Archive for the ‘onderzoeksondersteuning’ Tag

Weekendvitaminen #38

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Twitter op nr. 1, dat verrast me toch wel; Facebook op nr. 9 en Google Scholar pas op nr. 52.

Over dit soort lijstjes blijft altijd discussie, maar het is aardig om deze weer eens door te lopen. Er is zo veel, misschien wel te veel…

En deze mag natuurlijk niet ontbreken, de Boekenberg in Spijkenisse:

Snel een keer gaan kijken!

Advertenties

Late oogst

De R zit al lang weer in de maand, dus het is al weer de hoogste tijd voor de wekelijkse portie vitaminen. Maar ja, het wegwerken van m’n vakantie-achterstand heeft meer voeten in aarde gehad dan ik vooraf verwachtte. Google Reader gaf omineus 1.000+ items aan na mijn terugkomst, terwijl ik toch tijdelijk een aantal feeds eruit had gegooid die dagelijks wat al te rijkelijk je op allerlei nieuwigheden attenderen. Inmiddels heb ik de zaak weer redelijk onder controle en komt de produktie van reguliere weekendvitaminen weer in zicht. Vooruitlopend daarop maar een overzicht van wat ik de afgelopen weken uit die 1.000+ items geplukt heb. Sommige misschien ten overvloede nog een keer onder de aandacht gebracht, maar dat kan nooit kwaad. Toch?

Dus in willekeurige volgorde en voor elk wat wils.

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Bij Amazon wint e het dus van p. Maar, het is vooralsnog niet ‘of-of’, maar ‘en-en’. Ook de verkoop van p-boeken blijft gestaag groeien.

En toch ook maar een tweede ‘beeld van de week’. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat je als bibliotheek een geheel nieuwe website oplevert. En dat hebben we afgelopen week nu juist wel gedaan:

Commentaar? Graag!

En onze collega’s van de HvA bibliotheek konden natuurlijk niet achter blijven. Ook zij staken zichzelf in het nieuw:

Weekendvitaminen #34

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Ik had natuurlijk al lang moeten weten dat het bestond, het nieuwe publiceren.

En als fervente blogger kan ik me hier natuurlijk geheel in vinden:

De meerwaarde van blogging
Temidden van de als paddestoelen uit de grond geschoten online sociale media en online sociale netwerken vormt bloggen een onmisbare schakel. Blogs zijn een link tussen aan de ene kant onderzoeksverslagen, rapporten en artikelen, en aan de andere kant Twitter-berichten, Facebook- en LinkedIn-updates waarmee naar de blogposts verwezen wordt.

Met dank aan Rob le Pair en wetenschapper2.0

Weekendvitaminen #22

Op het nachtkastje

Beeld van de week

 
Een slide uit een ook verder zeer bekijkenswaardige presentatie.

Weekendvitaminen #21

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Soms moet het kunnen, even je eigen instelling promoten:

en aanstaande maandag Primo bij de UBA in volle glorie.

Weekendvitaminen #20

Op het nachtkastje

Nog steeds afgeladen vol. Waarmee?

Beeld van de week


Bron: The Atlantic

Weekendvitaminen #14

Op het nachtkastje

 • Welke rol hebben ‘professionele ondersteuners’ (= breder dan informatiespecialisten) te spelen in de actuele ontwikkeling van het historisch onderzoek richting digital history? Dit tussenrapport, gebaseerd op interviews met een vijftiental van die ondersteuners, sluit goed aan bij de eerdere inventarisatie van de wijze waarop de ARL-bibliotheken invulling geven aan de ondersteuning van digital humanities activiteiten binnen hun eigen instelling.
 • SURF publiceerde deze week een rapport waarin nieuwe instrumenten worden beoordeeld voor de meting van de impact van onderzoek. “Het rapport wijst uit dat webgebaseerd wetenschappelijk publiceren een verscheidenheid aan nieuwe informatie filters oplevert.” maar “De meeste nieuwe gereedschappen voldoen (nog) niet aan deze strengere kwaliteitscriteria.” Met input vanuit de bibliotheekwereld (o.m. Jeroen Bosman).
 • interessante preprints: één over Article Processing Charges door open access tijdschriften (conclusie: bedragen liggen gemiddeld lager dan de bedragen die commerciële uitgeverijen voor open access plaatsing in hybride tijdschriften vragen) en één over de invloed van Twitter op aantallen downloads en citaties van preprints (correlatie aangetoond, maar of er een direct causaal verband is?).
 • twee nieuwe tijdschriften: Journal of eScience Librarianship en het Journal of Digital Humanities.

Beeld van de week

Effect of highly-cited monograph

Deze foto plaatst Rick Lugg bij zijn blogpost over de (on)mogelijkheid, althans op dit moment, om boekcitaties te gebruiken bij de deselectie van monografieën. De book impact factor is nog iets voor de toekomst; de recente lancering van de Book Citation Index door Thomson Reuters biedt op dit moment nog geen soelaas. Lugg verwijst in zijn post o.m. naar een recent artikel in de JASIST (helaas, niet open access) naar de mogelijkheden die Google Scholar, Google Books en Scopus bieden voor het traceren van boekcitaties. De conclusie daaruit: “This large number of citations is evidence that in book-oriented disciplines in the social sciences, arts, and humanities, online book citations may be sufficiently numerous to support peer review for research evaluation, at least in the United Kingdom.”

Sample & Hold, het blijft een aanrader.

Informatiespecialisten aller landen, leest!

Ik geef toe, ik heb tot nu toe alleen maar de Executive Summary gelezen en wat door het rapport gebladerd. Maar wat ik gelezen heb is wat mij betreft voldoende om daar het advies LEZEN aan te hechten. En dat niet alleen omdat op de eerste pagina van die executive summary al mijn favoriete ‘one size does not fit all’ terug te vinden is, maar vooral vanwege het onderzoek wat er aan ten grondslag ligt. Ik had daar al eerder in de vorm van een presentatie van Antony Brewerton (The Six Million Dollar Subject Librarian) kennis van kunnen nemen en nu is dan het volledige eindrapport Re-skilling for Research beschikbaar. Oprdachtgever was overigens het Britse zusje van UKB, Research Libraries UK.

De focus van het rapport richt zich op de verwachte eisen die er aan informatiespecialisten bij universiteitsbibliotheken en onderzoeksinstellingen op de kortere termijn gesteld zullen worden en op de kloof die er is tussen de aanwezige kennis en vaardigheden en de binnenkort noodzakelijke (de skills gap). In het rapport worden negen gebieden geïdentificeerd waarop, althans voor zover op basis van de in Engeland verzamelde data kan worden geconcludeerd, op dit moment al sprake is van een high skills gap:

 • Ability to advise on preserving research outputs (49% essential in 2-5 years; 10% now)
 • Knowledge to advise on data management and curation, including ingest, discovery, access, dissemination, preservation, and portability (48% essential in 2-5 years; 16% now)
 • Knowledge to support researchers in complying with the various mandates of funders, including open access requirements (40% essential in 2-5 years; 16% now)
 • Knowledge to advise on potential data manipulation tools used in the discipline/subject (34% essential in 2‐5 years; 7% now)
 • Knowledge to advise on data mining (33% essential in 2‐5 years; 3% now)
 • Knowledge to advocate, and advise on, the use of metadata (29% essential in 2‐5 years; 10% now)
 • Ability to advise on the preservation of project records e.g. correspondence (24% essential in 2‐5 years; 3% now )
 • Knowledge of sources of research funding to assist researchers to identify potential funders (21% essential in 2‐5 years; 8% now)
 • Skills to develop metadata schema, and advise on discipline/subject standards and practices, for individual research projects (16% essential in 2‐5 years; 2% now)

Werk aan de winkel dus! (en dan hebben we het hier alleen nog maar over de ondersteuning van onderzoek!)

De projectpagina