Archive for the ‘nieuwbouw’ Tag

TWIT #24

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/389683701719638016

Gefeliciteerd Utrechtenaren!

Sinds eergisteren is zij officieel in gebruik: de Universiteitsbibliotheek Binnenstad van de Universiteit Utrecht. Drie jaar geleden werd de nieuwe bibliotheek al deels in gebruik genomen als nieuwe locatie voor de bibliotheek Letteren, maar nu, na de inhuizing van de (voormalige) faculteitsbibliotheek Recht, Economie, Bestuur en Organisatie én de collecties Wijsbegeerte uit de UB Uithof, is de UB Binnenstad compleet en klaar. Dat is zondermeer een felicitatie aan onze Utrechtse collega’s waard die op een historische plek in de binnenstad een prachtige voorziening erbij hebben gekregen.

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname heeft Henryk Gajewski een twintig minuten durende film gemaakt over de ontwikkeling van dit meerjarige project. Neem de tijd om rustig naar deze film te kijken. Word jaloers en pak vervolgens de fiets/bus/trein/auto naar Utrecht om eens lekker rond te kijken aan de Drift.

Meer lezen? DUB Nieuws, HUMagazine en De Architect leveren de nodige achtergrondinformatie en foto’s, evenals uiteraard de website van de bibliotheek zelf.

Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Ik kan me nog goed de oh’s en ah’s herinneren vanuit de zaal toen twee jaar geleden tijdens het congres van de LIBER Architecture Group in Madrid door een meer dan trotse Spaanse bibliothecaris de nieuwbouw van de universiteitsbibliotheek in Sevilla werd gepresenteerd. Een ontwerp van de wereldberoemde architecte Zaha Hadid, waarvan de realisatie echter wel veel voeten in aarde bleek te hebben. De bibliotheek moest verrijzen in een stadspark middenin Sevilla, en daar waren veel omwonenden weinig over te spreken. Voorzichtig waren inmiddels de bomen op de bouwplaats herplaatst en was er uitgebreid archeologisch onderzoek ter plaatse gedaan. Met de omwonenden waren allerlei afspraken gemaakt over de overlast die de bouw zou mogen veroorzaken. En desondanks lag op het moment van de presentatie de bouw toch weer stil omdat er zich weer nieuwe problemen (ik kan me niet meer precies herinneren welke) hadden voorgedaan. Maar ja, dat ontwerp hè. Om van te watertanden…

En wat lees ik nu deze week? Bulldozers zijn inmiddels in Sevilla aan de gang om wat er in de afgelopen drie jaar van de bibliotheek gebouwd is weer met de grond gelijk te maken! Het Prado de San Sebastián park, waarin de bibliotheek gebouwd zou worden, moet haar groene status behouden en dus moet de bibliotheek definitief weg. Volgens de berichtgeving zou dat de universiteit van Sevilla 4 miljoen € kosten; ik kan me bijna niet voorstellen dan dat dat een aanzienlijk hoger bedrag moet zijn. Andere berichten spreken inderdaad van meer dan het dubbele bedrag.

En dan we hebben zelfs nog geen foto’s, maar alleen maar artist impressions…

Uithuilen (een beetje) en opnieuw beginnen

Vanmorgen werd bekend dat de UvA, onder bepaalde voorwaarden, bereid is af te zien van de sloop van twee rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein ten behoeve van de bouw van een nieuwe Universiteitsbibliotheek. Indien het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum en de UvA overeenstemming kunnen bereiken over de herbestemming van de twee monumenten (inclusief de consequenties voor de monumentale waarden van de gebouwen) en de gedeeltelijke bebouwing van de binnenhof, het liefst voor 1 mei, dan lijkt de realisering van een nieuwe bibliotheek eindelijk echt dichterbij te komen.

De berichtgeving over deze nieuwe wending in dit bibliotheek-feuilleton is hier terug te vinden:

UvA

Weekendvitaminen #18

Op het nachtkastje

Beeld van de week

Uiteraard ontbreekt nog de basis aan deze pyramide, nl. Finding.

Bron: Stephen Abram

Ook trouwens voor deze:

Waar een klein landje niet groot in kan zijn.

Plank of polder?

Voor diegenen voor wie het einde van het papieren boek al een gepasseerd station is, zal alle aandacht wel uitermate overdreven overkomen. Maar voor die grote groep voor wie dat nog helemaal geen uitgemaakte zaak is, staan er de komende maanden twee discussiereeksen op het programma waarvan morgen en overmorgen de eerste bijeenkomsten zullen plaatsvinden.

Maandag vindt de aftrap plaats van Ramsj in de Amsterdamse Rode Hoed met een debat over de toekomst van het papieren boek: “Het papieren boek is voor het eerst in eeuwen niet het enige podium voor literatuur. Verandert hierdoor de wijze waarop we literatuur maken, verspreiden en bewaren? En wat doen we dan met die enorme berg papieren boeken die we in onze boekenkasten, bibliotheken en boekwinkels verzameld hebben?” Guy Verhofstadt verrichtte afgelopen zaterdag al in de Volkskrant de aftrap met zijn essay Het papieren boek is veel te sterk om te sneuvelen.

Een dag later verhuist het debat naar Spui 25 met de eerste bijeenkomst in de debatreeks De toekomst van het boek

Aan catchy slagzinnen geen gebrek: plank, polder of gewoon Google? En in een eerder stadium op een affiche: Van boekenzaal naar digitaal. De open opstelling houdt de gemoederen bij de Amsterdamse faculteit der Geesteswetenschappen bezig, met als consequentie dinsdagavond een discussiebijeenkomst georganiseerd door het academisch-cultureel centrum Spui25.

’t Papieren boek dood? ’t Lijkt eerder springlevend.

Vooraankondiging: op dinsdag 28 februari wordt de discussie over de nieuwe Universiteitsbibliotheek voortgezet met een lagerhuisdebat bij Perdu: sloop of hoop voor het BG-terrein?

Weekendvitaminen #7

Op het nachtkastje

  • Current Cites van Roy Tennant en consorten doet al meer dan 20 jaar wat ik op bescheidener wijze met Weekoogst en Weekendvitaminen een kleine 2 jaar probeer te doen: een keuze te maken uit het overweldigende aanbod aan meer en minder relevante literatuur over informatietechnologie en digitale bibliotheken. Current Cites verschijnt maandelijks en selecteert meestal tussen de 5 en 8 belangrijke rapporten en artikelen uit. Voor het eerst deze maand niet: “With this issue we break with over two decades of tradition to publish a single citation.” En die uitzondering betreft het hier op Zeemanspraat inmiddels al drie maal genoemde rapport Redefining the Academic Library. Als er nu nog mensen zijn die reden hebben dit rapport niet te lezen… 
  • In de nieuwe aflevering van Learned Publishing staat o.m. een artikel van Eefke Smit en Marnix van der Graaf (Pleiade) over de bereidheid van uitgeverijen om hun databases van digitale artikelen beschikbaar te stellen voor text mining. Het artikel zit achter een paywall, maar geïnteresseerden hoeven zich daardoor niet tegen te laten houden. Het is namelijk een bewerking en samenvatting van een rapport van 163 pagina’s dat afgelopen mei al verscheen: Journal Article Mining.
  • Met de nieuwe universiteitsbibliotheek op het Amsterdamse Binnengasthuisterrein liep het in 2011 weer weinig voorspoedig. Elders wordt er echter druk doorgebouwd aan nieuwe bibliotheken. Library Journal vat de trends van het afgelopen jaar samen.

Beeld van de week

Over de digitaliseringsactiviteiten van Google bij de Koninklijke Bibliotheek is weinig bekend. Een deel van wat we weten hebben we te danken aan de volhardendheid van Ingmar Koch die nog steeds met de KB een strijd voert over de vrijgave van documenten die betrekking hebben op de deal met Google. Deze week diende hij weer een bezwaarschrift in tegen de eerdere, beperkte vrijgave door de KB.

Verder moeten we het doen met een weinigzeggende tweet van directeur Bas Savenije van begin dit jaar:

Deze presentatie van Matthijs van Otegem tijdens de OCLC Contactdag afgelopen oktober geeft al iets meer informatie vrij:

MatthijsVanOtegem_KB_digitalisering

Maar ik denk dat we voor meer details toch vooral van de activiteiten van Ingmar afhankelijk zullen blijven.

Pluim!

Gisteravond besprak de commissie Bouwen en Wonen van het Amsterdamse stadsdeel Centrum de situatie die ontstaan is door de gerechtelijke uitspraak over de nieuwbouw van de Amsterdamse UB op het Binnengasthuisterrein, hartje Amsterdam. Over de inns en outs van dat plan en die uitspraak wil ik het hier niet hebben; wel over de manier waarop de burger over deze kwestie op de hoogte wordt gehouden en geïnformeerd.

Via de website van de gemeente Amsterdam (al meermalen in de prijzen gevallen) was uiteraard op tijd de agenda van de commissievergadering beschikbaar. Maar dat niet alleen. Ook het voornemen van de betrokken stadsdeelwethouder Boudewijn Oranje (hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechter) en het raadsadres van de UvA (idem) waren ruim voor aanvang van de vergadering online beschikbaar. Een paar uur voor aanvang van de vergadering volgde ook nog een brief van de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (mordicus tegen een hoger beroep).

Maar het toefje slagroom op de taart is toch wel de live registratie van de volledige vergadering van de commissie, waardoor iedere geïnteresseerde zich direct op de hoogte kan stellen van hetgeen besproken is, welke posities de verschillende politieke partijen innemen en wat het uiteindelijke besluit van de commissie is (meerderheid is tegen een hoger beroep instellen; de stadsdeelraad zal om een formele stemming gevraagd worden).

We hebben het hier niet over de Tweede Kamer maar over een commissievergadering van een van de vijf commissies van de stadsdeelraad van een van de zeven stadsdelen waaruit de gemeente Amsterdam nog bestaat. Raad in Beeld, ik vind dat een pluim waard.

Blokken op boeken

Exact drie jaar geleden was het een van mijn eerste posts: het bericht over de aanstaande bouw van een nieuwe bibliotheek voor de University of Chicago. Nu drie jaar later vindt vandaag de opening van de nieuwe faciliteit plaats. Op een centrale plaats op de campus is een ondergrondse opslagfaciliteit voor ruim 3,5 miljoen banden gebouwd met daarboven mooie studiezalen onder een glazen koepel, the Joe and Rika Mansueto Library. Chicago is trots op haar nieuwe faciliteit en heeft daar een paar fraaie promotiefilmpjes tegenaan gegooid, een korte:

en een veel langere versie:

Mooi als zo’n mega-project binnen zo’n korte tijd gerealiseerd kan worden. Kom daar maar eens om in Amsterdam. Morgenavond de volgende episode in de neverending story van de nieuwbouw van de Amsterdamse UB op het Binnengasthuisterrein: de stadsdeelraad discussieert dan over het besluit van het stadsdeelbestuur om in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter om de bezwaren van een aantal belangengroeperingen tegen het verlenen van een monumentenvergunning (die in feite een sloopvergunning is) aan de Universiteit van Amsterdam gegrond te verklaren. Volgt u het nog? Stay tuned!

Grand Reading Room table under dome

Weekoogst #46

Bouwen gaat door
Ondanks alle sombere financiële bespiegelingen van de laatste tijd en dramatische berichten over bezuinigingen in met name de sector van de openbare bibliotheken (in buiten- en binnenland), wordt er toch ook nog steeds flink gebouwd aan 21e eeuwse bibliotheken. American Libraries magazine biedt online vast een voorproefje van haar jaarlijkse showcase van nieuw geopende bibliotheken. Elders op het web wordt nadrukkelijk de vraag gesteld naar de toekomstige plaats van boeken in de bibliotheek en worden recente voorbeelden van bibliotheekbouw gepresenteerd.

TICER Summer School niet
Begin dit jaar moesten de TU Delft en DOK Delft ons al melden dat het succesvolle UGame ULearn symposium in 2011 geen doorgang zal vinden. Gebrek aan financiën was daarvoor de belangrijkste reden. Deze week werden we verrast door de cryptische mededeling dat de ook zo succesvolle TICER Summer School van de Universiteit van Tilburg “will not be organized this year owing to certain circumstances.” Dat is voor het eerst in vijftien jaar en je vraagt je dan toch af, gelet op de gekozen formulering, gaat het hier ook om een bezuinigingsmaatregel of is er toch meer aan de hand onder de grote rivieren?

Weggooien weer wel
Meestal komen dit soort berichten uit de Verenigde Staten, maar deze keer van down under. De bibliotheek van de universiteit van New South Wales uit Sydney is haar boeken- en tijdschriftencollectie aan het inkrimpen en dat gaat niet zonder kabaal. De bibliotheek verwordt tot een Starbucks, roepen de critici luid. Die kritiek klinkt op meerdere plekken, ook wel eens in Amsterdam. De schrijver van het artikel zegt in het bezit te zijn van de lijst met titels die nu op de nominatie staan om weggegooid te worden. Openbaar maken, zou ik zeggen. Ik ben wel geïnteresseerd in wat men elders niet langer het bewaren waard acht.

En de strijd tegen DRM ook

De frustratie over wat bibliotheken wel en vooral niet met e-books mogen loopt nog steeds op. Afgelopen weken was met name uitgeverij HarperCollins de gebeten hond, met haar plan een e-book na 26 uitleningen automatisch zichzelf te laten vernietigen, zodat een bibliotheek gedwongen zou zijn een nieuwe licentie op het boek te nemen. Die 26 weken zouden dan het equivalent moeten zijn van de wear and tear van een papieren boek. Librarians against DRM vaart er wel bij.

Ondertussen op mijn nachtkastje…
Het was ook nog eens een drukke week met rapporten. Martin Feijen publiceert zijn literatuuronderzoek naar de wensen van onderzoekers m.b.t. onderzoeksdata (motto: The key requirement from most researchers’ perspectives is for services which are there when they need them, but do not interfere with the creative work at the heart of the research process.). De belangenorganisatie van Amerikaanse universiteitsuitgeverijen verkent in Sustaining Scholarly Publishing de business modellen in een toenemend digitale toekomst (nu krijgen deze uitgeverijen nog 95% van hun inkomsten uit de verkoop van papier). En de belangenorganisatie van de Amerikaanse onderzoeksbibliotheken ARL voegt daar nog een nieuw rapport over  de steun aan kleinere, primair nog op print gericht uitgeverijen aan toe. Misschien toch nog eens de aanschaf van zo’n e-reader overwegen. Kan ik in ieder geval ’s nachts over de stapels heen kijken. 😉