Archive for the ‘monografieën’ Tag

TWIT #30

TWIT

TWIT #23

TWIT

TWIT #21

TWIT

TWIT #19

TWIT

TWIT #16

TWIT

Waar is het feestje? Hier is het feestje!

Ik werd er even door op het verkeerde been gezet: op 1 juli a.s. vindt de official launch van de Directory of Open Access Books plaats. Hoezo? Die directory bestaat toch al ruim een jaar of heb ik het nu zo mis? Nee, ik heb het niet mis en dat van die official launch klopt óók. DOAB werd voor het eerst gelanceerd op 12 april 2012, maar nu is het blijkbaar tijd voor een officieel feestje, zoals ook al in het jaarverslag 2012 van OAPEN, de organisatie achter de DOAB, werd aangekondigd. OAPEN organiseert op 1 en 2 juli samen met Jisc Collections een conferentie over het open access publiceren van monografieën voor de geestes- en sociale wetenschappen en  je moet nooit een goede gelegenheid om een feestje te vieren voorbij laten gaan. Toch?

Maar hoe gaat het nu eigenlijk met de DOAB en OAPEN? Ruim een jaar geleden begon de directory met zo’n 750 open access monografieën. Inmiddels zijn dat er ruim 1400, dus zeg maar een verdubbeling van het aanbod. Is dat spectaculair? Ik zou het denk ik eerder substantieel willen noemen. De groei is er, maar we zitten duidelijk nog in de beginfase. Dat valt ook af te leiden uit de raadpleeggegevens van de OAPEN Library zoals die deze week in de nieuwsbrief worden gegeven onder het kopje Positive trends in usage:

OAPEN

Het gebruik vertoont inderdaad, grosso modo, een stijgende lijn (maar wat als deze grafiek afgesloten was in december 2012?). Het totaal aantal downloads is indrukwekkend: meer dan 750.000. Maar je kunt ook anders naar de grafiek kijken: sinds april 2012 schommelt het aantal unieke bezoekers maandelijks tussen de 20.000 en 40.000. Daar zit nog niet echt een trendmatige stijging in. En hetzelfde geldt voor het totaal aantal bezoeken: dat varieert ruim een half jaar nu al maandelijks rond de 45.000 bezoeken. Ik weet het, dergelijke statistieken zijn altijd moeilijk interpreteerbaar (wat wordt er nu precies gemeten?), maar ook hier is het duidelijk dat we nog in de beginfase van een ontwikkeling zitten. Ik ben echt benieuwd hoe we hier over een jaar tegenaan zullen kijken.

TWIT #12

TWIT

Charleston dag #1: collectiemanagement, semantiek en Roger Rabbit

 

Aan de hand van twee concrete voorbeelden uit de praktijk, één uit Michigan en één uit Maine, kwamen vandaag de ins en outs van het gezamenlijk bewaren van gedrukte monografieën (‘shared print management’) in een pre-conference sessie uitvoerig aan de orde.

De succesfactoren van dergelijke initiatieven zijn duidelijk:

  • er moet al een gedeelde cultuur van samenwerking tussen de deelnemende instellingen zijn, een vertrouwensbasis
  • een gedeelde (regionale of nationale) catalogus helpt
  • er moeten voldoende data beschikbaar zijn over de aanwezigheid én het gebruik (= uitleningen) van de in aanmerking komende collecties
  • een robuust systeem van interbibliothecair leenverkeer waarin snelle levering voorop staat

Daarnaast helpt (‘carrot‘) een subsidie of andere separate financiering om het proces op gang te helpen en anders (‘stick’) het simpele probleem van tekort schietende ruimte voor concurrerende gebruiksdoeleinden.

Deze preconference werd georganiseerd door SCS, Sustainable Collection Services, het bedrijf van Rick Lugg en Ruth Fischer waarvoor ik wel vaker hier aandacht heb gevraagd. SCS heeft zich gespecialiseerd in het langs geautomatiseerde weg selecteren van titels die in aanmerking komen om afgestoten te worden én van titels die juist in aanmerking komen voor langdurige bewaring. Feitelijk gaat het bij shared print management om twee zijden van dezelfde medaille: zodra je gezamenlijk afspraken maakt om een bepaald minimum aantal exemplaren van elke titel beschikbaar te houden voor de groep die samen wil werken (= bewaren), identificeer je meteen de exemplaren van diezelfde titel die eventueel in aanmerking komen om gedeselecteerd te worden (= afstoten). Verschillende deelnemers bepleiten tijdens de discussies het belang van het benadrukken van dat positieve element, het bewaren, tegenover het meer negatieve, het ‘weggooien’, zeker in communicatie over dit onderwerp met facultaire gebruikersgroepen. Je zou dat een kwestie van semantiek kunnen noemen, maar met minstens net zoveel kracht van argumenten ook een nuchtere weergave van wat er feitelijk gebeurt.

En hoe zit het dan met Roger Rabbit? Een van de sprekers tijdens de preconference verzorgde enkele presentaties. Na zijn eerste daarvan twijfelde ik nog, maar na de tweede wist ik het zeker: dit was de reïncarnatie van Judge Doom uit Who Framed Roger Rabbit?! De gelijkenis was overweldigend.

Weekendvitaminen #41

Op het nachtkastje

Beeld van de week

In de Open Access Week kan een OA-gerelateerd beeld natuurlijk niet ontbreken. Deze sluit een reeks OA-visualistaies gebaseerd op data afkomstig van de Bielefeld Academic Search Engine (BASE) af in het tijdschrift LIBREAS.