Archive for the ‘openbare bibliotheken’ Tag

TWIT #37

TWIT

Fiets ‘m erin

Een beetje toerfietser draait er z’n hand niet voor om, Amsterdam-Brussel is best op een dag te doen. Voor Cycling for Libraries trekken ze er volgend jaar juni een week voor uit dus dat zal een mooie toeristische route gaan worden.

Cycling

Einddoel van komend jaar is het Europees Parlement waar gesprekken met parlementariërs gepland staan over de toekomst van de opebare bibliotheken.

Weekendvitaminen #38

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Twitter op nr. 1, dat verrast me toch wel; Facebook op nr. 9 en Google Scholar pas op nr. 52.

Over dit soort lijstjes blijft altijd discussie, maar het is aardig om deze weer eens door te lopen. Er is zo veel, misschien wel te veel…

En deze mag natuurlijk niet ontbreken, de Boekenberg in Spijkenisse:

Snel een keer gaan kijken!

Weekoogst #58

One for All and All for One?

Deze verzuchting van collega Lukas Koster bekruipt je af en toe ook als je de Nederlandse discussie over de gemeenschappelijke informatie infrastructuur (GII) volgt en de moeizame verhouding daarbinnen tussen openbare bibliotheken enerzijds, universiteitsbibliotheken anderzijds en de Koninklijke Bibliotheek die hierin een geheel eigen koers probeert te varen. En je ziet die tweedeling ook terugkeren in de actuele discussie in de VS over Robert Darntons idee van een Digital Public Library of America (DPLA). Deze heeft namelijk al aanleiding gegeven tot twee nieuwe acroniemen, de SDLA en de NDLA. De Scientific Digital Library of America voor de wetenschappelijke wereld en de National Digital Library of America voor de openbare bibliotheken. Sommigen in de discussie zien die scheiding met leedwezen aan en pleiten, zoals Karen Coyle, hartstochtelijk voor een ‘One for All and All for One’. De belangen lopen echter voor de veschillende doelgroepen niet voor de volle 100% parallel en dat maakt een gezamenlijk optrekken er niet eenvoudiger op. In de VS net zo min als in Nederland.

Het Spitsbergen-archief
Brewster Kahle’s Internet Archive richt zich niet meer alleen op het archiveren van het wereldwijde web en het digitaliseren van gedrukt materiaal, maar heeft zich nu ook de ambitie gesteld eenmaal gedigitaliseerde boeken voor de eeuwigheid in hun fysieke staat te bewaren. Op dit moment denkt Kahle aan een opslagfaciliteit voor ca. 10 miljoen boeken die netjes verpakt in verhuisdozen in aangepaste scheepscontainers worden opgeslagen in Richmond, California.

shipping containers

In een uitvoerige toelichting op het waarom van deze activiteit verwijst Kahle naar de Wereldzaadbank op Spitsbergen: “A seed bank might be conceptually closest to what we have in mind: storing important objects in safe ways to be used for redundancy, authority, and in case of catastrophe.” Mooi initiatief. Donaties, zowel van boeken als van geld, zijn overigens van harte welkom!

Espresso on the move
Nederland beschikt inmiddels, als enige land op het Europese continent, over twee Espresso Book Machines, met dank aan het American Book Center. Elders in Europa is de markt er blijkbaar nog niet rijp voor. Een indicatie voor hoe het met de acceptatie en penetratie van e-books staat? Wellicht.

Elders in de wereld groeit het aantal EBMs langzaam maar gestaag, zowel bij universiteitsbibliotheken en -boekwinkels als in het reguliere boekhandelcircuit, maar een echte verkoophit lijkt het nog niet te zijn.

Nieuw en oud

Gisteren was ik te gast in De nieuwe bibliotheek van Almere tijdens het Drempels weg seminar van Ingressus (#idw2011). De directeur van de bibliotheek, Chris Wiersma, kreeg uiteraard de gelegenheid de filosofie achter die nieuwe bibliotheek uiteen te zetten, van het retailconcept tot de marktsegmentatie, van het verleiden tot het inspireren. En het moet gezegd worden, die nieuwe bibliotheek mag er zeker zijn. Wiersma schetste ook de problemen waarmee de openbare bibliotheken tijdens de transitie naar een meer digitale nieuwe bibliotheek worden geconfronteerd. Van die digitale toekomst was hij overtuigd, maar die toekomst zou zijns inziens ook zeker nog steeds deels analoog (papier) zijn. Hij gebruikte daarvoor de term ‘duale bibliotheek’ waar in kringen van wetenschappelijke bibliotheken de term ‘hybride bibliotheek’ meestal gebruikt wordt.

Hoe duaal die huidige nieuwe bibliotheek, ook die in Almere, nog steeds is bleek later toen ik rondlopend door de bibliotheek achter een van de vele computers plaatsnam, het een en ander opzocht en toen mijn oog liet vallen op de papiertjes die onopvallend naast het toetsenbord lagen:

Schattig, ik kan er geen andere term voor vinden. Niets QR-code aflezen met je smartphone, maar gewoon ouderwets met een potlood het plaatsnummer overschrijven uit de catalogus. Old meets New. En deze service is beslist niet overdreven, want een specifieke signatuur terugvinden in De nieuwe bibliotheek is beslist geen sinecure.

Bobo’s in de kou

Het was fris gisteren in Utrecht. Een mooie locatie om een symposium te organiseren, museum & sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht, maar iets te klein voor het aantal aanwezige openbare- en universiteitsbibliotheek-bobo’s én blijkbaar niet ingesteld op toch al lang niet meer Siberische temperaturen. Ondanks allerlei warmte (en veel lawaai) producerende apparaten bleek het niet mogelijk de gevoelstemperatuur op het Terreplein op een aangenaam en aanvaardbaar niveau te krijgen.

Wat stond er op het programma? Onder regie van de stuurgroep van het Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur en SURF zaten vertegenwoordigers van de OBs en de WBs bijelkaar om over de toekomstige, zo mogelijk gezamenlijke, informatie-infrastructuur van Nederland te spreken. Kort door de bocht geformuleerd vormen één catalogus voor al het bezit van de Nederlandse bibliotheken en nationale licenties voor digitale informatie (waardoor alle Nederlanders toegang krijgen tot al deze informatie) de twee belangrijkste aandachtspunten. De openbare bibliotheken weten zich daarbij in financiële zin in de rug gesteund door het ministerie van OCW dat recent 20 miljoen € beschikbaar heeft gesteld voor landelijke bibliotheekinnovatie.

’s Ochtends werden er door vertegenwoordigers van de Projectgroep Bibliotheekinnovatie (Wilfred Hoffman), UKB (Marc van den Berg), Brandon Badger (Google Book Search) en Erik van Lubeek (OCLC) fraaie vergezichten geschilderd van wat er in de nabije toekomst met of zonder onderlinge samenwerking is te realiseren; ’s middags konden de deelnemers aan het symposium in drie groepen aan de hand van stellingen hun eigen positie bepalen. Probleem bij een aantal stellingen was dat ze uit zoveel facetten waren samengesteld dat het moeilijk was de stelling in z’n geheel te onderschrijven of juist te verwerpen. De programmacommissie had dat echter bewust gedaan om de discussie niet in een simpel voor/tegen te laten verzanden, maar een echte discussie op gang te brengen. Daarvoor was echter niet heel veel tijd beschikbaar.

Dingen samen doen? Ja, daar was iedereen het (uiteraard zou ik bijna zeggen) wel over eens. Maar over de wijze waarop liepen de meningen vaak toch al weer snel uiteen. Één landelijke catalogus kon in ieder geval op brede steun rekenen (evenals het zoveel als mogelijk aansluiten bij internationale standaarden), maar het idee om naast de huidige NCC een nieuwe Nederlandse Bibliotheek Catalogus op poten te gaan zetten, zoals de OBs willen, kon weer op weinig steun rekenen uit de hoek van de WBs. Het is nu aan Bas Savenije, voorzitter van de Stuurgroep GII én directeur van de KB, om een visiedocument op papier te zetten waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Hij geeft zichzelf daarvoor een paar maanden.