek-consortia met wetenschappelijke uitgevers. Bibliotheekconsortia uit de hele wereld worden geconfronteerd met dramatische gevolgen van de financieel-economische crisis; budgetten worden op zijn best bevroren, maar soms ook met tientallen procenten gekort. Het verbaast dan ook niet dat de genodigde uitgevers kritisch werden bevraagd over hun jaarlijkse tariefverhogingen. ICOLC erkent dat ze vooralnog onmisbaar zijn in de publicatie-keten vanwege hun professionele redactie, snelle peer reviews en snelle wereldwijde distributie. Maar ook dat er een grens is aan de financiële ruimte binnen het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek. In de discussies werd in het bijzonder gekeken naar de enigszins dubbele rol van wetenschappelijke societies. Zij zijn zowel vakbroeders als uitgevers. Daarnaast was er aandacht voor e-books, Electronic Resource Management en een aanpassing van de huidige modellicenties. “We kunnen spreken van een bijzonder geslaagde conferentie”, aldus Pim Slot, Team Manager Content van SURFdiensten.

Het is alleen jammer dat op het web zo weinig van de conferentie is terug te vinden. Geen website met presentaties, de hashtag #icolc10 is om mysterieuze redenen alweer van Twitter verdwenen (duikt alleen nog wel op in Google-zoekacties) en verder moeten we het met wat Flickr-foto’s doen die het traditionele beeld van een conferentie in Amsterdam bevestigen (grachten, rondvaartboot, Chinees). Tijd voor wat meer openheid?