Archive for the ‘NVB’ Tag

Weekendvitaminen #46

Op het nachtkastje

  • Kathleen Fitzpatrick, ‘Openness, value, and scholarly societies. The Modern Language Association model’, College & Research Libraries (December 2012)
  • David J. Solomon, ‘Digital distribution of academic journals and its impact on scholarly communication: Looking back after 20 years’, Research in Open Access 
  • JISC Inform, Issue 35 (Winter 2012)
  • Lorcan Dempsey, ‘Thirteen Ways of Looking at Libraries, Discovery, and the Catalog: Scale, Workflow, Attention’, Educause Review (November/December 2012)

Beeld van de week

Fraaie animatie over het gebruik van HathiTrust gedurende 24 uur. Opvallend: vanuit Australië wordt de database (nog) nauwelijks geraadpleegd.


En: NVB wordt KNVI. De leden hebben gesproken:

KNVI

Advertenties

The Embedded Content Curator

Vorige week donderdag was ik met veel collega-informatieprofessionals in Ede voor het jaarcongres van onze beroepsvereniging, de NVB. De vereniging is druk bezig uit een diep dal te klimmen onder het enthousiaste voorzitterschap van Michel Wesseling. Volgend jaar bestaat de NVB 100 jaar en dat zal op 15 november 2012 feestelijk gevierd gaan worden. Voorafgaand aan het jaarcongres was er tijd voor afdelingsjaarvergaderingen. Daar werden zonder veel omhaal van woorden de afdelingen Hogeschool Bibliotheken en Wetenschappelijke Bibliotheken (drie jaar geleden vierde zij nog haar 60-jarig bestaan met een knallend feest in Arnhem) opgeheven, om op te gaan in de nieuwe afdeling Onderwijs & Onderzoek. Motto: samen staan we sterker.

Het thema van het congres was Een ander vak. Een buitenstaander zou het idee gekregen kunnen hebben van een vak in disarray. Veel presentaties gingen over nut en noodzaak van de informatieprofessional, tot en met een betrekkelijk zinloze discussie tijdens de Happe.ning-track over of je jezelf nu als bibliothecaris of als informatieprofessional afficheert (@UBABert is gewoon beide). Alle presentaties zijn overigens inmiddels hier te vinden.

Tijdens die laatste track kreeg ik wel de suggestie in de schoot geworden voor de nieuwe naam voor onze professie: the embedded content curator. In een tijd waarin wij ons moeten richten op onze stakeholders (belanghebbenden?), elke stap die we zetten vastgelegd moet zijn in een roadmap (spoorboekje?) en congressen zijn opgedeeld in ik weet niet hoeveel tracks (programmalijn?), moeten wij ook gaan voor een kekke Engelstalige benaming. Dat embedded komt natuurlijk van de nieuwe trend in bibliotheekland: de noodzaak (= de wens?) de bibliotheek en de informatiespecialist zo dicht als mogelijk bij docent, onderzoeker en student te brengen, als het ware embedded in de onderwijs- en onderzoeksomgeving. Dat content curator zette me eerst op het verkeerde been (curator = conservator = Bijzondere Collecties), maar inmiddels ben ik een stuk wijzer: de content curator doet gewoon wat een informatieprofessional altijd al deed: informatie selecteren, beoordelen, ordenen en beschikbaar stellen aan anderen. Alleen klinkt het wat chiquer. We noemen ons dus voortaan embedded content curator, en er zal ons een glanzende toekomst wachten. 😉

Weekoogst #56

Soundbites-edition
De afgelopen weken heb ik af en toe geprobeerd enkele conferenties via Twitter te volgen. Niet aanwezig zijn, maar toch je kennis verrijken. Tot op zekere hoogte lukt dat ook wel is mijn ervaring. Je krijgt alleen via Twitter wel een soort soundbites-versie voorgetoverd waardoor je vaak op hoofdlijnen een conferentie wel kunt volgen, maar toch met alle beperkingen vandien. Aan de andere kant, het levert altijd minimaal één nuttige verwijzing op en de nodige quotes waar je weer her en der mee kunt rondstrooien. Tijd misschien voor een nieuwe rubriek, de congrestweet van de week?
Hier vast #1:

Nog een gevalletje WC-eend
Welk antwoord krijg je als je open access-publicerende wetenschappers vraagt of ze open access ondersteunen? Juist, ze ondersteunen open access! Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze wereldschokkende bevinding wekte recent de nodige hoon op verschillende discussielijsten op (zoals hier op LibLicense) en niet ten onrechte. Rijp voor de prullenbak. Veel beter en inzichtelijker is een nieuwe rapportage vanuit een JISC-project over de redenen waarom wetenschappers ondanks hun brede steun voor open access, zelf toch liever niet in open access-tijdschriften publiceren. De dominante publicatiecultuur is daarbij de doorslaggevende factor en zoals de onderzoekers concluderen: “For OA to advance, even with mandates and supportive policies, authors’ perceptions of journal brand centrality have to change; and changing attitudes to brands is the stuff of commercial advertising.” Komen we toch via een omweg weer bij WC-eend terecht. 😉

Neerlands bescheiden bijdrage aan OA (vervolg)
Aansluitend aan mijn eerdere blogpost kwam ik nu op de landelijke Open Access-site een handig overzicht tegen van alle inspanningen die de Nederlandse universiteiten en de KNAW zich getroosten om open access te bevorderen in Nederland. Zeker op het beleidsmatige vlak is er nog ruimte voor verbetering, om het voorzichtig uit te drukken.

Canada, Here We Come!
Dit weekend vertrekken 38 collega’s uit de wereld van de hogeschool- en universiteitsbibliotheken voor hun studiereis naar Toronto. Dit tweejaarlijkse evenement, georganiseerd door een inmiddels bijna professionele reiscommissie, vindt nu al voor de 25e keer plaats en kan op onverminderde belangstelling rekenen. Wie onze collega’s in Canada wil volgen kan terecht op hun weblog, een speciale Netvibes-pagina of via Twitter op #nvbcan.

Vacatures
Sinds deze week is bekend wie de opvolger van Graham Jefcoate wordt als bibliothecaris van de UB Nijmegen. Na een kort uitstapje buiten de bibliotheekwereld keert Natalia Grygierczyk weer terug bij haar oude stiel. De volgende vacature dient echter al weer vervuld te worden. Maria Heijne verruilt de bibliotheek van de TU Delft voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.  De vacature in Delft is inmiddels vrijgegeven.

Monikkenwerk

Vanmiddag was ik met zo’n 25 collega’s uit de afdelingen HB en WB van de NVB voor een Kijkje in de Keuken bij Museum Meermanno-Westreenianum. Al vaak van plan geweest om daar een keer te gaan kijken, maar het was er nog nooit van gekomen. Dankzij WB-voorzitter Hubert Krekels nu dus wel.

Het programma bestond uit drie onderdelen. Een rondleiding door het museum zelf, een presentatie van bijzonder materiaal uit de collectie door Rickey Tax (een oud-collega van de UB Amsterdam) en een praktijkoefening schrijven met de ganzenveer op de zolder (het scriptorium) van het museum. Voor dat laatste onderdeel moesten we ons allen, vooral ter bescherming van de eigen kleding, hullen in een monnikshabijt wat aan het Kijkje even een vleugje schoolreisje gaf.

Het kalligraferen en verluchtigen zelf was leuk om te doen ondanks de onvermijdelijke vlekken die het opleverde. Those were the days…

               

Weekoogst #32

Van die dingen
Afgelopen week organiseerde de afdeling Hogeschool Bibliotheken van de NVB een ideeënmarkt onder de titel Na 23 dingen. Elke zichzelf respecterende bibliotheek heeft in de afgelopen jaren wel op een of andere manier met het eigen personeel deze onderdompeling in web 2.0-toepassingen ondergaan, maar wat beklijft daar nu van? Welke ‘dingen’ worden toepassingen die in de dienstverlening en de ondersteuning van onderwijs en onderzoek daadwerkelijk en effectief worden geïntegreerd? Lees hier het verslag van HB-bestuurslid Raymond Snijders.

Is er toekomst voor de UP?
Universitaire uitgeverijen, we kennen er niet zo veel in Nederland (meer). De AUP natuurlijk, en de LUP,  maar in vergelijking met andere landen is dat toch uitermate bescheiden. De toekomst van die universitaire uitgeverijen is ook nog eens uiterst onzeker, want hun traditionele afnemers (de UBs) hebben geen geld meer om prijzige monografieën te kopen en hun moederinstellingen, de universiteiten zelf, zien vaak geen brood meer in dit ‘speeltje’. Over die onzekere toekomst is het gehele laatste nummer van het Journal of Electronic Publishing volgeschreven, en niet door de minste auteurs. Paul Courant, Clyfford Lynch en Joe Esposito leveren bijvoorbeeld een bijdrage. In die van Lynch kun je zonder grote problemen de contouren van OAPEN terugvinden.

Spectaculair
Je hoort en leest wel steeds over de zoveelste inleesoperatie in WorldCat en de groei die daarmee gegenereerd wordt. Onderstaand diagram uit het nieuwe jaarverslag van OCLC maakt het allemaal nog eens inzichtelijk: de groei is echt spectaculair.

Toogdag in Ede

Vanmorgen naar Ede afgereisd voor het NVB-jaarcongres. Uiteindelijk niet alleen voor het congres zelf, maar ook om de plenaire vergadering van de UKB-bibliothecarissen bij te wonen. Nol was vandaag verhinderd en je bent “een beetje adjunct” of niet. Bas Haring en Andrew Keen daardoor gemist, maar compensatie in de vorm van de voltallig aanwezige UKB-bibliothecarissen. Waar overigens afscheid genomen werd van Alex Klugkist (Groningen, opvolger inmiddels bekend, nl. Marjolein Nieboer) en Hans Geleijnse (Tilburg, opvolger nog niet bekend). Wat de Utrechtse vacature betreft werd ons voor morgen witte rook toegezegd. Ik ben benieuwd.

UKB vergadert normaal plenair in Utrecht, maar vandaag was voor Ede gekozen. Jan van der Burg had daar zelfs in een van zijn enthousiasmerende pre-conference berichten trots melding van gemaakt. Van echte synergie was echter geen sprake, want van 10 tot 13 uur trokken wij ons terug in zaaltje Strauss 1, ver weg van het congresgeroezemoes. Ideetje voor de volgende keer: een publieke vergadering voor iedere geïnteresseerde congresganger toegankelijk. Moet kunnen in een tijd van transparantie en kan heel leerzaam zijn voor iedereen.

Want waar ging het vandaag over? De nationale informatie infrastructuur, nieuwe licenties voor Elsevier en Springer, de noodzaak danwel verplichting om de aanschaf van content Europees aan te besteden, de overgang naar internationale metadatastandaarden. Kortom onderwerpen die iedereen werkzaam in wetenschappelijke bibliotheken raakt en die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor onze organisatie, onze financiën, etc.

Maar goed, een publiek toegankelijke vergadering gaat misschien op dit moment nog te ver. Een stap in de goede richting zou bijvoorbeeld al wat meer openheid zijn over de werkzaamheden van UKB. De website is wat dat betreft aan een stevige update toe en zou ook beter/meer gebruikt kunnen worden als informerend medium. Dat is echter maar de mening van een eenmalige deelnemer en een adjunct…

OCN2008

Het is hommeles in de NVB. Rond de organisatie van de Online Conferentie over twee weken in de Amsterdamse RAI zijn de gemoederen inmiddels zo hoog opgelopen dat twee bestuursleden zijn afgetreden. Op IP Online melden ze dat zo ontevreden zijn over die organisatie dat ze daar geen verantwoordelijkheid meer voor willen dragen.

Ik kan wel met ze meevoelen. Ik ben een trouwe bezoeker van in ieder geval een van de twee dagen van iedere OCN. Maar dit jaar heb ik me inderdaad wel af zitten vragen waar ik me nu voor op ging geven. Zelfs nu is de informatie over het programma nog steeds uiterst summier. Gisteren kreeg ik de nieuwe NVB-krant in de bus met veel reclame voor de OCN. Maar een gedetailleerd programma met alle sprekers? Ho maar. Meer dan een ruwe indeling van de twee dagen wordt potentiële bezoekers niet geboden. Geen wonder dus dat organisatoren van onderdelen zelf maar het initiatief nemen om uitgebreidere versies van hun programma-onderdeel via NEDBIB-L te verspreiden. Op de NVB-site zelf is men tenslotte nog druk bezig geïnteresseerden op te roepen om een bijdrage te leveren aan het programma. Uiterste inzenddatum 25 mei!

Maar goed, ondanks alles meld ik me over twee weken voor een dag OCN2008. Niet om de masterclass 23 Dingen voor Managers te volgen (al had ik dat graag gedaan als ik dinsdag gekund had), maar de workshop Bibliotheek 2.0 is Happe.ning maakt een goede kans.

Diamanten jubileum

Ringen, armbanden en polshorloges af, kregen we een paar dagen vantevoren te horen. Waarom dat was, hadden we na de eerste minuten van de workshop percussie al snel door. Niet alleen de geitenhuiden van de djembés, maar ook onze eigen vingers, handen en onderarmen moesten beschermd worden tegen beschadiging.

Gisteren vierde de afdeling Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB in Arnhem haar 60-jarig jubileum. Na een boeiende lezing van sterrenkundige Vincent Icke over multitalent Christiaan Huygens, verdeelden de ca. honderd feestvierders zich over drie workshops om aan hun eigen talenten te werken. Icke ging met zijn groep in discussie over wat talent is en wat je ermee doet; Sanja Stoutjesdijk ging op zoek naar zangtalent onder de aanwezige bibliothecarissen en ik sloot me aan bij de groep die onder leiding van Niels Fleurke in anderhalf uur een Afrikaans ritme op de djembé onder de knie probeerde te krijgen. Conclusie: het daarvoor noodzakelijke talent ontbeer ik toch echt. Maar dat mocht de pret niet drukken en na anderhalf uur zorgden djembé-spelers en zangers gezamenlijk voor een spetterend optreden. Daarna was het tijd voor de borrel en een prima diner. Rond acht uur vertrok iedereen weer huiswaarts. Het bleef niet lang onrustig in de Arnhemse binnenstad. 😉

Nogmaals gefeliciteerd, NVB-WB, met dit jubileum. En dank aan de lustrumcommissie voor deze leuke middag met collega’s uit het hele land.