Archive for the ‘Leiden’ Tag

Leiden in last?

In de afgelopen tien jaar is in Amsterdam het aantal locaties waar de bibliotheek van de faculteit der Geesteswetenschappen is gevestigd teruggebracht van twaalf naar vier. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, mede omdat in dat concentratieproces ook nog eens de open opgestelde collectie op al die locaties teruggebracht is van ca. 21 kilometer naar ca. 13 kilometer, een reductie met bijna 40%. Gelukkig zijn we er als bibliotheekorganisatie in geslaagd dit proces in goed overleg met faculteit en facultaire medewerkers uit te voeren. Natuurlijk, we zijn ook wel tegen oppositie van direct betrokkenen aan gelopen, maar steeds is geprobeerd in direct overleg koudwatervrees weg te nemen en zoveel als mogelijk aan de bezwaren tegemoet te komen. Zo ook tijdens de laatste verhuisbeweging afgelopen voorjaar, waarover ik in de voorloper van Een beetje adjunct blogte.

Nu meldt Mare Online van vorige week dat direct betrokkenen in Leiden te hoop lopen tegen soortgelijke plannen om alle bibliotheken geesteswetenschappen te concentreren in en zelfs op de UB aan de Witte Singel. Het gaat om de vakbibliotheken voor kunstgeschiedenis en geschiedenis en de specialistische bibliotheken voor China, Japan, Korea en het Instituut Kern. Er is zelfs al een internationaal protest georganiseerd.

Kurt De Belder, bibliothecaris van de UB Leiden, probeert de gemoederen nog te sussen, maar of hij dat doet met zijn opmerking “Ik vraag mij af of zij allemaal weten wat er precies speelt.” is natuurlijk de vraag. De betrokkenen weten dat in essentie maar al te goed: zij verliezen bij opname in een groter geheel hun (overigens toch al relatieve) autonomie; de huiskamer-bibliotheek waar veel geesteswetenschappers nog aan hechten verdwijnt, voortaan moet men naar een veel anoniemere instelling; en de natuurlijke ontmoetingsplaats van studenten en medewerkers bestaat opeens niet meer. Natuurlijk staan daar ook de nodige voordelen tegenover (betere dienstverlening, integratie van collecties, ruimere openingstijden) maar voordat de direct betrokkenen daarvan overtuigd zijn stroomt er nog heel wat water door de Amstel, eh.. Oude Rijn. Ik blijf dit in ieder geval met veel belangstelling volgen.

Advertenties