Archive for the ‘printing-on-demand’ Tag

TWIT #27

TWIT

Advertenties

Books in Space

Deze week publiceerde Bowker (die van Books in Print) de nieuwe cijfers over de boekproductie in de Verenigde Staten in het afgelopen jaar. Kerngetal daarbij vormt het aantal nieuw uitgegeven ISBNs.

Als je naar de gepubliceerde cijfers kijkt, zie je toch een paar eigenaardige dingen. Niet eens zozeer het feit dat er in 2011 ten opzichte van 2010 6% meer boeken zijn gepubliceerd (totaal een kleine 350.000 in 2011). Die groei komt bijna geheel op het conto van self publishing. Laat je die categorie buiten beschouwing, dan is er ten opzichte van 2010 sprake van een stabiel niveau van ongeveer 330.000 nieuwe titels. In 2002 waren dat er overigens nog ‘maar’ 215.000, zodat er wel sprake is van een groei van ruim 60% in tien jaar. En dat in het decennium van het e-book.

Maar dan de categorie ‘non-traditional’. Bowker registreert onder deze categorie herdrukken en print-on-demand boeken. Die markt lijkt in 2011 ingestort met een krimp van 69% ten opzichte van 2010. Totdat je de absolute aantallen in ogenschouw neemt: in 2011 zijn er in deze categorie maar liefst 1.185.445 nieuwe titels geregistreerd (en in 2010 waren dat er zelfs 3.8 miljoen!). Voor het overgrote deel gaat het hier om print-on-demand titels van werken in het publieke domein, oorspronkelijk dus gepubliceerd voor 1923. Die nieuwe ISBNs zijn dus niet toegekend aan boeken die nieuw op de markt gebracht zijn, maar het zijn ISBNs voor titels waarvan het maar de vraag is of er ooit één exemplaar letterlijk over de toonbank zal gaan.

En weet u wie de grootste uitgever ter wereld is? BiblioBazaar liet in 2011 maar liefst zevenhonderdendrieënzeventigduizendenachthonderdenzevenenvijftig (773.857) nieuwe ISBNs registreren. Dat is meer dan 50% van het totale nieuwe aanbod! General Books LLC voegt er daar nog eens tweehonderdennegenenveertigduizendenachthonderdeneenenzeventig (249.871) aan toe. Het zijn nauwelijks te bevatten aantallen.

Misschien wordt het tijd dat Bowker de titel van Books in Print gaat wijzigen. In Books in the Cloud of, misschien nog beter, Books in Space.

E-day!

Vanmiddag om vijf uur is het dan zo ver: dan wordt de eerste Espresso Book Machine in gebruik genomen op het Europese vasteland. In het American Book Center op het Spui, op nog geen honderd meter van de UB.

Jason Epstein, geestelijk vader van deze gedrukt-boek-in-vijf-minuten machine, zal in Amsterdam aanwezig zijn om de feestelijke ingebruikname, op de Amerikaanste aller feestdagen Thanksgiving Day, bij te wonen.

En daarna? Drukken maar. Volgens eigenaar van ABC, Lynn Kaplanian, zijn de aanschafkosten van de EBM (zo’n honderdduizend dollar) bij een jaarlijkse afname van 5.000 gedrukte boeken in drie jaar terugverdiend.

Ober, mag ik nog een espresso?

                         

Yes We Scan

Robert Darnton, bibliothecaris van Harvard University, is een van de meest uitgesproken Amerikaanse criticasters van de Google Book Search settlement. Ik heb daar in eerdere posts al aandacht aan besteed. Darnton is met name bevreesd voor de quasi-monopolie positie die Google zich zou verwerven als de settlement door de Amerikaanse rechter wordt goedgekeurd. Daar bestaat overigens inmiddels, mede gelet op de positiebepaling van het Amerikaanse ministerie van justitie, gerede twijfel over. Een belangrijke zitting van de rechtbank van New York deze week is uitgesteld en achter de schermen zijn Google, de Authors Guild en de Association of American Publishers druk aan het onderhandelen over aanpassingen van de settlement die tegemoet moeten komen aan de vele bezwaren die er tegenin zijn gebracht.

Binnenkort brengt Darnton een nieuw boek op de markt, The Case for Books. Kern daarvan ligt besloten in het volgende citaat:

History shows us that one medium does not necessarily displace another—at least not in the short run. Manuscript publishing flourished long after Gutenberg’s invention; newspapers did not wipe out the printed book; the radio did not replace the newspaper; television did not destroy the radio; and the Internet did not make viewers abandon their television sets.

Daarmee is Darnton overigens zeker niet de Don Quichote van het gedrukte boek. De digitale beschikbaarheid van boeken wordt ook door hem volop gepropageerd, getuige ook de nieuwe dienst die Harvard Libraries recent in gebruik hebben genomen: Scan & Deliver. In de catalogus is naast de informatie over de vindplaats van boeken in veel gevallen een Scan & Deliver-link (gebaseerd op SFX) aanwezig. “If you see a ‘Scan & Deliver’ link next to the ‘item status’ information, you have the option to request that specific pages be scanned and made available in PDF format within 4 business days. When you click the link, you will be asked for your Harvard ID number and PIN, and then you will get a form where you can specify the pages that you are interested in.” Mooie service.

Overigens biedt Harvard momenteel twee catalogi aan zijn gebruikers aan: de oude vertrouwde HOLLIS Classic (van Aleph) en de ‘nieuwe’ HOLLIS (gebruik makend van AquaBrowser). Beide zullen in ieder geval nog tot eind 2010 beschikbaar zijn, maar dan zal Classic stilletjes het veld moeten ruimen.

GBS + Espresso = Heaven

Nee, dit is niet de nieuwste partydrug die in combinatie met een flinke stoot cafeïne voor de ultieme kik zorgt. Het gaat hier om de overeenkomst die Google vorige week afsloot met On Demand Books (de producent van de Espresso Book Machine, de ATM voor boeken) over de beschikbaarstelling van 2 miljoen rechtenvrije boeken uit Google Book Search. Voor 1 dollercent per pagina kunnen deze boeken via de Espresso-machine gekocht worden. Nu staan er op dit moment nog maar een tiental van dergelijke machines in de VS, Engeland, Australië, Canada en Egypte, maar er zijn bij ODB hoge verwachtingen over de verkopen van de Espresso’s (die per stuk zo’n $ 100.000 schijnen te kosten).

Ideetje: kunnen we als gezamenlijke Nederlandse universiteitsbibliotheken niet een zo’n machine aanschaffen, die dan natuurlijk wel bij de UB Amsterdam moet komen staan. 😉 Al onze universitaire gebruikers kunnen op dat ene adres boeken bestellen, uit Google Book Search of uit het door al die instellingen reeds zelf gedigitaliseerde materiaal. Voor ieder van ons afzonderlijk is de aanschaf (en exploitatie) van zo’n Espresso nauwelijks een haalbare kaart, maar gezamenlijk moeten daar toch voldoende fondsen voor bijelkaar te schrapen zijn. Lijkt me prachtig.

Dit wil ik ook!

Lees dit nieuwsbericht van de University of Michigan, kijk en luister naar de video, en droom weg…