Archive for the ‘Michel Wesseling’ Tag

Maakt Rick school?

Hij zei het enkele weken geleden zonder verblikken of verblozen: de digitale revolutie stelt ons eindelijk in staat ons te ontworstelen aan The Gutenberg Terror; informatie kan zich eindelijk bevrijden uit dat onhandige omhulsel, de gedrukte codex. Natuurlijk meent Rick Anderson het niet letterlijk, maar in overdrachtelijke zin natuurlijk wel: informatie wil vrij zijn, en het boek was wat dat betreft eeuwenlang een handige maar beperkende drager. Met de komst van het internet wordt informatie pas echt vrij: de Gutenberg Terror voorbij.

De voorzitter van de NVB, Michel Wesseling, ontpopt zich nu als de Nederlandse Rick Anderson. Hij schetst ons in een recente blogpost een prachtige nieuwe wereld waarin we “Eindelijk verlost (zijn) van het juk van het gedrukte woord dat ons door Gutenberg, Coster of Martens rond het midden van de 15e eeuw is opgelegd.” En hoe ziet die nieuwe wereld er dan uit? Over 24 maanden (even noteren: oktober 2013) beschikken we over een bibliotheek zonder titels, komen boeken vooral (mijn accentuering) tot ons via de stream op onze tablet-pc’s en hebben we via een abonnement bij Google, Amazon of een andere supplier altijd en overal toegang tot alle publicaties uit de moderne en klassieke wereldliteratuur.

Natuurlijk, for the sake of argument mag je best even de overtreffende trap gebruiken en je mee laten slepen door wat er allemaal in een ideale wereld mogelijk zou moeten zijn. Maar de wereld is niet ideaal en iedereen die met het bijltje van de toegang tot digitale informatie hakt, weet hoe weerbarstig deze digitale informatiewereld nog steeds is. En dat zal in de komende twee jaar wel veranderen, maar nog lang niet zo ver als Michel ons nu voorspiegelt. Kijk naar de laatste verwachtingen van de industrie zelf over het doorbreken van e-books buiten de Verenigde Staten: E-Book Explosion Outside the US at Least Three Years Away.

Gebruikt Anderson zijn Gutenberg Terror om te pleiten voor een andere kijk op collecties en collectievorming, Wesseling gebruikt het juk van Gutenberg in een pleidooi voor een nieuwe focus van de bibliotheken, niet langer op boeken maar op mensen. Dat pleidooi is het lezen meer dan waard. Het biedt een nieuw perspectief voor informatieprofessionals als stewards in a digital context, een perspectief dat m.i. het schermen met Gutenbergs juk niet nodig heeft om waardevol en inspirerend te zijn.

Wat volgt in Wesselings post is een gepassioneerd betoog over de rol en waarde van de informatiespecialist, of hij/zij nu werkzaam is in de private sector (en daar het economisch onderscheid maakt), bij openbare bibliotheken (en daar het democratisch gehalte van de samenleving bevordert) of in de onderwijssector (en daar mede het studierendement verbetert). Wesseling benadrukt hier steeds wat al die informatiespecialisten in al die verschillende sectoren verbindt i.p.v. de verschillen die er ontegenzeggelijk ook zijn. Enerzijds opent dat z.i. een lonkend perspectief voor een beroepsgroep waar in de toekomst alleen maar meert behoefte aan zal ontstaan. Anderzijds vereist dat de ontwikkeling van een instrumentarium waarmee onze impact niet alleen kwantitatief maar vooral ook kwalitatief gemeten, en daarmee verantwoord, kan worden.

Ik zou daaraan willen toevoegen: het vraagt ook om een realistische visie op onze informatiemaatschappij die tegemoet komt aan het hybride karakter ervan (nu en nog voor langere tijd) en daarmee voor draagvlak zorgt onder de groep informatieprofessionals waar het hier om gaat. De Gutenberg Terror mag voorbij zijn, we mogen het juk van het gedrukte boek afgeworpen hebben, in veel gevallen blijft de gedrukte codex voor grote aantallen gebruikers voorlopig nog de ideale verpakking voor hun individuele informatiebehoefte. En waarom zouden we dat in vredesnaam ‘erg’ vinden?

Trouwens, nog wat meer Rick Anderson? In Informatie Professional van deze maand staat een verslag van Alice de Jong van zijn optreden in Amsterdam. Daarover werd in de afgelopen weken ook geblogd door Leen Liefsoens, Stefano Giani, Ronald van Dieen en Wilma van Wezenbeek. Aanvullingen welkom!

En een online workshop over PDA eindigde Anderson met de volgende vijf vragen:

  • What problems am I trying to solve?
  • How does my institution define waste?
  • What is my library trying to do with its collections?
  • How big a role should patron-driven strategies play in my library?
  • What characteristics do I need to be looking for in a PDA model?
Advertenties