Archive for the ‘kranten’ Tag

TWIT #35

TWIT

Advertenties

TWIT #6

TWIT

En deze omdat ik een glimlach niet kon onderdrukken:

Engels is en blijft moeilijk.

Exit De Pers

Wegener trekt de stekker uit De Pers. Het blijkt onmogelijk de noodzakelijke inkomsten uit advertenties te genereren. Als je onderstaand diagram ziet hoeft niemand dat te verbazen. En er staan nog wel meer slachtoffers te wachten…

Bron: http://www.businessinsider.com/newspaper-ads-2012-2

Google, gewoon een beursgenoteerde onderneming

Jon Orwant constateerde gistermiddag dat met de ruim 15 miljoen boeken die Google nu gedigitaliseerd heeft het bedrijf net 10% van de totale geschatte wereldboekenproduktie van 129 miljoen heeft gedaan. De ambitie is echter nog steeds om voor de volle 100% te gaan, ingedachtig Google’s motto “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful”.

Daar is deze week echter toch ook iets op teruggenomen met het besluit van Google te stoppen met het digitaliseren van kranten. Dat was een project waar Google enkele jaren na het begin van Google Books aan was begonnen en dat tot nu toe van zo’n 2.000 kranten een gedeeltelijk digitaal doorzoekbaar archief heeft opgeleverd. Op de lijst van kranten staan uiteraard veel lokale Amerikaanse kranten en de beschikbare jaargangen vertonen weinig continuïteit, laat staan volledigheid.

Naar de beweegredenen van Google kan slechts geraden worden. Gary Price op INFOdocket constateert uiteraard terecht dat “Google is a company like any other. With all of the useful/good things they do they’re still a for-profit business. It can sometimes be easy to forget this important fact.” Blijkbaar wegen de kosten van dit specifieke digitaliseringsproject niet op tegen de baten voor Google. Het tot nu toe gedigitaliseerde materiaal blijft gelukkig wel toegankelijk, maar Google legt hier wel heel nadrukkelijk toe op z’n eigen ambitie. En het is natuurlijk helemaal niet ondenkbaar dat Google ook t.a.v. Google Books, en lang voordat 100% digitalisering van die 129 miljoen boeken is gerealiseerd, op een gegeven moment een soortgelijke beslissing neemt.

Stemmen!

Het kan nog tot en met a.s. woensdag: stemmen op de beste dagbladadvertentie van 2010. En natuurlijk stemmen op: Bertje!

De biermerken probeerden elkaar hiermee behoorlijk de loef af te steken.

Weekoogst #13

KB digitaliseert kranten
Het belangrijkste nieuws van de afgelopen week was ongetwijfeld de lancering van de website Historische kranten door de KB met de eerste miljoen krantenpagina’s (en er volgen de komende 18 maanden nog eens 7 miljoen pagina’s). Er is terecht in de afgelopen week al veel aandacht voor gevraagd. Een geweldige prestatie en een schitterende nieuwe bron voor historisch onderzoek. Zoeken in vier eeuwen kranten, op elk willekeurig woord, dwars door alle eeuwen en geografisch regio’s heen; we moeten er het team van 22 medewerkers dat wekelijks 50.000 pagina’s voorbewerkt meer dan dankbaar voor zijn.

NYPL en HathiTrust
Ruim een jaar geleden berichtte ik voor het laatst over de HathiTrust, het samenwerkingsverband van grote Amerikaanse universiteits- en onderzoeksbibliotheken voor de preservering van digitale werken. Afgelopen week trad de New York Public Library ook tot dit samenwerkingsverband toe, niet toevallig ook een van de bibliotheken die samenwerkt met Google aan Google Book Search. De groei van dit digitale archief is fenomenaal: van 80 terabyte (= 2,1 miljoen boeken) in oktober 2008 naar 227 terabyte (= 6,1 miljoen boeken) nu. Een kleine 20% van dat materiaal valt in het publieke domein en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Federated search voorbij
Er waart een nieuw ‘spook’ door de universitaire bibliotheekwereld; het spook van de metasearch. In navolging van de UB van de Erasmus Universiteit, die een nieuwe, sterk vereenvoudigde  zoekmogelijkheid (sEURch geheten, op basis van Summon van Serials Solutions) aanbiedt, zijn ook de andere UBs zich druk aan het oriënteren op de opvolging van MetaLibs federated search. Sommigen, zoals de UB Groningen, lijken te kiezen voor ontwikkeling van een eigen systeem. In het nieuwe ICT strategisch plan van de RUG wordt namelijk 1,5 fte extra uitgetrokken voor de verdere ontwikkeling van PurpleSearch. Andere bibliotheken, zoals Leiden en Amsterdam, richten zich op de keuze tussen de belangrijkste spelers op dit moment: het al eerder genoemde Summon, Primo (of Primo Central) van Ex Libris, Discovery van EBSCO of WorldCat Local van OCLC. Leveranciers lopen de deur plat, zoals deze week, om hun product te presenteren en te pushen. Er moeten belangrijke beslissingen genomen worden, waarbij wiki’s zoals Unified Resource Discovery Comparison behulpzaam kunnen zijn.

3D of D3?

Eindelijk is het zover. De Koninklijke Bibliotheek begint nu écht met een van haar vele ‘talloos veel miljoenen’-projecten, de Databank Digitale Dagbladen. Onder leiding van hoogleraar media & cultuur van de UvA Frank van Vree is de selectie gemaakt van 8 miljoen krantenpagina’s uit de periode 1618-1995 en nu is er ook een bedrijf geselecteerd dat het daadwerkelijke scannen gaat doen, een samenwerkingsverband van het Duitse CCS (Content Conversion Specialists) en het Nederlandse bedrijf M&R uit Kampen. Vanaf begin 2009 zullen de eerste resultaten zichtbaar moeten worden. Tot die tijd zullen we het nog even moeten doen met het pilotproject waarin vier kranten uit het Interbellum zijn gedigitaliseerd. Een heerlijke historische bron die uit doet zien naar de resultaten van het D3-project.

Een ander grootschalig project, de Staten-Generaal Digitaal, begint nu eindelijk ook goed op stoom te komen. Recent zijn de jaren 1985-1989 aan de databank toegevoegd en in de komende kwartalen zal er successievelijk teruggewerkt worden naar het jaar 1815 dat in 2010 bereikt moet worden. En dan zullen ‘onze’ handelingen volledig digitaal raadpleegbaar en doorzoekbaar zijn. Is daar dan vraag naar? Driewerf ja! In het kader van onze eigen verbouwactiviteiten hadden we de gedrukte Handelingen maar even in het magazijn gezet, met het idee ‘dat gebruik valt wel mee, hoeft niet meer in open opstelling’.  Nee dus, er kwamen regelmatig zoveel verzoeken nu aan de balie om inzage (en dan gaat het meestal niet om één bandje) dat maar snel weer is besloten een boekenwand van ruim 100 meter in een van de studiezalen te creëren voor herplaatsing. Tot de KB klaar is blijven de Handelingen daar lekker in open opstelling staan.