Archive for the ‘OCN2008’ Tag

OCN2008: woensdag 8 oktober

Het werd uiteindelijk niet zaal H maar zaal E, en we begonnen niet om tien uur maar zo’n twintig minuten later omdat er in het gehele RAI-complex blijkbaar geen microfoon gevonden kon worden. Na de wederwaardigheden van Wowter gisteren kon ik me daar al niet meer over verbazen.

Maar toen was het woord aan Tim Spalding om een geïnspireerde keynote (verkooppraatje?) te houden over LibraryThing. Geen onbekend terrein inmiddels meer en daarom vooral leuk door de vele terzijdes. Zoals over de bijna totale afwezigheid van bibliotheken op Google (althans in de eerste tien zoekresultaten), over de gapende kloof tussen het gecontroleerde vocabularium van catalografen en onderwerpsontsluiters enerzijds en het taggen door de LibraryThing-community anderzijds, en de reden dat een eerst zo bewierrookte tool als PennTags (ik vroeg me laatst al af hoe het daar toch mee stond) toch niet echt goed van de grond komt: ze missen daar gewoon de noodzakelijke kritische massa. Wisdom of the Crowds werkt alleen goed (?) als er inderdaad sprake is van ‘crowds’. Bij PennTags worden er in twee jaar net zoveel tags toegekend als in LibraryThing op één dag! Dat schiet dus niet op.

Wilma van den Brink van de UB van de Vrije Universiteit hield vervolgens een gloedvol betoog over de noodzaak voor (universiteits-)bibliotheken om op Hyves aanwezig te zijn, want daar zit tenslotte onze doelgroep van 7,5 miljoen personen. Dat aantal noemde ze in haar presentatie wel een keer of tien, maar uiteindelijk kreeg ze daar toch de zaal niet mee om. In de afsluitende peiling bleken de meningen 50-50 verdeeld tussen voor- en tegenstanders van haar stelling. Ik behoor tot de groep tegenstanders. Niet omdat ik iets tegen Hyves heb, maar wel omdat ik er aan twijfel of Hyves voor onze bibliotheek een meerwaarde heeft. Ten eerste is onze doelgroep niet 7,5 miljoen, maar zo’n 5.000 medewerkers en zo’n 28.000 studenten. Ten tweede is Hyves primair een vrienden-netwerk, en (nog) niet een learning community (al kan het daar uiteraard wel voor ingezet worden). En ten derde moet de bibliotheek haar gebruikers zeker ook opzoeken waar ze (virtueel) aanwezig zijn, maar dan wel waar de eigen doelgroep zich bevindt en via de kanalen die zij zelf gebruiken. En dus (vooralsnog?) niet op Second Life of Hyves, maar wel (en bij de UB Amsterdam ook met succes) via MSN.

Verder was de middagsessie met de FOBID-lezing van Paul Schnabel en aansluitende discussie een prikkelende bijeenkomst, is iedereen stikjaloers op de Gentse UB die toch maar mooi 300.000 boeken op kosten van Google kan digitaliseren (maar blijven we uiteraard toch erg benieuwd naar de voorwaarden en de wijze waarop dat gebeurt; helaas, Sylvia van Peteghem mag daar volgens het contract met Google niets over zeggen), en was de OCN toch ook weer een prima gelegenheid om collega´s uit den lande te spreken. Al viel de opkomst mij toch tegen en waren de lege stoelen in sommige zalen wel heel dominant aanwezig. Daarom, is de OCN-formule over twee jaar nog steeds levensvatbaar?

Nogmaals OCN2008

Met de nieuwe InformatieProfessional hebben de organisatoren van OCN2008 wel een beetje hun leven gebeterd. Niet met een gedetailleerder programma of een duidelijker plattegrond van het RAI-complex (zaal H vind ik hoop ik zelf wel), maar wel met een aantal artikelen die een interessante vooruitblik werpen op de OCN. Zoals het interview met Paul Schnabel en de artikelen over alle ’23 Dingen’-trajecten en Library Thing’s Tim Spalding. Het laatste artikel is via de IP-site ook gratis beschikbaar.

Verder heeft de nieuwe IP vooral een hoog ‘UB Amsterdam’-gehalte. De Nieuws-sectie opent met het bericht van de aanschaf van Aleph door UvA en HvA. Verder is er in dezelfde sectie aandacht voor het nieuwe weblog dat door de UB specifiek gericht op eerstejaars studenten is geopend, en dat binnen een maand al meer hits heeft dan Een beetje adjunct in vijf maanden wist te verzamelen. 😉 Ook de nieuwe website over onderzoeksvaardigheden voor studenten Geesteswetenschappen HumOz wordt, terecht uiteraard, genoemd. Ik zal daar binnenkort zelf ook nog eens over posten. En of het allemaal nog niet genoeg is krijgt ons hoofd van de afdeling Informatiediensten, Alice Doek, ook nog de gelegenheid om in het artikel van Ronald Nijs waarin ‘de 23 Dingen’ centraal staan de verdiensten van het SPOETNIK-programma nog eens voor het voetlicht te halen. Spoetnik-winnaar Marian Schumacher mag vervolgens ook haar duit in het zakje doen. Er zijn tijden geweest dat er minder aandacht aan het Amsterdamse werd besteed…

(want dan heb ik het nog niet eens over ons Scopus-besluit gehad dat ook al snel z’n weg naar IP Nieuws vond).

OCN2008

Het is hommeles in de NVB. Rond de organisatie van de Online Conferentie over twee weken in de Amsterdamse RAI zijn de gemoederen inmiddels zo hoog opgelopen dat twee bestuursleden zijn afgetreden. Op IP Online melden ze dat zo ontevreden zijn over die organisatie dat ze daar geen verantwoordelijkheid meer voor willen dragen.

Ik kan wel met ze meevoelen. Ik ben een trouwe bezoeker van in ieder geval een van de twee dagen van iedere OCN. Maar dit jaar heb ik me inderdaad wel af zitten vragen waar ik me nu voor op ging geven. Zelfs nu is de informatie over het programma nog steeds uiterst summier. Gisteren kreeg ik de nieuwe NVB-krant in de bus met veel reclame voor de OCN. Maar een gedetailleerd programma met alle sprekers? Ho maar. Meer dan een ruwe indeling van de twee dagen wordt potentiële bezoekers niet geboden. Geen wonder dus dat organisatoren van onderdelen zelf maar het initiatief nemen om uitgebreidere versies van hun programma-onderdeel via NEDBIB-L te verspreiden. Op de NVB-site zelf is men tenslotte nog druk bezig geïnteresseerden op te roepen om een bijdrage te leveren aan het programma. Uiterste inzenddatum 25 mei!

Maar goed, ondanks alles meld ik me over twee weken voor een dag OCN2008. Niet om de masterclass 23 Dingen voor Managers te volgen (al had ik dat graag gedaan als ik dinsdag gekund had), maar de workshop Bibliotheek 2.0 is Happe.ning maakt een goede kans.