Archive for the ‘onderwijsmaterialen’ Tag

Weekend(= vakantie)vitaminen #35

Op het nachtkastje

  • D-Lib Magazine (July/August 2012). Special issue over data mining.
  • SPEC Kit 328: Collaborative Teaching and Learning Tools (ARL)
  • Digitale drempels. Knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie (SEO)
  • Print Management at “Mega-scale”: a Regional Perspective on Print Book Collections in North America (OCLC Research)
  • David A. Bell, ‘The Bookless Library’ (The New Republic)
  • Brian Cox & Margi Jantti, ‘Discovering the Impact of Library Use and Student  Performance’ (EDUCAUSEreview Online)
  • Milena Dobreva e.a., User Studies for Digital Library Development, Facet Publishing, 2012

Beeld van de (komende) week (weken)

Readers Online

Vandaag eindelijk toegekomen aan het schrijven van een evaluatierapportje over Readers Online in het eerste semester, de dienst die we sinds dit academisch jaar (overigens na een intensief proefproject) bij twee faculteiten van de UvA aanbieden. Kern van de dienst is het digitaal beschikbaar stellen van verplichte collegeliteratuur binnen het afschermde UvA-domein, voor het merendeel artikelen en hoofdstukken uit boeken. Dat is tijdens het proefproject geen sinecure gebleken (veel verplichte collegeliteratuur is toch gewoon nog niet digitaal beschikbaar, om over de auteursrechtenproblematiek maar te zwijgen), maar wel een dienst die door de bij de proef betrokken studenten en docenten zeer op prijs werd gesteld. En dus is er nu een reguliere dienst uitgerold die bij twee faculteiten is geïntroduceerd, betrekkelijk low key vooralsnog, maar waarvan het zeker de bedoeling is het werkterrein uit te breiden naar de andere faculteiten. Daarvoor is het echter nodig om ook bij die andere faculteiten de workflow goed in te bedden en je te realiseren dat deze dienst om een tijdsinvestering vraagt. Niet alleen voor het scannen van nog niet digitaal beschikbaar materiaal (we hopen uiteraard allemaal dat die hoeveelheid steeds kleiner wordt), maar ook voor het overleg met docenten, het zoeken naar alternatieven bij auteursrechtelijke problemen en het verzamelen van al het gewenste materiaal. En vertel mij nog niet dat studenten er inmiddels wel aan gewend zouden zijn om ook langere teksten vanaf een beeldscherm te consumeren. De printvolumes zijn hoger dan ooit tevoren.

Goed voorbeeld doet navolgen? Uiteraard. Zoals wij ons oor te luister hebben gelegd bij onze collega’s in Maastricht, zo blijken nu ook Utrecht en de Vrije Universiteit inspiratie te hebben gevonden om deze weg in te slaan. En dat lijstje is vast niet compleet.

Everything you always wanted to know…

We hadden al sinds enige tijd de Seven Things You Need to Know About… van EDUCAUSE, waarin in zeven punten nieuwe software en applicaties (vooral web 2.0 gerelateerd) in zeer begrijpelijke termen worden uitgelegd en toegelicht. De laatste Seven Things gingen over  Geocause, de Wii en Second Life. Op hetzelfde stramien gebaseerd komt de Instruction Section van ACRL nu met 5 Things You Should Read About…. De eerste 5 Things gaat over copyright en het delen van instructie- en onderwijsmateriaal. Naast een aantal relevante links worden vijf recente bronnen uitgelicht waar informatiespecialisten die onderwijs en instructie verzorgen te rade kunnen gaan voor het belang van delen en voorbeelden van succesvolle projecten.

Ik ben benieuwd of deze 5 Things net zo’n blijvertje wordt als die andere Seven Things reeds bewezen heeft te zijn.