Archive for the ‘OCLC Research’ Tag

The Service Turn

Twee weken geleden organiseerde OCLC in Philadelphia de conferentie Libraries Rebound: Embracing Mission, Maximizing Impact. Tot de sprekers op de conferentie behoorde de Leidse UB-directeur Kurt De Belder. De presentaties zijn inmiddels online beschikbaar; video-opnames volgen binnenkort ook.

De opening keynote van Scott Walter zette de toon: Making the Service Turn. Onderstaande slides komen uit zijn presentatie.

Sarah Pritchard benaderde de problematiek vanuit het ruimtegebruik:

Zodra de video-opnames beschikbaar zijn, ga ik die zeker maar eens rustig bekijken. En in de tussentijd lees ik wel de blogposts over de conferentie die op HangingTogether verschijnen.

Weekendvitaminen #25

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Nog twee dagen bij onze Bijzondere Collecties:

maar de volgende staat al weer op stapel: vanaf a.s. woensdag 16 mei in het naastliggende Allard Pierson Museum:

Affiche dubbeltentoonstelling 'Paard & Ruiter'.

Weekendvitaminen #22

Op het nachtkastje

Beeld van de week

 
Een slide uit een ook verder zeer bekijkenswaardige presentatie.

Weekendvitaminen #10

Op het nachtkastje

  • OCLC Research publiceerde deze week een tweede rapport over het gebruik van sociale media door de LAM-community (Libraries, Archives, Museums). Het betreft de resultaten van een survey uit november 2009 (!) waarop uiteindelijk door 42 instellingen gereageerd werd. Ik zet m’n vraagtekens bij de actualiteit van de resultaten. Juist bij sociale media gaan de ontwikkelingen zo snel dat twee jaar eigenlijk wel een eeuwigheid is. Twee jaar geleden? Toen twitterde ik nog niet eens… 😉 
  • We kenden het vijf sterren-systeem al van Tim Berners-Lee voor het beoordelen van de bruikbaarheid van data als linked open data: hoe meer sterren, des te beter is de data geschikt voor hergebruik en linking. David Shotton stelt nu een soortgelijk vijf sterren-systeem voor voor de beoordeling van elektronische artikelen: hoe meer sterren, des te meer voldoet het artikel aan het ideaalbeeld van verrijkte publicatie en informatieuitwisseling (peer reviewed, open access, verrijkte content, beschikbare datasets en machine-leesbare metadata). Dat klinkt betrekkelijk eenvoudig, maar Sutton heeft het toch weer iets gecompliceerder gemaakt door ieder criterium vijf niveau’s te geven, niveau’s die corresponderen met grotere en kleinere sterren. Da’s dan weer jammer… David Haden vindt vijf overigens te weinig. Hij wil een zesde ster voor Googlyness.

Beeld van de week

Het beeld van de week is uiteraard Wikipedia-op-zwart. Uiteindelijk gebeurde dat met veel meer sites, maar de actie van Wikipedia zette toch eigenlijk alles in gang. Het op-zwart-zetten leverde overigens op verschillende plekken nog aardig wat discussie op, die soms ook in de openbaarheid werd ‘uitgevochten’. Een voorbeeld daarvan is de Digital Public Library of America, waar voor- en tegenstanders met elkaar in debat gingen op de discussielijst met als uiteindelijk resultaat een virtuele meerderheidsbeslissing om inderdaad ‘op zwart’ te gaan.

Heeft het effect gehad? Deze infographic suggereert dat wel:

Deze actie richtte zich met name op de wetsvoorstellen SOPA en PIPA, maar er is nog zo’n controversieel wetsontwerp in behandeling in het Congres: de Research Works Act (RWA). Deze wet zou het mandateren van open access beschikbaarstelling van resultaten van met publieke gelden gefinancierd onderzoek weer onmogelijk moeten maken. Grote uitgeverijen, zoals Elsevier, steunen deze wet van harte en in een bijdrage aan de LIBLICENSE-discussielijst kwam ik het waarom van die steun uit de mond van een Elsevier-directeur in onomwonden bewoordingen tegen:

We have specific concerns about the NIH mandate which at best is overly rigid/onerous, and at worst actually damaging. Early indications show the NIH Public Access Policy has had a negative impact on Elsevier and other publishers.  We have experienced a modest reduction of usage (by subscribers) and transactional sales (for non subscribers) for articles on our publishing platform after they are placed on PubMed Central even with links to the published journal article.  The NIH policy has only been in effect a few years and so these early warning signs are important:  they indicate usage and revenue loss could increase over time as the content duplicated in PMC increases.   This early evidence also suggests that PMC is providing access to users already served by the publishing system – essentially using tax payer funds to duplicate publisher efforts, and depriving publishers of revenue for their investments.  The current NIH public access policy therefore seems neither efficient nor sustainable.

Het gaat dus om revenue loss; ’t is maar dat u het weet.

Delen moet, net als samenwerken

Ergens halverwege dit jaar is de UB Amsterdam, net als die van Utrecht, lid geworden van de OCLC Research Library Partnership. Met als kern de bibliotheken van de vroegere Research Library Group (RLG, enkele jaren geleden opgeslokt door OCLC) is dat een samenwerkingsverband van wetenschappelijke en onderzoeksbibliotheken gericht op het gezamenlijk verbeteren van de interne bibliotheekprocessen en de externe dienstverlening. Leden komen vooral uit de Verenigde Staten, maar OCLC doet inmiddels serieuze pogingen het partnership te verbreden naar andere werelddelen.

Wij waren nog maar net lid of werden al door OCLC gevraagd deel te gaan nemen aan een vervolg-project op het onderzoek van Constance Malpas naar de digitale beschikbaarheid (m.n in de HathiTrust) van de gedrukte collecties van Amerikaanse bibliotheken Cloud-sourcing Research Collections (2011). Dat vervolg-project moet leiden tot bibliotheek-specifieke rapportages over de mate waarin de eigen collectie inmiddels digitaal beschikbaar is, zodat eventuele besluitvorming over verkleining van de gedrukte collecties verantwoord en op basis van actuele informatie kan plaatsvinden. Alle 153 OCLC RLP partners krijgen in het voorjaar van 2012 een dergelijke rapportage.

Ik zit met nog vijf collega’s uit de VS en Engeland  in de advisory group van het project. Curieuze bijkomstigheid daarvan is dat een van de andere leden David Seaman van Dartmouth College is. Met zoveel zeelui aan boord moet dat wel tot een goed rapport leiden.

Bovenstaande slide komt uit een presentatie van Merrilee Profitt over een aantal actuele projecten van de Partnership. Zij gaat m.n. in op een nieuw project dat zich richt op born digital materiaal, een tot nu toe nogal verwaarloosde categorie in de bibliotheekwereld. Collecting is generally reactive, sporadic, limited, concludeert zij, terwijl we allemaal weten dat digitaal de toekomst is.

Ik kan niet nalaten nog een slide uit de presentatie op te nemen. Trouwe lezers weten inmiddels dat deze gedachte mij na aan het hart ligt. Managing born-digital content kan naar believen door andere bibliotheek-activiteiten vervangen worden.