Archive for the ‘Meertens Instituut’ Tag

Nostalgie (2)

Het heeft iets kneuterigs en ontroerends tegelijkertijd. De juli-nieuwsbrief van de e-Humanities Group van de KNAW meldt het tussen andere berichten over nieuwe trends en recente gebeurtenissen: “The catalogue for the e-Humanities group Library is now available on line. Books can be consulted at the e-Humanities Group.   
Please find the catalogue here.

1073 titels, 997 monografieën en 76 tijdschriften.

Sorry, collega’s van het Meertens Instituut, no offence. Maar ik moest toch meteen even denken aan de volgende passage uit het rapport van de visitatiecommissie die afgelopen jaar o.m. bij het Meertens Instituut over de vloer is geweest:

The ICT-approach of the libraries is old-fashioned; there is no connection to WorldCat and Union Catalogue (GGC).
Until now only a limited part of the analogue data is available on the website. In the coming years huge efforts will have to be made to eliminate this lack of electronic information.
There is no monitoring, no collection plan, no written procedures, no calamity plan. (…) In short, the committee is extremely critical about collection management at the Meertens; it is unacceptably sloppy.

Ook hier is dus nog ruimte voor verbetering.

Advertenties