Archive for the ‘OCLC’ Tag

TWIT #32

TWIT

What’s in a Number?

WereldKat

Enkele dagen geleden was het zo ver: OCLC registreerde in WorldCat de 2 miljardste holding omdat de University of Alberta Libraries in Edmonton (Canada) een e-book aan haar collectie toevoegde. Het bereiken van deze mijlpaal ging, zoals in de Anglo-Amerikaanse wereld niet geheel ongebruikelijk, met de nodige pompeuze uitspraken gepaard. Zo verklaarde de directeur van de University of Alberta Libraries: “University of Alberta is very proud of its longstanding association with WorldCat’s global community, so its library team is naturally thrilled to be lucky enough to share in OCLC’s astonishing achievement.” Ja, ja.

Maar wat moeten we nu van zo’n geval vinden? ’t Is maar hoe je er naar kijkt. Twee miljard holdings, dat is net geen holding per drie wereldburgers. Big deal! En wat is zo’n holding precies in het digitale tijdperk? Als een bibliotheek in het kader van een PDA-programma een groot aantal titels van e-books in haar catalogus laadt, zijn dat dan ‘holdings’ die door WorldCat geregistreerd worden? Die bibliotheek bezit die boeken (nog) niet, biedt er in eerste instantie alleen maar toegang toe, maar is dat nu een ‘holding’? Wie het weet, mag het zeggen.

Nog een andere invalshoek, uitgaande van de door Google berekende totale omvang van het (gedrukte) boekenuniversum van 129 miljoen titels. Twee miljard holdings vertalen zich dan in gemiddeld een kleine 16 exemplaren van elke titel. Maar dat gemiddelde is uiteraard gebaseerd op alle variaties tussen echt unieke of slechts enkele exemplaren van een bepaalde titel en het boek dat wereldwijd de breedste verspreiding in bibliotheken kent. Welk boek dat is? De bijbel natuurlijk! Althans, dat was in 2005 volgens OCLC zo. Maar toen omvatte WorldCat ‘slechts’ 1 miljard holdings en het is dus zeer de vraag (of juist niet?) dat met de verdubbeling van het aantal holdings sindsdien dat nog steeds zo is. Hoog tijd dus voor OCLC om eens een update te geven van die Top 1000 lijst.

WatchWorldCatGrow

Ondertussen groeit WorldCat (hard) door. Vier dag na het bereiken van de mijlpaal van 2 miljard zijn we al weer een miljoen holdings verder.

In het Nederlandse GGC gaat dat allemaal een stuk langzamer. Maar als de techniek mee wil werken kun je ook het GGC live zien groeien:

WatchGGCGrow

Weekendvitaminen #51

Op het nachtkastje

Beeld van de week

MOOC

Ook de Nederlandse universiteiten storten zich op de MOOCs, de Massive Open Online Courses. Gisteren stond de Leidse Universiteit uitgebreid in de pers met de meer dan 10.000 deelnemers die zich inmiddels aangemeld hebben voor de online cursus The Law of the European Union.  Vandaag maakt de UvA trots bekend dat over een paar weken de eerste MOOC Communication Science ter wereld van start gaat. De inschrijving is geopend…

Mag ik hier nog even op terugkomen?

Het overkomt me wel vaker: je schrijft een blogpost, een paar dagen (of soms weken) later wil je er nog iets aan toevoegen en wat doe je dan? Meestal kies ik er dan voor een reactie op mijn eigen post te geven, soms laat ik het maar voor wat het is. Maar deze keer heb ik er voor gekozen er een apart bericht aan te wijden. Er is namelijk voldoende om op terug te komen.

*bloos* (22 augustus 2012)
Het onderzoek van OCLC waar ik in dit bericht aan refereerde (en dat zo positief voor mij was uitgepakt) is inmiddels van de nodige kanttekeningen voorzien, om het eufemistisch uit te drukken. Gerard Bierens besteedde er eerst twee pagina’s aan in Digitale Bibliotheek en vervolgens een bericht op z’n eigen blog. In de commentaren werd hij bijgevallen: wat denkt OCLC wel niet op basis van 152 respondenten (wie? hoe representatief?) allemaal te kunnen concluderen? OCLC’s Cathy de Rosa liet zich daardoor echter niet tegenhouden om op de OCLC contactdag op 2 oktober jl. de resultaten van het onderzoek nog eens breed uit te meten. De groep Nederlandse respondenten bleek er zo uit te zien:

Alle presentaties van de contactdag zijn inmiddels beschikbaar.

Darnton Discusses DPLA (27 september 2012)
Van Robert Darntons lezing over de Digital Public Library of America in de Amsterdamse Singelkerk is een verkorte versie van 10 minuten nu beschikbaar.

Nederland Discoveryland (24 mei 2012)
Ten opzichte van een maand of vier geleden is het beeld over de keuze voor een discovery tool door Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken zo langzamerhand uitgekristalliseerd. Delft houdt het bij haar eigen product, in Utrecht zit men nog midden in de afweging of er überhaupt nog wel een discovery tool nodig is en voor de rest is de Nederlandse ‘markt’ verdeeld door drie producenten; EBSCO vist voorlopig achter het net met haar EBSCO Discovery Service.

Primo – ExLibris

Summon – Serials Solution

 • Erasmus Universiteit Rotterdam – sEURch
 • Technische Universiteit Eindhoven – Focus
 • Radboud Universiteit Nijmegen – RUQuest
 • Universiteit Maastricht – Maastricht Summon

WorldCat Local – OCLC

 • Tilburg University – Get it!
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Koninklijke Bibliotheek

Het overzicht van de hogeschoolbibliotheken is er nog niet.

Whatever Happened to the Ngram Viewer? (18 september 2012)
Maarten Marx, de man achter de site Political Mashup en de politieke Ngram Viewer (op basis van de gedigitaliseerde Handelingen van de Staten Generaal), is genomineerd voor de Nederlandse Dataprijs 2012, de gezamenlijke prijs van DANS en 3TU.Datacentrum.  Op 18 oktober is de bekendmaking van de prijswinnaars.

Open Access (nou ja, bijna) (24 september 2012)
Toen ik mijn recensie schreef van Peter Subers Open Access kende ik niet de blogpost van Kent Anderson op The Scholarly Kitchen over Subers boek en de ‘verwijten’ die hij Suber maakt voor het niet principieel kiezen voor het open access aanbieden van zijn boek maar te kiezen voor een embargo van een jaar bij MIT Press. Door vakantie mis je nu eenmaal wel eens iets en in dit geval ook nog eens 80 reacties. Ik blijf me erover verbazen: de emoties die door open access opgeroepen worden, bij voor- én tegenstanders. Op de Liblicense lijst gaat het op dit moment ook weer van dik hout zaagt men planken. Zonde van al die energie.

*bloos*

Terug van vakantie, en dus de draad weer op zien te pakken. Maar waar te beginnen? M’n feedreader (zie voor het belang daarvan deze post van Raymond Snijders) heb ik nog niet kunnen ‘legen’, dus welk onderwerp als eerste aan te pakken? Gelukkig heb je dan een aantal collega’s die je de weg wijzen: dank Anneke, Hubert, Wouter en Edwin!

Vorige week publiceerde OCLC namelijk de uitslag van een enquête onder Nederlandse bibliothecarissen onder de titel Bibliotheken in Nederland. Prioriteiten & Perspectieven in Vogelvlucht. Het is een rapportje van 4 pagina’s waarvan m.n. de laatste pagina voor mij een aantal verrassingen bevatte. Daar wordt weergegeven hoe de respondenten op de hoogte blijven van ontwikkelingen in ons vak en, zoals ook al uit eerder onderzoek is gebleken, ook bij informatiespecialisten spelen sociale media daarin nog steeds maar een bescheiden rol: 37% van de respondenten leest blogs om bij te blijven en 31% gebruikt Twitter om op de hoogte te blijven van trends.

De verrassing zit ‘m natuurlijk in de vermelding van Zeemanspraat in de top-3 van de blogs en, nog verrassender voor mij althans, het feit dat ik tot de drie meest gevolgde twitteraars in bibliotheekland zou behoren.

Nu weet ik ook wel, het is ‘maar’ de mening van 152 collega’s. Maar toch. Zoals (bijna) iedere blogger/twitteraar vraag ik me regelmatig af, en zeker na een lange vakantie, ‘moet ik hiermee wel doorgaan?’ De uitslag van deze enquête is in ieder geval voor een tijdje weer voldoende om dat soort twijfels ver weg te stoppen. Dus, collega’s in den lande: hartelijk dank voor deze steun in de rug. En ik weet: adel verplicht!

P.S. OCLC heeft soortgelijke enquêtes ook uitgevoerd in de Verenigde Staten,Groot-Brittannië en Duitsland. Het is aardig de resultaten daarvan naast elkaar te leggen.

Weekendvitaminen #9

Op het nachtkastje

 • Rare jongens, die Amerikanen. Kalenderjaar 2011 net afgesloten, nieuw jaarverslag gepresenteerd (mooi denk je) maar dat dan niet over geheel 2011 maar over fiscal year 2010-2011 (tot en met 30 juni 2011) blijkt te gaan. Het gaat hier om het jaarverslag van OCLC, waar dus nog niets terug is te vinden over World Share. Dat moet nog even wachten tot januari 2013… 
 • Rijke oogst deze week aan preprints: drie artikelen waar we anders ook tot in 2013 op hadden moeten wachten:
 • via-via kwam ik deze week bij het Journal of Web Librarianship terecht. Ha, dacht ik, een tijdschrift van Taylor & Francis, dus daar hebben we op basis van onze licentie wel toegang toe. Mis poes. Dit tijdschrift is tijdens de looptijd van de licentie bij T&F online beschikbaar gekomen en valt dus (?) niet automatisch onder de licentie. Alleen bibliotheken die een abonnement hadden op de gedrukte versie, hebben wel toegang gekregen tot de online versie gekregen. Deze onzin zou toch eens heel snel tot het verleden moeten behoren. Nu is het weer zaak andere wegen te bewandelen…

Beeld van de week

Volume Distribution by Date

Onlangs passeerde de HathiTrust de mijlpaal van 10 miljoen gearchiveerde gedigitaliseerde publicaties. Het overgrote deel daarvan betreft publicaties uit de 20e eeuw, waarvan het overgrote deel nog onder bescherming van het auteursrecht valt of tot de categorie verweesde werken behoort (voor publicaties uit de VS hanteert de HathiTrust 1923 als breekpunt; voor publicaties uit overige landen 1870).

Copyright Distribution by Date

Het gaat dus goed met de HathiTrust, want het bestand groeit nog steeds als kool. Aan de andere kant, ‘slechts’ 27% van het gearchiveerde materiaal is vrij toegankelijk. We hebben dus nog een lange weg te gaan.

In de januari-aflevering van Library Issues wordt overigens nog eens een goede samenvatting gegeven van doel en mogelijkheden van deze olifant in de bibliotheek.

Delen moet, net als samenwerken

Ergens halverwege dit jaar is de UB Amsterdam, net als die van Utrecht, lid geworden van de OCLC Research Library Partnership. Met als kern de bibliotheken van de vroegere Research Library Group (RLG, enkele jaren geleden opgeslokt door OCLC) is dat een samenwerkingsverband van wetenschappelijke en onderzoeksbibliotheken gericht op het gezamenlijk verbeteren van de interne bibliotheekprocessen en de externe dienstverlening. Leden komen vooral uit de Verenigde Staten, maar OCLC doet inmiddels serieuze pogingen het partnership te verbreden naar andere werelddelen.

Wij waren nog maar net lid of werden al door OCLC gevraagd deel te gaan nemen aan een vervolg-project op het onderzoek van Constance Malpas naar de digitale beschikbaarheid (m.n in de HathiTrust) van de gedrukte collecties van Amerikaanse bibliotheken Cloud-sourcing Research Collections (2011). Dat vervolg-project moet leiden tot bibliotheek-specifieke rapportages over de mate waarin de eigen collectie inmiddels digitaal beschikbaar is, zodat eventuele besluitvorming over verkleining van de gedrukte collecties verantwoord en op basis van actuele informatie kan plaatsvinden. Alle 153 OCLC RLP partners krijgen in het voorjaar van 2012 een dergelijke rapportage.

Ik zit met nog vijf collega’s uit de VS en Engeland  in de advisory group van het project. Curieuze bijkomstigheid daarvan is dat een van de andere leden David Seaman van Dartmouth College is. Met zoveel zeelui aan boord moet dat wel tot een goed rapport leiden.

Bovenstaande slide komt uit een presentatie van Merrilee Profitt over een aantal actuele projecten van de Partnership. Zij gaat m.n. in op een nieuw project dat zich richt op born digital materiaal, een tot nu toe nogal verwaarloosde categorie in de bibliotheekwereld. Collecting is generally reactive, sporadic, limited, concludeert zij, terwijl we allemaal weten dat digitaal de toekomst is.

Ik kan niet nalaten nog een slide uit de presentatie op te nemen. Trouwe lezers weten inmiddels dat deze gedachte mij na aan het hart ligt. Managing born-digital content kan naar believen door andere bibliotheek-activiteiten vervangen worden.

Weekendvitaminen #4

Beeld van de week

maar het zou te makkelijk zijn om daarmee het nachtkastje leeg te laten, dus…

Op het nachtkastje

 • Ingmar Koch is al een tijdje bezig documenten van de Koninklijke Bibliotheek te krijgen die betrekking hebben op de overeenkomst tussen de KB en Google over het digitaliseren van het 18e en 19e eeuwse materiaal van de KB. Op zijn blog doet hij daarvan nauwkeurig verslag zodat iedereen kan volgen wat er wel en niet geheim is aan die overeenkomst. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft hij de KB inmiddels tot de openbaarmaking van een aantal documenten weten te bewegen, maar veel blijft nog onduidelijk. Gelukkig heeft Ingmar zich hierin vastgebeten. Ik ben benieuwd wat in de komende weken nog volgen gaat.
 • OCLC publiceerde deze week een nieuw rapport, Libraries at Webscale. Over de laatste ontwikkelingen rond the web en the cloud, en de consequenties daarvan voor bibliotheken. Aan het rapport is bijgedragen door een indrukwekkende lijst bibliothecarissen, voornamelijk uit de Verenigde Staten maar ook met de nodige input vanuit een aantal West-Europese landen waaronder Nederland. En kijk, daar kwam ik zijn naam weer tegen: onze eigen Lukas Koster. Juist, die van ‘druk, druk, druk’. Nu begrijp ik een beetje waarom. 😉
 • In de december-aflevering van Peter Subers Open Access Newsletter staat een nieuw overzicht van 616 open access tijdschriften die inmiddels door scholarly societies worden uitgegeven. Vier jaar geleden waren dat er nog 450. Een fikse groei in absolute aantallen, maar je wil natuurlijk weten hoe die groei zich verhoudt tot de groei van het totaal aantal tijdschriften in deze periode. Ook die is aanzienlijk geweest.
 • Charles Hamaker heeft op Information Today een mooi stuk gepubliceerd over onze actuele worsteling met e-books, die eindigt met de verzuchting “What we need is a revolution, not a continuation of tighter controls. We must find another way to “do” ebooks.” Maar of dat gaat gebeuren op korte termijn? In een reactie op Hamakers bijdrage wordt het volgende geconstateerd: “One of the things that has puzzled me as I’ve watched these controversies bubble up over e-books is that they mirror so closely the issues that we wrestled with a decade and more ago when we started licensing electronic versions of journals.  You could just about re-write Chuck’s article substituting e-journals and relevant examples & change the date to sometime in the late 90s. (…) Do we really have to go through all of this again?” Het begint er wel op te lijken.

Weekoogst #39

Gefopt!
Ik hou wel van die individuen die ‘het systeem’ proberen te foppen en binnen de bestaande regeltjes de perfiditeit van dat systeem aan de kaak proberen te stellen. Een fictief wetenschappelijk artikel langs geautomatiseerde weg samen laten stellen en het vervolgens, ondanks (of dankzij?) peer review, gepubliceerd te krijgen kan van mij op instemmend gegrinnik rekenen. En op de Ereaders-site stond deze week ook een leuke. Door neprecensies te plaatsen, op zijn eigen boek te stemmen en zelf exemplaren te blijven kopen slaagde een auteur er in zijn eigen boek in anderhalve maand tot het best verkochte e-book in de geëigende onderwerpscategorie op Amazon te promoveren. Kijk, dat zijn leuke dingen voor de mens.

1 = 1= 3!
Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar afgelopen week was het eindelijk officieel: het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van NWO) en het Huygens Instituut (onderdeel van de KNAW) zijn gefuseerd tot het nieuwe Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de KNAW. Daarmee ontstaat het grootste geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituut in Nederland. Officiële lancering van het instituut vindt in de loop van dit jaar plaats. Het gecombineerde instituut ‘zit’ zelf op een schat aan data voor geavanceerd geesteswetenschappelijk onderzoek. Digital Humanities in Nederland heeft dan ook baat bij deze fusie (wie zullen volgen? IISG? NIOD? voormalig IIAV?). De namenindex die het ING recent in beta-versie heeft vrijgegeven is daar maar een voorbeeld van.

Leesvoer
Het was een rapportrijke week. Ik heb er drie uitgekozen, waar ik tot nu toe alleen maar in heb zitten bladeren maar waar ik de komende weken de tijd voor hoop te vinden om ze integraal te lezen, lekker ouderwets van kaft tot kaft. De eerste is Perceptions of Libraries van OCLC. Al eerder aangekondigd, maar nu vrijgegeven voor publicatie. Het is een vervolg op een soortgelijke studie uit 2005, wel heel erg toegespitst op de Amerikaanse ‘bibliotheekmarkt’  maar daarom niet minder interessant vanwege de gesignaleerde trends. Nummer twee is het vervolg op een eerdere publicatie van het Britse RIN over het gebruik van e-journals in de academische wereld waarin de eerder geformuleerde trends aan een nader onderzoek zijn onderwerpen. Last but not least wil ik hier verwijzen naar een rapport van PricewaterhouseCoopers waarin de stand van zaken m.b.t. de penetratie van e-books wordt geanalyseerd, niet alleen in de VS maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. Veel data, niet om even snel door te nemen, maar om je eens lekker in te verliezen: Turning the Page. The Future of eBooks.