Archive for the ‘open opstelling’ Tag

Plank of polder?

Voor diegenen voor wie het einde van het papieren boek al een gepasseerd station is, zal alle aandacht wel uitermate overdreven overkomen. Maar voor die grote groep voor wie dat nog helemaal geen uitgemaakte zaak is, staan er de komende maanden twee discussiereeksen op het programma waarvan morgen en overmorgen de eerste bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Maandag vindt de aftrap plaats van Ramsj in de Amsterdamse Rode Hoed met een debat over de toekomst van het papieren boek: “Het papieren boek is voor het eerst in eeuwen niet het enige podium voor literatuur. Verandert hierdoor de wijze waarop we literatuur maken, verspreiden en bewaren? En wat doen we dan met die enorme berg papieren boeken die we in onze boekenkasten, bibliotheken en boekwinkels verzameld hebben?” Guy Verhofstadt verrichtte afgelopen zaterdag al in de Volkskrant de aftrap met zijn essay Het papieren boek is veel te sterk om te sneuvelen.

Een dag later verhuist het debat naar Spui 25 met de eerste bijeenkomst in de debatreeks De toekomst van het boek

Aan catchy slagzinnen geen gebrek: plank, polder of gewoon Google? En in een eerder stadium op een affiche: Van boekenzaal naar digitaal. De open opstelling houdt de gemoederen bij de Amsterdamse faculteit der Geesteswetenschappen bezig, met als consequentie dinsdagavond een discussiebijeenkomst georganiseerd door het academisch-cultureel centrum Spui25.

’t Papieren boek dood? ’t Lijkt eerder springlevend.

Vooraankondiging: op dinsdag 28 februari wordt de discussie over de nieuwe Universiteitsbibliotheek voortgezet met een lagerhuisdebat bij Perdu: sloop of hoop voor het BG-terrein?

Advertenties

1-0 voor de open opstelling?

Syracuse University is in rep en roer. Bibliothecaris Suzanne E. Thorin heeft voorgesteld een groot deel van de open opgestelde collecties te verplaatsen naar een offsite storage, ruim 250 kilometer van Syracuse verwijderd. Medewerkers en studenten zijn over haar heen gevallen tijdens een openbare bespreking van Thorins ideeën, waarin m.n. de onevenredige aanslag op de geesteswetenschappelijke boekencollectie en de vraag naar een offsite storage in de onmiddellijke nabijheid van Syracuse centraal stonden. Definitieve besluiten zijn nog niet genomen, maar als Thorin haar plannen doorzet kan ze rekenen op fikse tegenstand op haar campus.

In de polemiek tussen voor- en tegenstanders van de voorgestelde verhuizing wordt Thorin afgeschilderd als “anti-book”. Ze heeft wat dat betreft ook de schijn tegen, zoals ze zelf ook erkend heeft, door tijdens de laatste EDUCAUSE-conferentie in Denver een pittige discussiebijdrage te leveren: “Let’s face it: the library, as a place, is dead (…) Kaput. Finito. And we need to move on to a new concept of what the academic library is.”  Om de discussie scherp te stellen, zegt ze nu, maar “on a local front, bad timing”.

Het is inderdaad al te makkelijk om Thorin als ‘anti-book’ weg te zetten. Daarvoor is ze in haar hart teveel geesteswetenschapper en heeft ze zich in het verleden ook te vaak opgesteld als iemand die oog heeft voor de verschillen tussen disciplines in hun wijze van wetenschappelijke communicatie en publicatie (zoals in Global Changes in Scholarly Communication uit 2003). Maar ook zij wordt geconfronteerd met een situatie waarover menige bibliothecaris zijn hoofd pijnigt: in financieel opzicht zijn het krappe tijden, de open opstelling is een ruimtevreter wat betreft vloeroppervlak en de vraag naar van alle (m.n. digitale) gemakken voorziene studieplaatsen en -ruimtes is onverminderd groot. En er zijn geen makkelijke keuzes…

P.S. dat Thorin in 2008 $ 720 heeft bijgedragen aan de campagne van Barack Obama hoeft, gegeven het nogal liberal karakter van het spraakmakende deel van de Amerikaanse wetenschappelijke bibliotheekwereld, niemand te verbazen. De openbaarheid rond dat soort informatie verbaast mij echter nog wel steeds. En het roept ook meteen de vraag op hoe dat bij ons in Nederland zit. Veel D66’ers onder onze bibliothecarissen?

Open opstelling? Weg ermee! (poll)

Mijn poll over de essentiële rol van vakreferenten in de klantgerichte universiteitsbibliotheek staat inmiddels ruim twee weken op m’n blog. Twintig bezoekers hebben tot nu toe de moeite genomen hun stem uit te brengen: vijftien zijn het eens met de stelling, vijf oneens. Voor mij niet een erg verrassende uitslag, maar ik ben natuurlijk het meest geïnteresseerd in de argumenten van de vijf ‘tegenstemmers’. Jammergenoeg heeft niemand van hen de moeite genomen om een stemverklaring in de vorm van een reactie te geven. Verder hoop je natuurlijk altijd op meer stemmers, maar daar was de stelling wellicht niet prikkelend genoeg voor.

Ik ga een nieuwe poging doen. Deze keer over nut en noodzaak van de open opstelling in een wetenschappelijke bibliotheek. In binnen- en buitenland wordt door universiteitsbibliotheken steeds meer gedrukt materiaal verplaatst van de open opstelling naar gesloten magazijnen, vaak op behoorlijke afstand van de bibliotheek zelf (offsite storage). Hoe erg is dat? Browsen, tussen de kasten lopen, verrast worden door de titels die in een bepaalde rubriek bijelkaar staan. Het is toch allemaal achterhaald? We kunnen fulltext zoeken met Google Book Search of Amazons Search Inside the Book en digitaal browsen met instrumenten als de Dewey Browser of de Shelf Browser van de Evergreen catalogus. Daarom deze keer de volgende stelling:

Stem! En, neem de moeite om een ‘stemverklaring’ af te leggen. Ik ben heel benieuwd…

Bert en Bert

Afgelopen donderdag eindelijk de gelegenheid om bij te praten met Bert Gazendam, faculteitsbibliothecaris voor de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (FEB) en Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Voor de zomervakantie kon hij niet meegenomen worden in het rondje faculteitsbibliotheken omdat hij toen bezig was aan vier maanden durende trip rond de wereld. Jaloersmakend, als je nu de verhalen hoort (en als je dat door zijn blog al niet geworden was).

Bert heeft zo’n twee jaar geleden deze functie op zich genomen met als een van de belangrijkste opdrachten voor de komende jaren de fysieke en personele integratie zien te realiseren van de nu nog op twee locaties gevestigde faculteitsbibliotheken voor FEB en FMG (resp. de Pierson Révész Bibliotheek en de Bushuisbibliotheek). In het masterplan huisvesting van de UvA is na de oplevering van de nieuwbouw voor de bèta-faculteit in de Watergraafsmeer de concentratie van alle gamma-faculteiten, inclusief bijbehorende bibliotheken, op het Roeterseiland voorzien. Over 2 à 4 jaar moet dat z’n beslag gaan krijgen, dus enerzijds tijd genoeg om de integratie en verhuizing goed voor te bereiden maar anderzijds zijn dit gecompliceerde processen die ook ruim de tijd vragen.

Lang stilgestaan bij de methode die we zullen gaan hanteren om ook bij de faculteitsbibliotheken FEB en FMG een uniform plaatsingssysteem voor de open opstelling te kunnen invoeren op basis van de Dewey Decimal Classification. Bert heeft daarbij het voordeel dat de twee collecties waar het bij hem om gaat al sprake is van een gezamenlijk plaatsingssysteem op basis van de Nederlandse Basisclassificatie. Van het ene systeem moet hij dus overstappen naar het andere. Bij Geesteswetenschappen ligt dat wat anders. Op de vier locaties waar nu nog collecties Geesteswetenschappen in open opstelling staan zijn niet minder dan 34 verschillende plaatsingssystemen in gebruik, de erfenis van de veel geïdealiseerde huisvestingssituatie van zo’n 30 à 40 jaar geleden toen elke opleiding kon beschikken over een riant grachtenpand met de bibliotheek vaak als kloppend hart in het midden. In de afgelopen decennia heeft er weliswaar een aanzienlijke concentratie van de faculteit plaatsgevonden in een beperkt aantal panden, en ook concentratie van bibliotheekvoorzieningen, maar met instandhouding van alle variëteiten in plaatsingssystemen die op al die verschillende plekken, en met alle goede bedoelingen, zijn uitgedacht en geïmplementeerd. Grote opdracht voor de komende jaren is om dat op een gezamenlijke noemer te brengen en tot één geïntegreerde collectie Geesteswetenschappen te komen. Met Bert afgesproken dat we wat dit onderwerp betreft intensief samen zullen werken en van elkaars expertise zullen zien te profiteren.