Archive for the ‘onderzoekers’ Tag

TWIT #39

TWIT

Appels, peren, en nog veel meer

Verschillen

Een paar maanden geleden publiceerde de Jonge Akademie, de aanstormende voorhoede van jonge Nederlandse wetenschappers, een bundel over publicatietradities in de wetenschap onder de titel Kennis over publiceren. Tongue-in-cheek openden de samenstellers als volgt: “Deze publicatie zal de makers weinig tot geen wetenschappelijke impact opleveren”, in sommige wetenschappen is het publiceren van een gedrukte boek, laat staan van een bundel nu eenmaal not done. In Kennis over publiceren staat o.a. een aantal interviews met leden van de Jonge Akademie over hun eigen publicatiestrategieën, waaruit een grote mate van diversiteit naar voren komt. Dat staat ook met zoveel woorden in de samenvatting: “Publicatietradities in de geestes- en sociale wetenschappen wijken niet alleen sterk af van die in de bètawetenschap, maar er zijn ook verschillen tussen disciplines binnen één wetenschapsgebied.”

Dat laatste wordt vandaag nog eens uitvoerig en fraai geïllustreerd in een nieuwe publicatie van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen over de publicatieculturen in de Nederlandse gamma-wetenschappen (waartoe hier nadrukkelijk ook de rechtsgeleerdheid wordt gerekend). Op basis van een uitvoerig onderzoek worden alle sociaal-wetenschappelijke disciplines op de volgende dimensies beoordeeld en vergeleken:

 • artikelen versus monografieën
 • enkelvoudig versus meervoudig auteurschap
 • een kleine groep van toptijdschriften versus een brede groep
 • internationaal versus nationaal

Dat leidt onder andere tot tabellen als onderstaande:

NWOrapport

Veel interessanter vind ik echter de beschrijvingen per discipline die in de bijlage van het rapport zijn verzameld. Daarin worden in ruim één pagina de belangrijkste karakteristieken van de publicatiecultuur in die discipline gegeven. Belangrijke informatie, ook voor bibliothecarissen, ook al is die informatie in dit geval vooral met het oog op het beoordelen van onderzoek en onderzoeksprestaties verzameld. Daarover publiceerde de KNAW vandaag een ander rapport, dat in belangrijke mate steunt op dit NWO-rapport, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat voor die beoordeling een methodiek wordt aangereikt die vooral rekening houdt met die grote verschillen binnen de sociale wetenschappen.

Geen appels met peren vergelijken, one size does not fit all, we’re all different now. Dat is de overheersende boodschap, waarvan het overigens maar de vraag is of hij stand zal houden tegen de waan van de impact factor-dag. Ondertussen ben ik wel jaloers op die sociale wetenschappers die nu over die mooie inventarisatie beschikken. Wat mij betreft mag NWO-Geesteswetenschappen even bij de buren van MaGW langsgaan. De gekozen methodiek heeft zich bewezen en kan zo toegepast worden.

Weekendvitaminen #45

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Vanaf vanmiddag is hij echt live: de nieuwe website Academische collecties, de digitale toegangspoort tot het academisch erfgoed van (op dit moment) negen Nederlandse universiteiten. Ter gelegenheid van de lancering werd deze animatie gemaakt:

Late oogst

De R zit al lang weer in de maand, dus het is al weer de hoogste tijd voor de wekelijkse portie vitaminen. Maar ja, het wegwerken van m’n vakantie-achterstand heeft meer voeten in aarde gehad dan ik vooraf verwachtte. Google Reader gaf omineus 1.000+ items aan na mijn terugkomst, terwijl ik toch tijdelijk een aantal feeds eruit had gegooid die dagelijks wat al te rijkelijk je op allerlei nieuwigheden attenderen. Inmiddels heb ik de zaak weer redelijk onder controle en komt de produktie van reguliere weekendvitaminen weer in zicht. Vooruitlopend daarop maar een overzicht van wat ik de afgelopen weken uit die 1.000+ items geplukt heb. Sommige misschien ten overvloede nog een keer onder de aandacht gebracht, maar dat kan nooit kwaad. Toch?

Dus in willekeurige volgorde en voor elk wat wils.

Op het nachtkastje

Beeld van de week


Bij Amazon wint e het dus van p. Maar, het is vooralsnog niet ‘of-of’, maar ‘en-en’. Ook de verkoop van p-boeken blijft gestaag groeien.

En toch ook maar een tweede ‘beeld van de week’. Het komt tenslotte niet zo vaak voor dat je als bibliotheek een geheel nieuwe website oplevert. En dat hebben we afgelopen week nu juist wel gedaan:

Commentaar? Graag!

En onze collega’s van de HvA bibliotheek konden natuurlijk niet achter blijven. Ook zij staken zichzelf in het nieuw:

Weekendvitaminen #32

Op het nachtkastje

Duidelijk tijd voor vakantie! 😉

Beeld van de week

Uit een recente presentatie van ‘Mr. Embedded Librarian’ David Shumaker.

Onderzoekers, ’t zijn net mensen!

Vandaag vond in de Brussel de afsluitende conferentie van het PEER-project plaats. PEER? Ja, PEER: Publishing and the Ecology of European Publishing. Kernvraag van het project: wat zijn de effecten van large-scale, systematisch deponeren van ‘final, peer-reviewed manuscripts’ (de zgn. Green Road) op toegankelijkheid en zichtbaarheid van wetenschappelijke output. Ik was zelf niet fysiek bij de conferentie aanwezig, maar heb via de hashtag #peer2012 wel het nodige virtueel mee kunnen pikken.

Het project heeft een aantal interessante rapporten opgeleverd, waarnaar vandaag met enige regelmaat verwezen werd. Zo ook een rapport over de houding van wetenschappers to.v. open access uit augustus vorig jaar, dat ik tot mijn schande niet terug kon vinden op Zeemanspraat. Blijkbaar aan m’n aandacht ontsnapt.

Het gaat om PEER Behavioural Research: Authors and Users vis-à-vis Journals and Repositories. En wat doe je dan? Dan scan je snel even de executive summary. Deze conclusie daaruit haal ik maar even naar voren:

Onderzoekers, net mensen. Dol op verandering! 😉

Weekendvitaminen #13

Op het nachtkastje

Ik ga nog gebukt onder de oogst van vorige week, dus deze week maar een bescheiden aanvulling daar op:

 • Een verslag van een workshop van de Knowledge Exchange over datamanagement
 • “Likes” are lovely, but do they lead to more logins? Artikel over het gebruik van Facebook door wetenschappelijke bibliotheken.
 • een nieuwe aflevering van Liber Quarterly met o.a. artikelen over UNICUM, Google Books (in Oostenrijk) en het RIN-onderzoek naar het informatie verzamelen door geesteswetenschappers.

Beeld van de week

‘Klanten die dit boek kochten…’; Amazon is er rijk mee geworden. De presentatie van die koopsuggesties op de Amazon-site is nogal statisch. Dat moet beter kunnen, dacht Andrei Kashcha. En hij ontwierp Yasiv, een programma waarmee die verwante publicaties grafisch worden weergegeven, als onderdelen van een web van publicaties.

Inmiddels ook al toepasbaar op de site van Amazon zelf.

P.S. Firefox noodzakelijk!

Weekoogst #60

NWO stelt 1 miljoen beschikbaar voor OA-tijdschriften
Begin dit jaar maakte NWO zeventien tijdschriftredacties van geesteswetenschappelijke tijdschriften blij met de toekenning van een 3-jarige subsidie voor het omvormen van een bestaand en betaald tijdschrift naar een open access-tijdschrift of het opzetten van een geheel nieuw OA-tijdschrift. Het succes van deze subsidievorm is nu door NWO vertaald in een nieuwe ronde (aanvragen indienen voor 4 oktober a.s.) van 1 miljoen € aan subsidies voor tijdschriften uit alle wetenschapsgebieden die over willen stappen naar open access publiceren of die als OA-tijdschrift van start willen gaan. Aanvragen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en financiële en technische degelijkheid.

OA-tijdschriften
Hoe zit het met de dekking van Open Access-tijdschriften in bibliografische databases? Zijn OA-artikelen makkelijk te traceren? Twee Amerikaanse bibliothecarissen publiceerden daarover deze week nieuw onderzoek (met dank aan @Wowter). Dit is hun hoofdconclusie:

We examined the extent to which OA journals and articles are indexed in each of 11 bibliographic databases. The databases can be grouped into three categories based on their effectiveness in indexing the OA journal literature within their subject area:
• very good coverage (60–63% of OA articles indexed): PubMed and Biological Abstracts
• moderately good coverage (22–41%): Web of Science, EBSCO Academic Search Complete, PsycINFO, EconLit, and DOAJ
• relatively poor coverage (0–12%): Inspec, Wilson OmniFile, ProQuest Research Library, and the ABC-CLIO databases.
Certain kinds of articles are especially likely to be indexed: those in biology journals, those sponsored by major OA publishers, those in English-only journals, those with publication fees of $1,000 or more, and those in journals with IFs of 2.0 or higher. Conversely, articles from publishers based in Africa, Asia, or Central/South America are especially unlikely to be indexed. While publications from countries outside Europe and North America are well-represented within the universe of OA journals (Walters & Linvill, 2011), they are less thoroughly represented within the bibliographic databases examined in this study.

De Walters & Linville-studie waarnaar de auteurs verwijzen is een eerdere publicatie van hen over een aanpalend onderwerp (ongetwijfeld gebaseerd op dezelfde dataverzameling) dat beschikbaar is als preprint.

Onderzoekers en OA
Een nieuw Brits onderzoek onder economen en chemici voorspelt vooralsnog een weinig glorieuze toekomst voor open access publiceren:

It may be that we are at the turning point for Open Access and that in two years’ time this report and others will look dated and irrelevant, but our work with researchers on the ground indicates to us that whatever the enthusiasm and optimism within the OA community, it has not spilled into academia to a large extent and has had only a small effect on the publishing habits and perceptions of ordinary researchers, whatever their seniority and whether in Chemistry or Economics.
While there are discipline and sub-discipline differences, with Economics being better represented by working paper archives, we did not conclude that there were major differences in culture. OA is not at the top of researchers’ agendas and many will not know or care what OA is as long as they can somehow access the materials they need and get a chance to submit papers to the leading journals in their field.

Uiteraard is OA archevangelist Stevan Harnad het daarmee niet eens, maar de reactie van de auteurs van het rapport komt bij mij realistischer over dan Harnads pleidooi voor Green OA.

Gebakken OA-lucht
Nog wat ontnuchterend OA-nieuws op microniveau: afgelopen week zette University College London haar repository, Discovery, weer eens in de etalage, inclusief een nieuwe promo-filmpje en een link naar de Open Access Roadmap van LERU, het samenwerkingsverband van Europese onderzoeksuniversiteiten waar ook de UvA deel van uit maakt.

Klaus Graf reageerde daar de volgende dag op de volgende wijze enigszins zuur op. Ik citeer maar volledig, het klinkt in het Duits te mooi:

UCL Discovery – wieder so ein Repositorium voll heißer Luft
Eine Gesamtzahl der Eprints finde ich nicht, es sind jedoch nach http://discovery.ucl.ac.uk/view/year/ weit über 100.000 Einträge, von denen ganze 6086 als Volltexte Open Access bereitstehen. Mit der Klassifikation UCL findet man 209086 Einträge, von denen 5356 als Volltexte verfügbar sind, also 2,6 %. Seit 2009 hat UCL ein Mandat, siehe
http://eprints.ucl.ac.uk/faqs.html

Es ist zu erwarten, dass die hartgesottensten Harnadianer solche miesen Prozentzahlen als weiteren Beleg für die großartige Wirkung von Mandaten ausgeben.

Date is 2010: 11028
Volltexte: 566 = 5,1 %, erheblich weniger als die bei 20/25 % von Harnad angesetzte spontane Depositrate.

Article: 151440
Volltexte: 2739 = 1,8 %

Sapienti sat!

‘hartgesottensten Harnadianer’, er zijn er voor minder door Stevan persoonlijk gekielhaald. 😉

Weekoogst #50

Cancellara, le favori de Paris-Roubaix

Fabian Cancellara, vorig jaar de ongenaakbare winnaar van Parijs-Roubaiax. Vandaag mocht hij niet winnen (en dus werd hij 2e).

Het was vandaag veel te mooi weer, Parijs-Roubaix veel te spannend en Ajax toch weer met zicht op de landstitel, dus deze keer moet de weekoogst maar in telegramstijl:

 • Een aantal Britse organisaties komt met een genuanceerd rapport over de meest waarschijnlijke en levensvatbare vormen van het publiceren van wetenschappelijke artikelen. Dergelijke nuancering wordt zelden echt gewaardeerd. Alle protagonisten gaan met de hen welgevallige conclusies aan de haal, zoals hier
 • Het Britse RIN komt met een tweede studie naar de actuele onderzoekspraktijk van wetenschappers, deze keer met een focus op de geesteswetenschappen. Het verwondert mij niet dat het afwijzen van een one-size-fits-all benadering voor onderzoeksondersteuning (opnieuw) een van de belangrijkste conclusies is.
 • Gaat Microsoft nu echt de concurrentie aan met Google Scholar? Het heeft er, gelet op de recente aanvullingen, verbeteringen en uitbreidingen van Microsoft Academic Search (onder beheer van Microsoft Asia) alle schijn van.
 • Enkele weken geleden vond er in London een studiedag plaats over de noodzaak niet alleen voor tijdschriften maar ook voor papieren monografieën sluitend afspraken te maken m.b.t. de permanente bewaring. Klik hier voor de resultaten van die conferentie. Dit onderwerp neemt overigens ook een prominente plaats in in James Neals bijdrage aan Educause Review over Prospects for Systemic Change across Academic Libraries. Het instemmend getwitter was niet van de lucht.

Volgende week weer een reguliere oogst.