Archive for the ‘Nederland’ Tag

TWIT #40

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/434327903027732480

TWIT #39

TWIT

TWIT #31

TWIT

To delve into Delpher

Afgelopen woensdag was het zo ver: de lancering van de nieuwe dienst Delpher. Voortbouwend op de resultaten van Early Dutch Books Online is door een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en enkele universiteitsbibliotheken twee jaar gewerkt aan een nieuwe dienst die een geïntegreerde toegang moet bieden voor al het gedigitaliseerde, tekstuele materiaal uit Nederland. En sinds woensdag biedt Delpher nu toegang tot 30 miljoen gedigitaliseerde pagina’s met nog eens 30 miljoen pagina’s die in de pijplijn zitten.

In dit interview van Erik Boekesteijn benadrukt Kurt De Belder, voorzitter van de Delpher-stuurgroep, de noodzaak én de resultaten van samenwerking, de basis die nu met Delpher gelegd is (niet alleen voor tekstueel materiaal maar ook voor andere materiaalsoorten) en de inbreng tot nu toe, maar ook in de toekomst, bij de ontwikkeling van de dienst van de gebruikers van Delpher, of dat nu professionele onderzoekers zijn, geïnteresseerde amateur-onderzoekers of data-minende taalkundigen.

Is dit de Nederlandse Digital Public Library? Daar is het nog een beetje te vroeg voor, maar wie weet. Het begin is er in ieder geval.

TWIT #29

TWIT

https://twitter.com/blogpartyned/status/403112216352026624

TWIT #27

TWIT

TWIT #26

TWIT

TWIT #24

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/389683701719638016

TWIT #17

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/341642632470093825

Op de hoogvlakte

Afgelopen week verscheen er een interessant rapport van het Rathenau Instituut. Een terugblik op 20 jaar onderzoeksevaluatie in Nederland, eerst op basis van VSNU-protocollen en vanaf 2003 op basis van het Standard Evaluation Protocol (SEP). Het rapport is kort in z’n soort (nog geen 20 pagina’s), kent een aantal onthullende grafieken en taalgebruik dat gelukkig nu eens niet verhullend is.

Voorbeeldje?

In onderstaande tabel staat aangegeven wat het doel is dat verschillende landen nastreven met hun systeem van landelijke onderzoeksevaluatie. In een aantal landen is dat duidelijk:  En in Nederland? Zie de tabel (p.15). 😉

Rathenau1

De auteurs van het rapport vatten dat als volgt samen: “het (ontbreekt) in Nederland aan een nationale doelstelling, aan een centrale organisatie die verantwoordelijkheid draagt en aan voorgeschreven consequenties verbonden aan de uitkomst van een evaluatie. De Nederlandse situatie is uniek: de verantwoordelijkheid ligt volledig bij de instellingen.”

Onderstaande grafiek (p.10) is de meest opvallende uit het rapport: in de afgelopen twintig jaar is de gemiddelde beoordeling van dat onderzoek voor alle vijf onderzochte criteria gestegen van een 3,5 (tussen voldoende en goed, op een schaal van 5) naar 4,5 (tussen zeer goed en excellent, op een inmiddels aangepaste schaal van 5). Kortom, gemiddeld is ons wetenschappelijk onderzoek internationaal concurrerend, zo niet wereldleidend!

Rathenau2

Het deed bij mij meteen de vraag postvatten: wordt er dan nooit meer een ‘laag’ cijfer uitgedeeld? (er rekening mee houdend dat zelfs een 2 volgens de huidige schaal nog altijd een voldoende is). Daarvoor zou ik natuurlijk toegang moeten hebben tot de database die aan het onderzoek van Rathenau, overigens in samenwerking met CHEPS van de Universiteit Twente, ten grondslag ligt: de PER Base waarin de resultaten van alle onderzoeksevaluaties sinds 1993 zijn opgeslagen. Op de websites van Rathenau en CHEPS is echter geen link naar die database terug te vinden. En dus maar de vraag daarnaar op Twitter gezet:

Het antwoord van Rathenau kwam de volgende dag:

Nu kan ik dat wel doen, maar het is natuurlijk toch raar dat in het huidige tijdsgewricht van verantwoording en transparantie een dergelijke database niet gewoon voor iedereen toegankelijk is. Zou het feit dat dat niet zo is wellicht samenhangen met het feit dat universiteiten, in tegenstelling tot hetgeen ze daarover afgesproken hebben, onderzoeksevaluaties niet in alle gevallen openbaar maken? En dat ze dus ook niet willen dat iedere willekeurige Nederlandse burger door te neuzen in die database er achter zou kunnen komen dat toch niet al dat wetenschappelijke onderzoek excellent en wereldleidend is?

Het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt regelmatig vergeleken met een hoogvlakte zonder pieken. Ik ben toch ook benieuwd of die hoogvlakte niet enkele diepe dalen kent.