Archive for the ‘medewerkers’ Tag

Al weer één jaar verder…

Een jaar geleden. We zaten midden in verbouwingen, verhuizingen en Europese aanbestedingen. En we waren druk aan het Spoetnikken. Web 2.0 opende onze ogen. Ik werd daaraan herinnerd door de Twentse en Leidse Spoetnik-versies die momenteel lopen en de Utrechtse die ook net van start is gegaan. In Leiden is de cursus teruggebracht tot de basale essentie van 7 dingen (in plaats van de oorspronkelijke 23) en als nieuwigheidje zetten ze Ning in voor de onderlinge communicatie tussen de deelnemers. En niets in de anonimiteit: aliassen mogen gebruikt worden als je ook maar laat weten wie je in het echt bent.

Ook het management doet mee in Leiden. Zowel bibliothecaris Kurt De Belder als zijn adjunct Josje Calff zijn aan het bloggen geslagen. Interessante blogs want er speelt momenteel veel in het Leidse. Een tweede grote reorganisatie binnen een paar jaar met dit keer een fiks verlies van arbeidsplaatsen (bijna 20 fte). Dat vraagt veel uitleg en toelichting van het management, niet alleen in de universitaire Nieuwsbrief en Mare, en de blogs die nu opgestart zijn kunnen daar een belangrijke rol in spelen.

Advertenties

Nog even nagenieten…

Al heen en weer bladerend in de rapportage van het IVA over de Medewerkersmonitor 2008 vallen er steeds weer nieuwe zaken op. De rapportage zelf zit achter een inlogscherm op de medewerkerssite van de UvA (alleen voor UvA-medewerkers!), dus ik moet blijkbaar wat voorzichtig zijn met wat ik op deze plaats naar buiten breng. Aan de volgende drie krentjes zal niemand zich echter kunnen storen:

1) het wordt wel eens met veel aplomb gezegd: medewerkers (onderzoekers en docenten) kómen niet meer in de bibliotheek, ze doen alles vanachter hun pc thuis of op de werkplek. Uit de monitor blijkt inderdaad dat 50% van de Amsterdamse natuurwetenschappers en economen volgens eigen zeggen niet meer in de bieb komt. En nog eens een kwart slechts een à drie keer in het afgelopen jaar. Daar staat tegenover dat van de geesteswetenschappers tweederde van de respondenten in het afgelopen jaar minimaal vier keer en 50% zelfs 12 keer of vaker de fysieke bibliotheek heeft bezocht. Ik schreef het al vaker: er zijn en blijven belangrijke verschillen tussen disciplines.

2) in de monitor zijn in totaal dertig rapportcijfers uitgedeeld aan de faciliteiten van en de interne dienstverlening door de ondersteunende diensten van de UvA. Vijf lichte onvoldoendes (tussen 5,5 en 5,9), twintig zesjes en vijf zevens. Van die vijf zevens twee keer een 7,5: zowel de facultaire medewerkers als de medewerkers van de ondersteunende diensten hebben die 7,5 aan de bibliotheek gegeven. De eerlijkheid gebiedt daarbij wel te zeggen dat ook een deel van de bibliotheekmedewerkers zichzelf heeft mogen beoordelen en wij zijn natuurlijk heel tevreden over onszelf: we geven onszelf een acht, en dat weegt lekker mee in die 7,5. Maar op het cijfer van de facultaire medewerkers hebben wij geen enkele invloed uit kunnen oefenen, dus die 7,5 staat als een huis.

3) hetgeen nog eens bevestigd wordt door de aparte cijfertoekenning door het personeel-niet-in-dienst, een grote groep overig wetenschappelijk personeel inclusief de promovendi. Die zijn namelijk nog positiever over de bibliotheek: de promovendi geven een 7,9 en het overige wp zelfs een 8,0. En dat bij een percentage onvoldoendes van 0%! Ongekende en ongeëvenaarde cijfers.

Die wisselbeker was dus meer dan terecht. En we genieten nog even na…

Yes, we are!

’t Zong al een tijdje rond, maar gisteren kregen we dan de definitieve bevestiging: de bibliotheek wordt door de medewerkers van de UvA in de vorig jaar voor het eerst georganiseerde Medewerkersmonitor het beste beoordeeld van alle ondersteunende faciliteiten met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Dat is niet alleen een felicitatie waard van het College van Bestuur (“De Universiteitsbibliotheek heeft als eenheid de hoogste score behaald in de tevredenheid van de medewerkers voor de geleverde diensten. Daarvoor verdienen alle medewerkers van de UB een groot compliment.”), maar ook een veertig centimeter hoge wisselbeker die door het CvB aan de UB is toegekend. Adel verplicht, en dus gaan we dit najaar natuurlijk opnieuw voor de beker!

Niet alleen het (hoogste) rapportcijfer stemt tot tevredenheid, ook het lage percentage medewerkers dat toch nog een onvoldoende uitdeelt aan de bibliotheek, nl. gemiddeld 5% bij de facultaire medewerkers en gemiddeld 6% bij de ondersteunende diensten (de laagste percentages voor alle faciliteiten), valt op. Maar hier geldt uiteraard dat elke onvoldoende er één teveel is

Verder moet er natuurlijk nog de diepte ingegaan worden met de analyse van de resultaten. Er zijn nu al de nodige uitsplitsingen gemaakt naar afzonderlijke faculteiten en diensten, en daar komen meteen zaken boven water die onmiddellijk vervolgvragen oproepen. Zo zijn de medewerkers van de faculteit der Geesteswetenschappen het minst tevreden van alle UvAers over de technische faciliteiten in hun bibliotheken. Waar dat dan precies in zit, wordt uit deze cijfers niet duidelijk maar is voor ons wel essentiële informatie om onze voorzieningen wel op het gewenste niveau te brengen. Op de lauweren rusten is er dus niet bij; integendeel, er is weer werk aan de winkel.