Archive for the ‘Matej Kren’ Tag

80/6 in beeld gebracht

In m’n vorige post kwam het meest besproken resultaat van het OCLC-onderzoek naar het uitlenen van bibliotheekmateriaal al ter sprake: 6% van de collectie zou verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitleningen. Rick Lugg weidde er een uitgebreide post aan, uiteraard ter ondersteuning van zijn stelling dat menige open opgestelde bibliotheekcollectie probleemloos in omvang verkleind kan worden, zonder dat de gebruikers van die collectie daar nadelige gevolgen van ondervinden.

Vandaag kreeg ik een presentatie onder ogen waarin de resultaten van de OCLC-studie op een leuke wijze gevisualiseerd worden, namelijk aan de hand van een van de boeksculpturen van Matej Kren: Idiom

De volledige presentatie van Tod Colegrove is hier te raadplegen, Idiom is in de eerste acht slides verwerkt.

Met dank aan John Robert Lang die een fijne neus heeft voor infographics en ander beeldmateriaal uit de bibliotheek- en informatiewereld.