Archive for the ‘publicatiestrategie’ Tag

TWIT #7

TWIT

Appels, peren, en nog veel meer

Verschillen

Een paar maanden geleden publiceerde de Jonge Akademie, de aanstormende voorhoede van jonge Nederlandse wetenschappers, een bundel over publicatietradities in de wetenschap onder de titel Kennis over publiceren. Tongue-in-cheek openden de samenstellers als volgt: “Deze publicatie zal de makers weinig tot geen wetenschappelijke impact opleveren”, in sommige wetenschappen is het publiceren van een gedrukte boek, laat staan van een bundel nu eenmaal not done. In Kennis over publiceren staat o.a. een aantal interviews met leden van de Jonge Akademie over hun eigen publicatiestrategieën, waaruit een grote mate van diversiteit naar voren komt. Dat staat ook met zoveel woorden in de samenvatting: “Publicatietradities in de geestes- en sociale wetenschappen wijken niet alleen sterk af van die in de bètawetenschap, maar er zijn ook verschillen tussen disciplines binnen één wetenschapsgebied.”

Dat laatste wordt vandaag nog eens uitvoerig en fraai geïllustreerd in een nieuwe publicatie van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen over de publicatieculturen in de Nederlandse gamma-wetenschappen (waartoe hier nadrukkelijk ook de rechtsgeleerdheid wordt gerekend). Op basis van een uitvoerig onderzoek worden alle sociaal-wetenschappelijke disciplines op de volgende dimensies beoordeeld en vergeleken:

  • artikelen versus monografieën
  • enkelvoudig versus meervoudig auteurschap
  • een kleine groep van toptijdschriften versus een brede groep
  • internationaal versus nationaal

Dat leidt onder andere tot tabellen als onderstaande:

NWOrapport

Veel interessanter vind ik echter de beschrijvingen per discipline die in de bijlage van het rapport zijn verzameld. Daarin worden in ruim één pagina de belangrijkste karakteristieken van de publicatiecultuur in die discipline gegeven. Belangrijke informatie, ook voor bibliothecarissen, ook al is die informatie in dit geval vooral met het oog op het beoordelen van onderzoek en onderzoeksprestaties verzameld. Daarover publiceerde de KNAW vandaag een ander rapport, dat in belangrijke mate steunt op dit NWO-rapport, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat voor die beoordeling een methodiek wordt aangereikt die vooral rekening houdt met die grote verschillen binnen de sociale wetenschappen.

Geen appels met peren vergelijken, one size does not fit all, we’re all different now. Dat is de overheersende boodschap, waarvan het overigens maar de vraag is of hij stand zal houden tegen de waan van de impact factor-dag. Ondertussen ben ik wel jaloers op die sociale wetenschappers die nu over die mooie inventarisatie beschikken. Wat mij betreft mag NWO-Geesteswetenschappen even bij de buren van MaGW langsgaan. De gekozen methodiek heeft zich bewezen en kan zo toegepast worden.