Archive for the ‘leeromgeving’ Tag

TWIT #40

TWIT

https://twitter.com/EricHennekam/status/434327903027732480

Advertenties

Weekendvitaminen #44

Op het nachtkastje

Beeld van de week

’t Begon met deze tweet afgelopen dinsdag:

Via de tweet kwam ik terecht bij de bijeenkomst waar Ellen Collins aanwezig was, JISC Collections 2012 Conference in Bristol, en de spreekster waar zij naar luisterde: Chris Banks, bibliothecaris van de bibliotheek van de University of Aberdeen.

Ik was geïntrigeerd door de tweet: 80.000 mislukte zoekacties per maand, en dat met dezelfde Primo-software die wij ook in Amsterdam gebruiken. Daar wil je natuurlijk meer over weten. Dinsdag was Banks’ presentatie echter nog nergens beschikbaar, en dus vroeg ik haar ’s avonds via good-old e-mail of dat nog zou gebeuren. Vanmiddag liet ze me weten dat de presentatie nu op Slideshare staat. Bekijken, zou ik zeggen. Afgezien van het feit dat Banks aan het hoofd staat van een bibliotheek om van te watertanden (ik blogde daar al eerder over) schetst zij een inspirerend beeld van een universiteitsbibliotheek in de 21e eeuw.

In de presentatie staat echter niets over die 80.000 mislukte zoekacties. Blijkbaar heeft ze dat alleen mondeling meegedeeld, als voorbeeld van de manier waarop in Aberdeen data-driven wordt gewerkt. Daarover heb ik dus nog maar even contact met haar gezocht. Stay tuned!

Aberdeen staff: If Apple designed libraries they’de be like this, white and shiny and intuitive

Ruimte om te leren

Scott Bennett, oud-bibliothecaris van Yale University, heeft het afgelopen decennium naam opgebouwd op het gebied van (her-)inrichting van bibliotheken met het oog op het faciliteren van leren, met Libraries Designed for Learning, zijn bijdrage aan Library as Place, meerdere artikelen en zijn website Library Space Planning. In het laatste nummer van portal: Libraries and the Academy presenteert hij zijn laatste bijdrage over de vraag welke ruimtes studenten en docenten belangrijk vinden, buiten de collegezalen, met het oog op leren. Bennett gebruikt daarbij de term intentional learning, ter onderscheiding van classroom learning, waarbinnen hij weer 12 verschillende leergedragingen definieert.

Bennetts antwoord op zijn vraag is enerzijds geruststellend en anderzijds unsettling. Uit zijn onderzoek blijkt nog eens zonneklaar dat de bibliotheek binnen de universiteit de meest gewaardeerde voorziening is als het op het faciliteren van intentional learning aankomt. Maar, en daar zit het unsettling gedeelte, het beperkt zich wel hoofdzakelijk tot het faciliteren van slechts twee van de twaalf onderscheiden leergedragingen (nl. alleen studeren en samenwerkend leren). Als we meer zouden willen, en Bennett propageert dat duidelijk, dan is er meer vereist dan de huidige focus op individuele en samenwerkplekken. “If library staff create primarily a transactional and service-oriented relationship with readers, how powerful an impact on learning can they expect to have? Is a different relationship possible, where readers see library staff as true collaborators in learning?”

Een OA-versie van Bennetts artikel is hier te raadplegen.